NHO

Budsjettet: Gode og dårlige nyheter for jobbskaping

Del

- Nå trenger vi mer enn noen gang jobbskapere som sørger for omstillingen av Norge. Derfor hadde vi forventet at regjeringen skulle følge opp sine egne løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader norske bedrifters evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Et budsjett med få overraskelser er bra. De siste årene har bedriftene fått avgiftssjokk som har gått på bunnlinja løs. Norske bedrifter trenger forutsigbarhet for å lage løsninger inn mot lavutslippssamfunnet. Sånn sett er det bra med et kjedelig, men forutsigbart budsjett fra en flertallsregjering.

Vi er glade for at regjeringen fortsetter den friske og riktige satsingen på vei og bane.

Vi må få flere inn i arbeidslivet. Unge trenger jobb fremfor trygd. Det er bra regjeringen kommer med forslag som gjør at det lønner seg å jobbe, og at folk kommer seg inn i jobb.

Det er mye bra på budsjettet på kompetanse, blant annet satsingen på bransjeprogrammer og fagskoler.

Det er uforsvarlig av regjeringen å ikke bruke denne muligheten til en gang for alle å rette opp noe av skaden etter avgiftsøkningene på alkoholfri drikke som kom i tolvte time under budsjettforhandlingene i 2017.  Det er fortsatt ingen avklaring om lovligheten av avgiftsøkningene. DersomEFTAs overvåkningsorgan ESA finner regjeringens avgiftsøkning ulovlig, står en mengde norske bedrifter igjen med risiko for å måtte tilbakebetale ulovlig mottatt støtte i millionklassen. Regjeringen driver risikosport med små- og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser over hele landet.

Regjeringen ser ut til å mangle tilstrekkelig tiltak for å gjennomføre et grønt skifte i tungtransporten. Nå går man helt i feil retning når fritaket for veibruksavgift for biodrivstoff utover omsetningskravet blir fjernet. Dette er  alvorlig for transportbedriftene.

- Regjeringen gjennomfører reformer som kutter budsjettene, samtidig som de løser utfordringer i samfunnet. Det er viktig og bra. Skatteoppkreverreformen styrker arbeidet mot svart økonomi, og regjeringens reformer i trygdesystemet styrker arbeidslinjen. Men forslagene monner lite. I tillegg til generelle kutt som ABE-reformen, mener vi at de må ta strukturelle grep slik som skattekreverreformen og Nye Veier. Mange har mye å lære av det Nye Veier har fått til på effektivisering, sier Almlid.

Kontakter

Om NHO

NHO
NHO
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 00http://www.nho.no

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Vi i NHO jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene og engasjerer oss for bedriftenes interesser på en rekke samfunnsområder.

Følg saker fra NHO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom