VID vitenskapelige høgskole

Bruk av digitale verktøy i undervisningen kan støtte studenters læringsprosess

Del

En ny avhandling ved VID vitenskapelige høgskole utforsker hvordan bruk av digitale verktøy i sykepleierutdanningen kan tilrettelegge for aktiv læring i fysiologi. Studien foreslår et undervisningsdesign som støtter sykepleierstudenters læring i dette fagemnet.

Hanne Maria Bingen sammen med 
professor Bjørg Frøysland Oftedal (UiS), professor Annette Rose Leis-Peters (VID) og førsteamanuensis Anne Raustøl (VID) Foto: Max Schweiger
Hanne Maria Bingen sammen med professor Bjørg Frøysland Oftedal (UiS), professor Annette Rose Leis-Peters (VID) og førsteamanuensis Anne Raustøl (VID) Foto: Max Schweiger

Det er Ph.d.-kandidat Hanne Maria Bingen ved Fakultet for helsefag i VID Oslo som har forsket på omvendt undervisning blant sykepleierstudenter. Hun disputerte 15. desember med sin doktoravhandling Aktiv læring og integrert bruk av digitale verktøy i læringsaktiviteter. Om sykepleierstudenters læringsprosesser ved omvendt undervisning i naturvitenskapelige emner.

Det overordnede forskningsspørsmålet i avhandlingen er: Hvordan erfarer sykepleierstudenter omvendt undervisning i læringsprosessene?

Økende behov for digital undervisning

Digitaliseringsstrategien for høyere utdanning tilsier at det er behov for mer kunnskap om de fordelene og utfordringene digitale muligheter i undervisningen kan gi. Bingen har gjennom flere år vært opptatt av å prøve ut nye digitale muligheter og de pedagogiske mulighetene de åpner opp for å legge til rette for læring.

Ønsket om mer desentralisert utdanning, økende behov for sykepleiere, samt økt oppmerksomhet knyttet til klimaendringer og miljøutfordringer har bidratt til økt behov for digital undervisning. Mer bruk av digitale verktøy ble også en naturlig konsekvens av smitteverntiltak under covid-19.

Funn knyttet til bruken av digitale verktøy i undervisningen

Avhandlingen viser at spenninger kan oppstå når en ny pedagogisk tilnærming blir introdusert. En del sykepleierstudenter setter pris på aktiv læring og studentstyrt undervisning, mens andre foretrekker en mer lærerstyrt og tradisjonell undervisning. Samtidig kommer det frem at digitale verktøy støtter opp under flere av studentenes forberedelser til læringsaktiviteter på campus.

Studien viser at det er et behov for å hjelpe studentenes læringsorientering og evne til selvstendig læring. Det vil også være nødvendig å bruke et balansert utvalg av studentoppgaver med ulik vanskelighetsgrad ved bruk av digitale verktøy i undervisningen. Dette for å fremme studenters motivasjon for å lære.

Et pedagogisk og trygt læringsmiljø er avgjørende

Studien viser at pedagogisk bruk av digitale verktøy i klassen kan legge til rette for et trygt læringsmiljø. Flere studenter setter pris på dette knyttet til læringsaktiviteter på campus. De som strever med aktiv læring, foretrekker at digitale verktøy brukes i klassen med læreren til stede.

Flere nåværende og fremtidige studenter har fått tilbud om samtidig digital undervisning for å legge til rette for at studenter og lærer sjeldnere møtes fysisk. Gjennom campusutvikling har flere institusjoner fått tilgang til aktive læringsrom. Disse mulighetene kan tilpasses i utformingen av den digitale undervisningen, ettersom det kan være behov for at læreren er til stede i sanntid. Det kan også være et behov for at læringsaktiviteter gjennomføres i mindre enheter.

Tre mulige komponenter ved omvendt undervisning

Med bakgrunn i funnene Hanne Maria Bingen har gjort i sin forskning, foreslår hun tre designprinsipper som kan bidra til å støtte studenters læring ved omvendt undervisning. Dette handler om ulike læringsressurser studenter kan bruke og læringsaktiviteter de kan delta i. Disse designprinsippene inkluderer

  • å etablere et fundament med kunnskap før studenter møter i klassen,
  • at studentene føler seg tilstrekkelig trygge til å lære sammen med andre,
  • og at de også opplever at det er samsvar mellom mål de setter seg og om læringsaktivitetene støtter dem i å nå disse.

Nøkkelord

Kontakter

Hanne Maria Bingen

E-post: hanne.maria.bingen@vid.no
Tlf.: +47 22 45 19 38

Bilder

Hanne Maria Bingen sammen med 
professor Bjørg Frøysland Oftedal (UiS), professor Annette Rose Leis-Peters (VID) og førsteamanuensis Anne Raustøl (VID) Foto: Max Schweiger
Hanne Maria Bingen sammen med professor Bjørg Frøysland Oftedal (UiS), professor Annette Rose Leis-Peters (VID) og førsteamanuensis Anne Raustøl (VID) Foto: Max Schweiger
Last ned bilde
Ph.d.-kandidat Hanne Maria Bingen ved Fakultet for helsefag i VID vitenskapelige høgskole som har forsket på omvendt undervisning blant sykepleierstudenter Foto: Max Schweiger
Ph.d.-kandidat Hanne Maria Bingen ved Fakultet for helsefag i VID vitenskapelige høgskole som har forsket på omvendt undervisning blant sykepleierstudenter Foto: Max Schweiger
Last ned bilde

Om VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole
VID vitenskapelige høgskole
Postboks 184 Vinderen
0319 OSLO

+47 99 09 00 05https://www.vid.no

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr omtrent 50 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.