Boots Norge

Bruk farmasøyten!

Del

I dag, 25. september, feirer vi verdens internasjonale farmasøytdag. Det holdes ikke så mange festtaler for farmasøyten. Det er det all mulig grunn til.

Farmasøyten er førstelinje i helsetjenesten (illustrasjonsbilde Boots Norge)
Farmasøyten er førstelinje i helsetjenesten (illustrasjonsbilde Boots Norge)

Hver eneste dag bruker farmasøyter over hele verden sin kompetanse om legemidler til å sikre at folk flest bruker legemidlene sine riktig.

Feil og mangler på resepter rettes opp. Hvert år løser farmasøytene i norske apotek 3 millioner problemer knyttet til resepter for å sikre at du som pasient og kunde får riktig legemiddel til riktig tid i riktig mengde. Det betyr at 10 000 problemer skal løses rundt i landets apotek bare i dag.

I Norge sikres best mulig forvaltning av helsekronene gjennom at farmasøyten påser at du blir tilbudt det legemiddelet som er mest kostnadseffektivt. Det bidrar til at legemiddelprisene presses ned.

Slik jobber farmasøyten for riktig bruk av legemidler - bedre helse og mer effektiv behandling. Farmasøyten gir i tillegg råd om egenbehandling av hverdagsplager slik at små og store helseproblemer kan løses effektivt og godt i apoteket.

 

Bruk farmasøyten!

Farmasøyter går som regel stille i dørene. Kanskje for stille. Det kan være noe sant i at farmasøyter er «Norges best bevarte hemmelighet». Nå er tiden moden for å avsløre hemmeligheten og aktivt bruke farmasøytenes unike kunnskaper til beste for Ola og Kari Nordmann – og folkehelsen.

Fastlegeordningen er under press, og tid har blitt en svært knapp ressurs på de fleste legekontorer. Farmasøyter ønsker ikke å rote i legenes bed, men det er ingen tvil om at legens pasient i dag, er farmasøytens kunde i morgen. Vi jobber med de samme menneskene, hvorfor kan vi ikke hjelpe hverandre mer, til pasientens beste?

 

Klare for mer

Mange oppgaver kan med stor ro overlates til farmasøyten, som med sin ekspertise på legemidler i dag håndterer tjenester som inhalasjonsveiledning med største selvfølgelighet. Og farmasøytene har vist at de er klare for mer. Farmasøyter er samfunnets eksperter på riktig og god legemiddelbruk. De er gode på nøyaktighet og på kvalitet. Og kanskje er det ikke bare Idrettsforbundet som kunne hatt nytte av å ha tatt i bruk denne kompetansen tidligere!

At verdien i den farmasøytiske kompetansen nå anerkjennes av norske myndigheter som en ressurs det er verdt å betale for, bør feires. Inhalasjonsveiledning gjort av farmasøyt i apotek er gratis for pasient – men sparer det norske samfunnet for store summer - for ikke å snakke om livskvaliteten det gir titusener av astmapasienter som etter veiledning nå bruker legemidler riktigere og får bedre effekt.

For tiden er forslaget til farmasøytutlevering under diskusjon. Med en gjennomtenkt og robust ordning der farmasøytene i økt grad kan håndtere behandling av enkle sykdommer, vil kunder og pasienter over hele landet få en enklere hverdag. Med samhandling kan fastlege og lokal farmasøyt sikre god informasjon rundt tiltak som gjøres i apoteket og fastlegene får avlastning og kan konsentrere seg om de pasientene som virkelig trenger legens oppfølging.

 

Faglighet og innovasjon

Farmasien er i endring, og vi går en spennende tid i møte med mange vitenskapelige gjennombrudd og tekniske muligheter vi knapt kunne forestille oss bare for noen få år siden. Vi møter også nye utfordringer. Det internasjonale samfunnet må i dag forholde seg til legemiddelmangel og falske legemidler. Resistensproblematikken er også noe vi må være forberedt på å jobbe aktivt med langt inn i fremtiden.

Utviklingen av apotekbransjen etter at den nye apotekloven kom i 2001 har vist at farmasøyter forvalter sin viktige kunnskap med ambisjon og nøytralitet. De viser stor evne til innovasjon og omstilling – og har en særlig evne til å tilegne seg ny kunnskap og til å arbeide på nye måter når situasjonen krever det. Farmasøytene har vært gjennom en revolusjon som savner sidestykke i norsk helsevesen, men har hele tiden evnet å levere med faglig fokus til kundenes beste og nyter nå historisk høy tillit.

Farmasøyter ønsker å bidra mer aktivt i møte med de utfordringer helse-Norge står overfor. Apotekene er en arena der innovative, nye tjenester og ny teknologi testes og kan tas i bruk. Dette er nødvendig og fornuftig med tanke på befolkningsutfordringen og helseutfordringen vi samlet står overfor i årene fremover.

 Mennesker i sentrum

Men fremdeles står mennesker i sentrum for det meste av den farmasøytiske virksomheten. Daglig står farmasøyten i møter med mennesker som er sårbare, syke, engstelige. Farmasøyten blir en samtalepartner, en støtte i hverdagen, en veileder som bidrar til trygghet i behandlingen og navigatør i informasjonskaoset. Apoteket er førstelinjen i helsetjenesten, og farmasøyten yter helsetjenester med lav terskel.

Gratulerer med dagen, alle farmasøyter fra nord til sør!

Forsett å møte mennesker med nysgjerrighet og faglig omsorg. Vær stolt av din kompetanse og ditt unike fag. Det bør du snakke om og bruke enda mer! Bare slik rekrutterer vi ungdom til et av verdens viktigste yrker.

Og til helseminister Bent Høie og til statsminister Erna Solberg, som skal feire dagen med landets farmasøyter i kveld: Vi er klare! Klare til å bli brukt mer, så vi sammen skaper mer helse for hver krone med riktig legemiddelbruk. 

 Margrethe Sunde, farmasøyt og administrerende direktør i Boots Norge

Kontakter

Bilder

Farmasøyten er førstelinje i helsetjenesten (illustrasjonsbilde Boots Norge)
Farmasøyten er førstelinje i helsetjenesten (illustrasjonsbilde Boots Norge)
Last ned bilde
Margrethe Sunde, farmasøyt og administrerende direktør i Boots Norge
Margrethe Sunde, farmasøyt og administrerende direktør i Boots Norge
Last ned bilde

Om Boots Norge

Boots Norge
Boots Norge
Maridalsveien 300
0872 Oslo

23 25 07 00http://www.boots.no

Boots Norge har 158 apotek i Norge.

Boots har over 160 års erfaring fra apotekdrift og produktutvikling, og er i dag et av verdens best kjente merkenavn. I samarbeid med forskere og spesialister innen helse og hudpleie, utvikler og produserer Boots flere av Storbritannias bestselgende merkevarer for eksempel No7, Botanics og Soltan. Disse er tilgjengelige gjenom Boots apotek i Norge. Vi åpnet vårt første apotek i Norge i 2008. 

Vi har kjedekontor i Nydalen, grossisten Alliance Healthcare på Langhus og multidosefabrikken Farmaka. 

Boots Norge er en del av verdens største apotekledede selskap, Walgreens Boots Alliance, som er representert i mer enn 25 land over hele verden. 

Følg saker fra Boots Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Boots Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Boots Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom