Statens vegvesen

Bygging av ny Jora bru på E136 i Nord-Gudbrandsdalen starter i sommer

Del

Stian Brenden Maskinservice AS skal bygge ny Jora bru på E136 vest for Dombås for Statens vegvesen.

Nye Jora bru skal bygges cirka 30 meter sør for dagens kjørebru som blir gang- og sykkelveg bru. (Foto: Henrik Eineteig Wedum / Statens vegvesen)
Nye Jora bru skal bygges cirka 30 meter sør for dagens kjørebru som blir gang- og sykkelveg bru. (Foto: Henrik Eineteig Wedum / Statens vegvesen)

Stian Brenden Maskinservice AS har vunnet konkurransen om bygging av den 70 meter lange nybrua med en tilbudssum på 65.437.027 kr.

– Stian Brenden hadde i utgangspunktet det nest laveste tilbudet, men ble rangert høyest ettersom denne kontrakten ble tildelt på bakgrunn av beste forhold mellom pris og kvalitet. Vi hadde tildelingskriterier der prisen telte 80 prosent, og organisering og kompetanse telte 20 prosent, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

Stian Brenden Maskinservice AS vant kontrakten i konkurranse med fem andre tilbydere –  Dokka Entreprenør AS, Arbeidsfellesskapet HR Entreprenør AS og Ra1 Anlegg AS, Lesja Bulldozerlag AS, Mesta AS og Winsnes Maskin & Transport AS.

Mer enn brubygging

Nye Jora bru skal bygges cirka 30 meter sør for dagens kjørebru, og skal stå ferdig høsten 2023. Byggearbeidene starter i løpet av sommeren i år.

I brukontrakten inngår mer enn bygging av ny bru. Det skal bygges ny veg inn mot brua på begge sider, totalt 950 meter. Nytt kryss med fylkesveg 2660 Vestsidevegen, nye avkjørsler, utbedring av lokalvegnettet og 700 meter omlegging og opprusting av gang- og sykkelveg inngår også i kontrakten.

Dagens gang- og sykkelvegbru er for smal til å gjennomføre tilfredsstillende snørydding og skal rives. Den gamle kjørebrua blir ombygd til gang- og sykkelvegbru.

Omlegging av kommunalt vann og avløp er også en del av prosjektet.

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Nye Jora bru skal bygges cirka 30 meter sør for dagens kjørebru som blir gang- og sykkelveg bru. (Foto: Henrik Eineteig Wedum / Statens vegvesen)
Nye Jora bru skal bygges cirka 30 meter sør for dagens kjørebru som blir gang- og sykkelveg bru. (Foto: Henrik Eineteig Wedum / Statens vegvesen)
Last ned bilde
Gang- og sykkelvegbrua til venstre i bildet, skal rives. Dagens kjørebru blir gang- og sykkelvegbru. Nye Jora bru skal bygges sør for den gamle, til høyre i bildet. (Foto: Henrik Eineteig Wedum / Statens vegvesen)
Gang- og sykkelvegbrua til venstre i bildet, skal rives. Dagens kjørebru blir gang- og sykkelvegbru. Nye Jora bru skal bygges sør for den gamle, til høyre i bildet. (Foto: Henrik Eineteig Wedum / Statens vegvesen)
Last ned bilde
Illustrasjon av nye Jora bru. (Ill: Rambøll)
Illustrasjon av nye Jora bru. (Ill: Rambøll)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom