Buypass

Buypass forsterker vekst og posisjon

Del

Kraftig økning av digitale tjenester har bidratt til vekst for ID og autentiseringsløsninger. I tillegg forsterkes posisjonen med solid egenutviklet teknologi med høy etterspørsel.

Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass AS. Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon.
Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass AS. Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon.

(Oslo): Buypass, leverandør av ID, e-signatur og betalingstjenester, kunngjør i dag årsresultatet for 2021, med en total omsetning på 281 millioner kroner. Omsetningen for 2021 er 26 millioner høyere enn fjoråret, og EBIT endte på 28,8 millioner kroner. 

– Gjennom 2021 har leveranser av videreutviklede og nye ID- og betalingstjenester bidratt til vekst i både kundemasse og transaksjoner. Dette gjør oss godt posisjonert for videre markedsvekst i 2022, sier Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass. 

Det er nå over 3 millioner nordmenn med Buypass ID, både med mobil og Buypass Smartkort, begge sertifisert på sikkerhetsnivå eIDAS Høyt, som blant annet gir enkel tilgang til over 4400 offentlige tjenester tilgjengelig via ID-porten. ID-porten, som eies og forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet opplever også stadig vekst i antall innlogginger og virksomheter tilknyttet løsningen. 

Styrket posisjon i kommune- og helsesektoren

I 2021 ferdigstilte Buypass en ny autentiseringsløsning basert på FIDO2-teknologi. Løsningen er sertifisert etter internasjonale standarder og godkjent i henhold til høyeste sikkerhetsnivå definert i EU/EØS reguleringen eIDAS og norsk lovverk. Selskapet har startet leveranser av løsningen til flere store kunder innenfor kommunesektoren, helsesektoren og til apotekkjeder. Det forventes ytterligere vekst og kontraktsinngåelser på denne løsningen i tiden fremover. 

I tillegg har partnerskap med flere applikasjons- og kommunikasjonsleverandører til helsetjenestene ført til styrket posisjon innenfor kommune- og helsesektoren. Partnere leverer Buypass-løsninger til både primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2021ble nærmere 270 millioner meldinger i helsesektoren sikret med Buypass ID for person og virksomhet. 

Idretten

Antall idrettslag og klubber som benytter Buypass ID- og betalingsløsninger har økt betraktelig gjennom 2021. Over 5300 brukersteder og over 950.000 sluttbrukere var registrert ved utgangen av året. Grunnet pandemien har det vært lavere vekst enn normalt her, men dette forventes å øke i 2022. 

– Vi fortsetter utviklingen av digitale tjenester og det gleder oss at stadig flere klubber og særidrettsforbund tar i bruk tjenesten iSonen. Løsningen er skreddersydd for idretten og sørger for forenkling i alle ledd, sier Lindstøl. 

Nøkkeltall for Buypass i 2021:

  • Samlede driftsinntekter: 281 millioner kroner tilsvarer vekst på 10,2 %
  • Driftsresultat: 28,6 millioner kroner
  • Årsresultat: 21,7 millioner kroner, økning på 5,2 %
  • 85 millioner transaksjoner med Buypass ID pr. dag (opp fra 80 mill i 2020) 

Kontakter

Bilder

Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass AS. Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon.
Gunnar Lindstøl, administrerende direktør i Buypass AS. Foto: Thomas Brun / NTB Kommunikasjon.
Last ned bilde

Om Buypass

Buypass
Buypass
Postboks 4364 Nydalen
0402 Oslo

22 70 13 00http://www.buypass.no

Buypass er en ledende leverandør av brukervennlige og sikre løsninger for elektronisk identifikasjon, elektronisk signatur og betaling. Buypass sine løsninger er sentrale for trygg digitalisering i offentlig og privat sektor. Eksempelvis i helsesektoren sikres og signeres millioner av meldinger med Buypass ID-løsninger hvert år. Buypass er den eneste norske godkjente utsteder av TLS-sertifikater, og er en totalleverandør av sikker identifikasjon i den elektroniske verdikjeden. Buypass er en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester etter lov om elektroniske tillitstjenester (eIDAS-forordningen) og tilbyr kvalifiserte sertifikater for personer, virksomheter og nettsteder. Buypass er underlagt bransjens strengeste revisjonskrav og sertifisert etter ETSI EN 319 411-1/-2 som utsteder av digitale sertifikater generelt og kvalifiserte sertifikater spesielt. Buypass er også utsteder av kvalifiserte sertifikater for bruk i betalingsnettverk iht PSD2. Buypass er definert som Samfunnskritisk Virksomhet innen området «Digital sikkerhet i sivil sektor» med Justis- og beredskapsdepartementet som ansvarlig departement.

Selskapet er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001, ISO/IEC 27001 (standard for informasjonssikkerhet), og PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) godkjent.

Buypass AS eies i fellesskap av TietoEVRY og Norsk Tipping AS.

Følg pressemeldinger fra Buypass

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Buypass på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Buypass