LO

Burde ha gått lenger i å stanse privatisering i helsetjenestene

Del
Et samlet sykehusutvalg burde gått mye lenger i å foreslå tiltak som stanser privatisering og konkurranseutsetting ved sykehusene våre, sier utvalgsmedlem og 1. nestleder i LO, Sissel M. Skoghaug.

I dag la det regjeringsoppnevnte Sykehusutvalget fram sine anbefalinger. LO og Fagforbundet mener det kommer gode forslag på flere områder, men understreker at anbefalingene ikke går langt nok i å begrense markedstenkningen ved sykehusene.

– Kommersielle tapper det offentlige for personell

– Under Solberg-regjeringen økte bruken av private helsetjenester finansiert av det offentlige. Samtidig er det en sterk økning i private helseforsikringer som bidrar til at det blir flere kommersielle som tilbyr helsetjenester. Helsepersonell har derfor blitt tappet fra det offentlige, og bruken av dyr innleie i offentlige sykehus har økt, sier Sissel M. Skoghaug.

Hun er svært fornøyd med at utvalget foreslår at det utredes en form for godkjenningsordning for etablering av privatfinansierte helsetjenester.

– Vi må løse problemet med at private tapper helsepersonell fra det offentlige, og det haster, sier Skoghaug.

– Ville styrke demokratisk styring

Både LO og Fagforbundet er skuffet at utvalget ikke gikk inn for økt demokratisk og regional styring av sykehusene, slik LO foreslo. Skoghaug ble stående alene med et forslag som ville bety en vesentlig styrking av helseforetaksstyrenes kompetanse på dette området.

-             Utvalgsflertallet går inn for noe som er svært likt det som tidligere er forsøkt. Jeg mener det er behov for å gå lenger i å sikre den demokratiske og regionale styringen av sykehusene og er skuffet over at Skoghaug i LO ble stående alene om dette forslaget, sier nestleder i Fagforbundets, Odd Haldgeir Larsen.

Skoghaug skulle gjerne også sett at utvalget gikk lenger i å foreslå tiltak som går bort fra markedsstyring når det gjelder stykkprisfinansiering helt ned på avdelingsnivå.

– En jordmor eller en lege skal ikke måtte tenke på økonomi i møte med pasienter. Sykehusene får bedre betalt for å behandle typiske sykdommer som rammer menn, mens sykehusene får mindre til behandling av helseplager som rammer kvinner generelt, men også de med mange og sammensatte lidelser, sier Skoghaug.

Flertall for å bremse konkurranseutsetting

Nøytral moms ble innført under den forrige, borgerlige regjeringen, og ga sykehusene incentiver til å privatisere og konkurranseutsette viktige ikke-medisinske tjenester, som renhold, vakthold, kjøkken og vaskeri.

– Jeg er veldig glad for at flertallet i sykehusutvalget nå foreslår å avvikle nøytral moms, som det også står i Hurdalsplattformen. Det vil gjøre det mindre attraktivt med konkurreutsetting og privatisering av viktige kjerneoppgaver ved sykehusene. Under pandemien fikk vi virkelig håndfaste bevis på hvordan sykehusene som selv hadde kontrollen, leverte mye raskere og bedre, både for pasienter og ansatte, sier Skoghaug, som selv er sykepleier og også har vært leder i helsetjenesten.

 

Faktaboks: Dette er Sykehusutvalget

  • I Hurdalsplattformen slo regjeringen fast at endringer i styringen av sykehusene skulle utredes. Målet er å sikre statlig eierskap, sterk regional og demokratisk styring og ledelse, og redusert markedstenkning.
  • Et annet viktig mål var at ansatte ved sykehusene skal bruke mindre tid på byråkrati og unødvendig rapportering, og mer tid på pasientene.
  • Å skrote helseforetaksmodellen, som noen har tatt til orde for, var ikke en del av mandatet.
  • Sykehusutvalget ble oppnevnt av regjeringen og leverte sin NOU- rapport 27. mars. 

 

 

Kontakter

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.

Følg pressemeldinger fra LO

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom