Akademikerne

Bruk koronatiden på oppgradering av universitetene!

Del

Som et viktig motkonjunkturtiltak til koronakrisen ber arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne nå regjeringen satse på oppgradering av slitne universitets- og høyskolebygg.

Akademikerne tar dette tiltaket opp i sitt innspill til Revidert nasjonalbudsjett som legges frem tirsdag 12. mai.

Samtidig som mange UH-bygg skriker etter oppgradering, er det nå svært viktig å holde hjulene i gang i bygg- og anleggssektoren. 

- Vi slår to fluer i ett smekk ved å sette i gang en storstilt ansiktsløftning av disse byggene nå. Da sikrer vi både oppgaver som holder bygg- og anleggsbransjen i sving, og vi får endelig gjort noe med den forfalne bygningsmassen til mange utdanningsinstitusjoner, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Bygg og anlegg er fastlands-Norges største næring, og fall i byggeaktiviteten gir store negative ringvirkninger i hele den norske økonomien.

- Det er en rekke prosjekter innenfor UH-sektoren som er i planleggingsfasen. Vi mener regjeringen i samarbeid med sektoren må se på hvilke prosjekter som kan framskyndes både i plan- og prosjekteringsfasen, men også se på mulighetene for å igangsette bygging så raskt som mulig, sier Sollien.

Flere bygg som er under prosjektering bør vurderes framskyndet, som blant annet ny campus til NTNU i Trondheim; nytt bygg for Odontologisk fakultet ved UiO; Tromsø museum ved UiT; og Ocean Space Laboratories, SINTEF/NTNU, samt Arkeologisk museum i Stavanger (UiS).

Ved NMBU er ferdigstilling av veterinærbygget som følge av koronasituasjonen utsatt. Det medfører behov for full kompensasjon av merutgifter knyttet til utsatt flytting fra Adamstuen til Ås.

- Forsinkelser er dyrt. Tiden er inne for å sette fart på viktige byggeprosjekter, så langt smitteverntiltakene tillater det. Timingen er også god fordi byggene i dag står tomme, og ansatte og studenter er operative hjemmefra. Oppføring av studentboliger vil også bidra til økt aktivitet og bør prioriteres nå, mener Sollien.

Til revidert nasjonalbudsjett foreslår Akademikerne:

- Det bevilges midler til byggeprosjekter hvor det er mulig å framskynde prosjekteringsfasen og/eller byggestart.

- Tilskuddet til oppgradering av universitets- og høyskolebygg økes for å få plass flere prosjekter i 2020.

- Det bevilges midler til flere studentboliger, utover de 2200 som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2020.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Akademikerne

Akademikerne
Akademikerne
Fridtjof Nansens plass 6
0160 OSLO

95 30 90 90http://www.akademikerne.no

Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for folk med høyere utdanning, stiftet i 1997. Vi har 13 medlemsforeninger med tilsammen over 208 000 medlemmer. 

Følg pressemeldinger fra Akademikerne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akademikerne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Akademikerne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom