Forskningsrådet

Brønnekspert vinner prestisjefylt teknologipris

Del

"OG21 Technology Champion" for 2020 går til Knut Henriksen fra oljeserviceselskapet Baker Hughes. Prisen gis til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny, verdiskapende teknologi på norsk sokkel.

Olje- og energiminister Tina Bru sammen med vinneren av prisen "OG21 Technology Champion 2020", Knut Henriksen (th) og juryleder Roy Ruså.
Olje- og energiminister Tina Bru sammen med vinneren av prisen "OG21 Technology Champion 2020", Knut Henriksen (th) og juryleder Roy Ruså.

– Interessen i år for prisen har vært formidabel, sier Roy Ruså, digitaliseringsdirektør i Petoro og leder for juryen.

– Vi mottok 24 nominasjoner, og det var mange blant dem som kunne vært verdige vinnere. Juryen fikk en vanskelig oppgave, men falt til slutt ned på beslutningen om å gi "OG21 Technology Champion 2020"-prisen til Knut Henriksen.

Knut Henriksen får prisen for innsatsen med å innføre en ny måte å jobbe på i eget selskap og å bidra til effektivisering av samarbeidet mellom Baker Hughes, Odfjell Drilling og Equinor.

Ved å utnytte mulighetene som ligger i nye digitale teknologier som avanserte sensorer og målemetoder, driftsovervåkning og fjernstyring, har mye av arbeidet som før ble gjort på borerigger og plattformer, blitt flyttet på land, samtidig som at kvaliteten i beslutningsunderlag er forbedret. For å få til dette ble måten selskapene jobber på internt og seg imellom, endret. De jobber nå tett sammen som én gruppe med felles mål og oppgaver.

Denne integrerte samarbeidsmodellen har blitt brukt med suksess på Johan Sverdrup-feltet, og den innføres nå på flere borerigger. Samarbeidsmodellen illustrerer godt at det å hente ut effekter av ny teknologi dreier seg om mer enn bare teknologien selv. Knut har vært en drivkraft for å få til de nødvendige endringene i Baker Hughes som gjør at ny teknologi utnyttes fullt ut.

Prisen ble delt ut av olje- og energiminister Tina Bru under OG21-forum, 11. november 2020.

Utfyllende informasjon:

OG21 har i flere år pekt på at industrien bør bli raskere til å ta i bruk ny teknologi på norsk sokkel. Når vi lykkes med raskt teknologiopptak skyldes det ofte enkeltpersoner som står på for at ny teknologi skal tas i bruk.

OG21 deler derfor årlig ut prisen "OG21 Technology Champion" for å hedre ildsjeler som har vært avgjørende for at ny teknologi har blitt tatt i bruk på norsk sokkel betydelig raskere enn det som er vanlig.

OG21 har sitt mandat fra Olje- og energidepartementet. Gjennom OG21 kommer myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer sammen for å identifisere teknologiske utfordringer og bli enige om strategier og tiltak for å møte utfordringene. OG21-sekretariatet holder til hos Forskningsrådet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Olje- og energiminister Tina Bru sammen med vinneren av prisen "OG21 Technology Champion 2020", Knut Henriksen (th) og juryleder Roy Ruså.
Olje- og energiminister Tina Bru sammen med vinneren av prisen "OG21 Technology Champion 2020", Knut Henriksen (th) og juryleder Roy Ruså.
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom