Statens vegvesen

Brøytebiler på biogass på riksvegene i Oslo-området

Del

For å redusere klimaavtrykket har Vaktmesterkompaniet gått til anskaffelse av biogassdrevne lastebiler til brøyting og salting av riksvegene i hovedstadsområdet.

Vaktmesterkompaniet får ned klimautslippet i driften av vegene i og rundt Oslo ved bruk av biogass som drivstoff. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)
Vaktmesterkompaniet får ned klimautslippet i driften av vegene i og rundt Oslo ved bruk av biogass som drivstoff. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)

I fjor høst vant Vaktmesterkompaniet AS Statens vegvesens kontrakt for drift av riksvegene i området Oslo-Gardermoen, som er en av Norges mest krevende vegkontrakt. Under kontraktsigneringa lovet direktør Hans Jørgen Sundby å være en aktiv og pådrivende aktør i det grønne skiftet.

Fossilfri drift innen 2025

Vaktmesterkompaniet har som målsetning at alle deres maskiner og kjøretøy på Oslo-Gardermoen-kontrakten skal være fossilfrie innen 2025. De har også tatt mål av seg å skape nye løsninger som vil redusere klimabelastningene innen drift og vedlikehold i løpet av de fem årene kontrakten med Statens vegvesen varer.

Biogassdrevne brøytebiler

Foreløpig har Vaktmesterkompaniet kjøpt inn to biogasslastebiler til driften av riksvegene i Oslo-Gardermoen-området. (Om biogass som drivstoff – se nederst.)

Lastebilene til Vaktmesterkompaniet er utstyrt med frontplog og saltspreder i tillegg til å være forberedt for bruk av sideplog.

Den første av de to bilene er levert og i drift, mens den andre blir levert i første kvartal 2022.

– Vi har testet den første biogasslastebilen under større snøfall. Det er alltid spennende med ny teknologi, sier avdelingssjef Hans Petter Skjellum i Vaktmesterkompaniet.

– Hittil har bilen ikke gitt oss noen store overraskelser, og vi merker ikke forskjell på denne bilen og tilsvarende bil drevet på konvensjonell diesel. Det er nok av krefter til oppgavene den skal utføre. Dette er betryggende med tanke på at vi skal sette inn en gassdrevet bil til på kontrakten i nær fremtid.

Klima- og miljøgevinster

Biogasslastebilene er noe dyrere i innkjøp og har noe høyere driftskostnader enn konvensjonelle dieselbiler.

Til gjengjeld er klima- og miljøgevinsten stor.

I forhold til diesellastebiler, slipper biogasslastebiler ut bare 10 prosent CO2 og 50 prosent NOx.

Motorstøyen fra lastebiler som går på biogass er også vesentlig lavere enn de som går på diesel. Dette er ekstra viktig i trafikkerte storbyområder der folk bor tett. Mens støyen fra en diesellastebil er på 80 desibel, er støyen fra en biogasslastebil 72 desibel, dvs. omtrent som støyen fra en støvsuger.

Biogasslastebilene har en rekkevidde på 450 kilometer.

Vegvesenet belønner klimavennlige løsninger

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut, har krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

-------------------------------------

Biogass som drivstoff

Under omdanning av organisk avfall til biogjødsel, dannes det en gass. Denne gassen består i hovedsak av metan. Gassen blir renset slik at den kan brukes som drivstoff.

Biogass er klimanøytral fordi den allerede finnes i kretsløpet. Dermed tilføres ikke atmosfæren mer CO2 ved bruk enn ved naturlig nedbrytning. For hver liter diesel man bytter ut med biogass, reduseres utslippet av CO2 med 2,7 kilo.

Bruk av biogass er langt bedre for helsa enn fossilt drivstoff. Biogass gir ikke utslipp av sot- og støvpartikler, og har langt mindre utslipp av nitrogenoksider. I tillegg gir biler som kjører på biogass mindre støy enn for eksempel dieselbiler.

Kilde: mjosanlegget.no

Nøkkelord

Kontakter

Hans Petter Skjellum
Avdelingsdirektør
Vaktmesterkompaniet AS
Tlf: 911 13 397
E-post: hans.petter.skjellum@vk.no

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Vaktmesterkompaniet får ned klimautslippet i driften av vegene i og rundt Oslo ved bruk av biogass som drivstoff. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)
Vaktmesterkompaniet får ned klimautslippet i driften av vegene i og rundt Oslo ved bruk av biogass som drivstoff. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)
Last ned bilde
Vaktmesterkompaniet får ned klimautslippet i driften av vegene i og rundt Oslo ved bruk av biogass som drivstoff. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)
Vaktmesterkompaniet får ned klimautslippet i driften av vegene i og rundt Oslo ved bruk av biogass som drivstoff. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)
Last ned bilde
Vaktmesterkompaniet får ned klimautslippet i driften av vegene i og rundt Oslo ved bruk av biogass som drivstoff. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)
Vaktmesterkompaniet får ned klimautslippet i driften av vegene i og rundt Oslo ved bruk av biogass som drivstoff. (Foto: Vaktmesterkompaniet AS)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom