Mattilsynet

Brønnbåtsporing på BarentsWatch Fiskehelse gjør det enklere å hindre spredning av sykdom i oppdrettsnæringen

Del

BarentsWatch-tjenesten «Fiskehelse» har fått på plass klikkbare brønnbåtspor som viser brønnbåtaktivitetene for hver time, uke for uke, helt tilbake til 2012. – For oppdretterne blir dette et viktig verktøy for å hindre spredning av fiskesykdommer, og vi i Mattilsynet kan bruke det i sporing av sykdomsutbrudd på oppdrettsanlegg.

Det sier Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Fiskehelse på BarentsWatch er et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for hvordan forholdene i oppdrettsnæringen er. Kartet gir ukentlig oversikt over lakselusnivå, tiltak mot lakselus, fiskesykdommer og ulike regulerte områder og soner. Du kan også laste ned data og lage egne lakselus- eller sykdomsrapporter. Tjenesten er populær og brukes mye av aktører innen oppdrettsnæring, forvaltning og media.

- Vi utvikler Fiskehelse hele tiden etter ønsker fra brukere. Brønnbåtsporing og visning av lokale og nasjonale PD-soner er et resultat av innspill fra både aktører i oppdrettsnæringen og forvaltningen, sier Wilmann.

Gjør det enklere å unngå sykdomssoner

Fiskesykdommer er ofte smittsomme og faren er stor for at de spres med brønnbåter.

- Med brønnbåtsporingen blir det lettere for oppdretterne og brønnbåtnæringen å forhindre smitte. Det blir mye enklere å planlegge ruter for brønnbåtene slik at de tar hensyn til lokaliteter med sykdom og sykdomssoner, sier Wilmann.

I tillegg blir det enklere å planlegge når og hvor brønnbåtene må desinfiseres.

Mattilsynet har også god nytte av sporingstjenesten.

- Når det for eksempel bryter ut ILA på en lokalitet, kan våre inspektører enklere spore mulige smitteveier mellom lokaliteter, fra settefisk og slaktemerder, sier Wilmann.

Oversikten over brønnbåtaktiviteten gjør det også enklere å planlegge tilsyn av brønnbåter eller lokaliteter der risikoen for spredning av sykdom er stor.

- Sist, men ikke minst, får inspektørene oversikt over brønnbåtaktiviteten og kan følge opp brønnbåtenes behandlinger mot lakselus, sier Wilmann.

Dette viser brønnbåtsporingen

Brønnbåtsporene i kartet er klikkbare og viser hvor de ulike brønnbåtene har gått med nøyaktige tidsangivelser uke for uke helt tilbake til 2012. Du kan følge sporene til alle de 70 brønnbåtene som er registrert i NIS (Norsk internasjonalt skipsregister). Brønnbåter registrert som enkeltmannsforetak vises ikke pga. personvern.

Du får liste over hvilke brønnbåter som har vært på en lokalitet og når de var der i en valgt uke. På samme måte får du liste over alle lokalitetene en brønnbåt har vært innom og når de var der i løpet av en valgt uke.

Du får fram brønnbåttrafikken ved å slå på funksjonen under «Innstillinger».

Viser PD-soner

Bekjempelses- og observasjonssoner for ILA har lenge vært vist i Fiskehelse. Nå kan du også se både lokale og nasjonale PD-soner.

De nasjonale sone-grensene vises som tykke klikkbare streker i kartet. De lokale sonene vises på samme måte som ILA-soner. De følger uke-visning og er klikkbare.

For å se PD-soner må du slå på funksjonen under «Innstillinger».

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom