Green Investment Group

Byggestart for Tysvær Vindpark sikrer lokale arbeidsplasser, og gir langsiktig kraftforsyning til Eramet Norway

Del

Tysvær Vindpark AS har fått endelig godkjenning fra Olje- og energidepartementet (OED) for bygging og drift av vindkraftprosjektet i Rogaland. Prosjektet som nå eies av selskapet Green Investment Group (GIG), skal sikre stabil og langsiktig kraftforsyning til Eramet Norways smelteverk frem til 2038.

Sikrer arbeidsplasser og holder aktiviteten oppe

Godkjenningen fra OED betyr at utbygging av vindkraftprosjektet kan starte, og gjør at de norske bedriftene som er valgt til å jobbe på prosjektet sikres arbeid. Tysvær Vindpark vil gi over 70 arbeidsplasser lokalt under byggeperioden.

Rogalandselskapet Risa AS har blitt valgt som anleggsentreprenør og er ansvarlig for utbygging av veier, fundamentet for vindturbinene og installasjon av elektriske kabler på Tysvær Vindpark. Selskapet vil iverksette flere tiltak for å forhindre smittespredning i planområdet og for å sørge for at myndighetenes retningslinjer blir fulgt opp til enhver tid.

– Dette er en viktig jobb for Risa i nordfylket, og ligger bare 30 minutters kjøring fra basen vår på Haugalandet. Byggingen av Tysvær Vindpark betyr at vi øker den totale arbeidsmengden slik at vi nå kan ta tilbake flere av våre ansatte som har vært permittert den siste tiden, sier Tommy Emil Karlsson, direktør for energi og industri hos Risa.

– Arbeidet starter allerede i mai og vil pågå gjennom hele sommeren. Vi tar sikte på å kjøre med doble skift, dermed sikres 60 - 70 mennesker arbeid i anleggsperioden, fremhever Karlsson.

LinjePartner AS skal bygge høyspentledningen fra Tysvær Vindpark og ut på regionalnettet til Haugaland Kraft Nett. Selskapet er også involvert i Green Investment Groups vindkraftprosjekt på Buheii, som ble godkjent tidligere denne måneden. Begge prosjektene kan sysselsette opp mot 30 ansatte i LinjePartner i løpet av året.

– LinjePartner er godt fornøyd med tildeling av kontrakten med bygging av 132kV luftlinje til Tysvær Vindpark. Sett sammen med bygging av 132kV luftlinje til Buheii Vindpark, sikrer disse 2 kontraktene stor aktivitet i vårt firma frem til sommeren 2021, sier daglig leder i LinjePartner Stig Myhr. 

Utbyggingen blir ledet av Nordisk Vindkraft, som vil inngå kontrakter med lokale leverandører for aktiviteter knyttet til vedlikeholdsarbeid. Prosjektet vil ta i bruk 11 Siemens Gamesa turbiner, som vil produsere 150 GWh fornybar energi i året.

– I en vanskelig tid der vi ser permitteringer i mange bransjer, er Tysvær Vindpark et godt samfunnsøkonomisk tiltak. Det bidrar til ny aktivitet i et område som virkelig trenger det, sier daglig leder Ben Bjørke i Siemens Gamesa.

Leverer kraft til lokal industribedrift

Green Investment Group har inngått en avtale om å levere kraft fra Tysvær Vindpark til Eramet Norways smelteverk i Norge.

– Med våre ambisjoner om videre industriell utvikling i Norge trenger vi tilgang på fornybar energi. Avtalen med GIG er derfor et viktig tilskudd til både vår kraftportefølje og Eramets veikart for bærekraftig utvikling, sier administrerende direktør Bjørn Kolbjørnsen i Eramet Norway.

Eramet Norway er en verdensledende produsent av manganlegeringer til den globale stålindustrien og har et av de minste klimafotavtrykkene i sin bransje. Med et årlig forbruk av på mer enn 2 TWh er selskapet avhengig av forutsigbare strømutgifter for å sikre stabil og effektiv drift. Selskapet har ca. 500 ansatte og omsetter årlig for om lag 6,6 milliarder kroner.

Nøkkelord

Kontakter

Leon Eliassen Notkevich, daglig leder, Tysvær Vindpark AS
Tlf: 99004591
Epost: Leon.Notkevich@tysvaervindpark.no

Om Green Investment Group

Green Investment Group
Green Investment GroupOm Green Investment Group

GIG har gjennom mange år spesialisert seg på bærekraftige investeringer, prosjektutvikling, rådgivning og porteføljestyring. Selskapet ble opprettet etter at Macquarie Group kjøpte UK Green Investment Bank (GIB) fra den britiske regjeringen i 2017. Selskapet har de siste årene utviklet tre vindkraftprosjekter i Sverige og er eier av Buehii Vindpark i Agder.