Statens vegvesen

Brunstranda rasteplass langs E10 i Lofoten er stengt ut året grunnet byggearbeider.

Del

Statens vegvesen, Nasjonale turistveger, oppgraderer eksisterende rasteplass på Brunstranda med nytt servicebygg og oppgradert utomhusanlegg. Rasteplassen vil dermed være avsperret og stengt for publikum under anleggsperioden fram til årsskiftet.

Brunstranda Lofoten Ill Studio Vatn og Jørgen Tandberg Arkitektur
Brunstranda Lofoten Ill Studio Vatn og Jørgen Tandberg Arkitektur

Det eksisterende servicebygget på Brunstranda skal rives, og erstattes av et nytt bygg på samme tomt. Bygget skal bestå av tre toaletter og teknisk rom, samt et hvilerom med utsikt mot storhavet. I tilknytning til det universelt utformede bygget, skal utomhusanlegget utbedres med parkeringsanlegg, gangsoner, sykkelparkering og møblering.

Statens vegvesen beklager de eventuelle ulemper som kan oppstå for publikum i forbindelse med en avstenging av anleggsområdet. Midlertidig toalett for sommersesongen 2022 settes opp på Ramberg i samarbeid med Flakstad kommune.

 

Byggherre: Statens vegvesen

Entreprenør: Lofot Entreprenør AS

Arkitekt: Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur

www.nasjonaleturistveger.no

Kontakter

Silje Myhre Amundsen, strekningsansvarlig for Nasjonal turistveg Lofoten, Statens vegvesen. Epost: silje.amundsen@vegvesen.no. Tel: 975 22 979

Bilder

Brunstranda Lofoten Ill Studio Vatn og Jørgen Tandberg Arkitektur
Brunstranda Lofoten Ill Studio Vatn og Jørgen Tandberg Arkitektur
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.