Kulturminnefondet

Bryne sentrums eldste bolig får støtte

Del

Kulturminnefondet har gitt Aarresmiå i Bryne tilsagn på 350.000 kroner for istandsetting. Direktøren i Kulturminnefondet håper på flere søknader fra private eiere av kulturminner på Jæren.

Aarresmiå, som består av bolig og smie, er ifølge eier Reier Carlsen det eldste bygget i Storgaten i Bryne. Bygget er i senempire- og sveitserstil, og framstår i original tilstand med intakt kledning, taktekking og de fleste vinduene. Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal gå til utbedring av tak, konstruksjon, kledning og overflatebehandling, i tillegg til gradrenner, renner og nedløp, vinduer og dører.  

– Det er positivt av bygningen skal brukes som bolig, kontorer og næringslokaler, sier styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen i Kulturminnefondet.  

Jespersen og Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen besøker Aarresmiå mandag 2. mars, hvor de offisielt skal overrekke tilsagnsbrevet på 350.000 kroner.  

Direktør Simen Bjørgen ønsker flere søknader fra Time, Hå og Klepp.  

– Vi er ikke i tvil om at det er mange flotte kulturminner i området, og Kulturminnefondet håper på flere søknader fra kulturminneeiere. Et bevart kulturminne er viktig dokumentasjon av hvordan livet var før, men bevaringen av kulturminnene i Norge er i stor grad overlatt til private eiere. Da er støtten fra Kulturminnefondet i mange tilfeller avgjørende for at eieren setter i gang prosjekt med å ivareta eller sette i stand sitt kulturminne, forteller Bjørgen.  

Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie, med mål om at kulturminnet vernes gjennom bruk.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet
Kulturminnefondet
Bergmannsgata 17
7374 Røros

73 10 36 00http://www.kulturminnefondet.no

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping.

For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.

Les mer på våre nettsider.

 

Følg saker fra Kulturminnefondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturminnefondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturminnefondet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom