Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bufdir ber statsforvalterne sørge for at tjenestene til barn og unge holdes åpne

Del

I et brev til statsforvaltere og kommuner ber Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om at tjenestene til barn og unge holdes åpne og fysisk tilgjengelige så langt det er mulig.

Mari Trommald, direktør i Bufdir. Foto: Tine Poppe.
Mari Trommald, direktør i Bufdir. Foto: Tine Poppe.

- Vi opplever at det er stor usikkerhet rundt smittesituasjonen vi står i, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. – Vi vet at mange barn og unge rammes hardt når tjenester stenges ned. Derfor minner vi nå om myndighetenes strategi, som er å holde pandemien under kontroll, samtidig som tjenester for barn og unge holdes åpne så langt det er mulig.

- Tiltaksbyrden for barn og unge må være så lav som mulig. Smittevernstiltakene må ikke øke belastningen for barn, unge og utsatte familier unødig, sier Trommald.

Hun legger til at hun har stor forståelse for at situasjonen er svært krevende, både for kommuner og ansatte i tjenestene. - Myndighetene har derfor laget flere smittevernsveiledere for å ivareta de ansattes trygghet.

Mulig økning i vold og overgrep i hjemmet under pandemien
Bufdir er fagdirektorat for barnevern og likestilling, og leder regjeringens koordineringsgruppe for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under pandemien. Statusrapporter fra koordineringsgruppen har vist at smittevernstiltakene har gått hardt ut over livskvaliteten til mange barn og unge.

- Pandemien har alvorlige konsekvenser for barn og unge som har det vanskelig fra før. Vi ser nå indikasjoner på økning av vold og overgrep i hjemmet og at psykisk uhelse øker både i omfang og alvorlighetsgrad. Barn med funksjonsnedsettelser har fått et dårlige tilbud over lang tid, det samme har elever med særskilte behov, sier Trommald.

Hun legger til at hjemmeundervisning har vist seg å gi et dårligere opplæringstilbud til barn og unge generelt.

Ber statsforvalter følge opp  
I brevet fra Bufdir presiseres det at statsforvalter har ansvar for å følge opp strategien med å holde smitten under kontroll, samtidig som tjenestene holdes åpne så langt det er mulig.

Statsforvalterne blir bedt om å sikre at kommunene jobber i samsvar med følgende prinsipper:

1.) Tjenestene skal fremstå åpne med et forsvarlig tilbud. Hjemmekontor og digitale møter skal kun brukes når det er forsvarlig.

2.) Smittevernstiltakene skal komme som en konsekvens av smitte i lokalmiljøet. Stengning av tjenester til barn og utsatte familier skal være siste utvei. Smittevernstiltakene skal være en konkret respons på lokal smitte og ikke forebyggende tiltak.

3.) Tjenestene skal tilstrebe tilstrekkelig kapasitet og høy kvalitet. Den enkelte tjeneste har ansvar for å ha tilstrekkelig planverk som opprettholder drift gjennom pandemien.

4.) Barn, unge og utsatte familier skal vite hvordan de kommer i kontakt med tjenestene. Det må informeres om hvor barn og unge som er i et oppfølgingsløp eller har behov for hjelp kan henvende seg. Barn og unge må få informasjon som er tilpasset dem, på steder de er.

5.) Medvirkningsprosesser skal opprettholdes. Kommuner har en plikt til å opprette råd for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsråd eller andre medvirkningsorgan for ungdom. Disse må opprettholdes også under pandemien.

Om koordineringsgruppen;
Koordineringsgruppen for sårbare barn og unge under koronaen er nedsatt av regjeringen og ledes av Bufdir-direktør Mari Trommald. I tillegg deltar Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådene, Arbeids- og velferdsdirektoratet og IMDi. Gruppen leverer månedlige statusrapporter til Barne- og familiedepartementet.

Nøkkelord

Kontakter

For mediehenvendelser, ta kontakt med:
Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon i Bufdir
E-post: ingvillelvestad.meltvedt@bufdir.no / telefon: 472 32 769

Bilder

Mari Trommald, direktør i Bufdir. Foto: Tine Poppe.
Mari Trommald, direktør i Bufdir. Foto: Tine Poppe.
Last ned bilde

Lenker

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom