Snøscooterklubbenes Fellesråd - SKFR

Bredt flertall på Stortinget ber regjeringen revidere lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på forenkling og økt kommunalt selvstyre

Del

21. mai 2021 – Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, retter i dag en stor takk til fornuftige politikere i Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og FrP og endog Venstre og KrF for at de samlet seg om å be regjeringen endre motorferdselsloven slik at kommunene får mer å si, og statsforvalteren mindre. Beskjeden fra dem alle er at det må bli slutt på alle vanskelighetene statsbyråkratiet lager, og mer makt til de lokale folkevalgte.

Erik Kirkvold, SKFR på snøscootertur i Tydal. Foto Reitwagen.no
Erik Kirkvold, SKFR på snøscootertur i Tydal. Foto Reitwagen.no

Erik Kirkvold er styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd. Det som nå foreslås i Stortinget er helt i tråd med det Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) har ønsket. SKFR, som representerer 45 lokale snøscooterklubber fra sør til nord i Norge har 80.000 følgere på Facebook.

– Etter omfattende arbeid fra SKFR ser det nå ut til at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, KrF, og Venstre støtter opp om å øke det lokale selvstyret og redusere byråkratiet ved praktiseringen av lov og forskrift om motorisert ferdsel i utmark. Tidligere har det vært klart at Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har støttet opp om våre tanker og ønsker, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd. Nå har regjeringspartiene også kommet etter. Påtrykket fra alle snøscooterklubbene rundt om i Norge har dermed vært veldig viktig.

Forslaget som ble fremmet lød:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt».

– Senterpartiet fikk med seg Arbeiderpartiet på et forslag om økt kommunalt selvstyre i snøscooterpolitikken og samordning av lov om motorferdsel i utmark og plan- og bygningsloven. Forslaget som fikk flertall, er ganske likt og ble fremmet av Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre. De ber regjeringen sette i gang arbeid med revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati, forteller Erik Kirkvold.

– Dagen i går hvor dette forslaget ble fremmet i Stortinget var en stor dag for oss i Snøscooterklubbenes Fellesråd, sier Erik Kirkvold i SKFR. Han legger til at han visste de kunne stole på Sp og FrP her, og ble meget glade for støtte fra Ap, som betød flertall. Da dette utviklet seg til at også regjeringspartiene ville være med på gode løsninger, ble dette veldig bra. Snøscooterfolket har nå flere partier på sitt lag.

Stor ros til Bengt Rune Strifeldt
Helt sentralt i arbeidet med å få gjennomslag i Stortinget har vært Bengt Rune Strifeldt i Fremskrittspartiet.
– Men det har vært utrolig givende å se at Høyre sammen med KrF og Venstre i de siste dager har koblet seg på saken og nå støttet opp om forslaget i Stortinget, sier Bengt Rune Strifeldt i Frp til Reitwagen.no. Reitwagen.no har fokus på nyheter, bakgrunn og kjøreopplevelser til lands og til vanns knyttet til snøscooter, motorsykkel, ATV, vannscooter, båt og biler/classic cars i Norge. Slik saken nå står er det kun MDG, Rødt og SV som ikke vil forenkle og forbedre motorferdselsloven og øke den kommunale selvråderetten.

Arbeiderpartiet har gjort en solid jobb
Arbeiderpartiet har spilt en nøkkelrolle underveis i denne saken. Realiteten er at det Ap støtter i opposisjon, når FrP og Senterpartiet er enige, faktisk blir vedtatt. Det er mange i Arbeiderpartiet som har stått på for å få til en viss forbedring.
– Runar Sjåstad fra Arbeiderpartiet må særlig berømmes for en fantastisk innsats for snøscootersaken i denne sammenheng, sier Erik Kirkvold.

Senterpartiet er viktig for snøscootersaken
Erik Kirkvold i SKFR gir også ros til Sandra Borch i Senterpartiet.
– Hun var en av de som løftet saken inn for Stortinget først, og er en kjent tilhenger av å forbedre vilkårene for snøscooterbrukere. Hun har fremmet flere forslag og har vært en aktiv pådriver for å få til endringer over lang tid, forteller Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd.

38 forslag behandles samtidig
Fremskrittspartiet og Senterpartiet er enig om 12 forslag i innstillingen. Mens Frp står så langt alene om ytterligere 20 forslag i Stortinget. Senterpartiet har fremmet seks forslag i innstillingen, og deres skjebne er fortsatt uavklart.
– Uansett valgresultat til høsten, vil vi i neste Stortingssesjon ha mulighet å komme tilbake til flere av forslagene som ikke får flertall i stortinget nå og det lover godt for fremdriften og innholdet i revideringen av motorferdselloven at det er såpass bredt flertall i Stortinget sier Erik Kirkvold i SKFR.

Høyre i Trøndelag, Nordland og Finnmark jobbe hardt for å få partiet sitt til å snu i saken
Det har vært jobbet aktivt i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Høyre i denne saken. Distrikts-Høyre har ønsket at partiet sentralt skal være tydeligere i ønsket om å gi kommunene mer makt over praktiseringen av snøscooter-regelverket. Til slutt lyktes de langt på vei.

Erlend Svardal Bøe, 1. kandidat til Stortinget for Høyre i Troms, sier til Reitwagen.no:
– Jeg er veldig glad for at dette forslaget fremmes og blir vedtatt i Stortinget. Vi trenger en revidering av motorferdselloven slik at vi øker det lokale selvstyret og reduserer byråkratiet knyttet til praktiseringen av motorferdsel i utmark og vassdrag. For oss som bor og lever i Nord-Norge spesielt er snøscooter et viktig fremkomstmiddel for både friluftsliv og næringsliv.

Vetle Langedahl er 1. kandidat til Stortinget for Høyre i Finnmark.
Han får følge i sitt engasjement fra Vetle Langedahl som er 1. kandidat til Stortinget for Høyre i Finnmark. Han sier følgende til Reitwagen.no:
– Dette er en sak som har vært spesielt viktig for oss i Troms og Finnmark. Dette er et resultat av at vi har jobbet hardt for vårt syn i saken og fått gjennomslag i Høyre. Det er jeg glad for, for motorferdselloven er overmoden for revidering.

Stor dag
– Dette er en stor dag for oss i Snøscooterklubbenes Fellesråd, sier Erik Kirkvold som leder foreningen. Nå blir det viktig å følge opp at Regjeringen følger opp Stortingets intensjoner i dette vedtaket. Videre blir det viktig å løfte frem saken gjennom valgkampen. Og det skal vi gjøre lover, Erik Kirkvold i SKFR.

Voteringen først på tirsdag
– Voteringen blir avholdt først på tirsdag 25.mai, men dagens debatt i Stortinget gir såpass sterke føringer på hva resultatet blir at vi velger å starte feiringen så smått, avslutter Erik Kirkvold.

For ytterligere informasjon:
Erik Kirkvold, styreleder, Snøscooterklubbenes Fellesråd, mobil 977 11 626,
e-post: erik.kirkvold@gmail.com  og internett

Kort om Snøscooterklubbenes Fellesråd
Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, omfatter 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør til Troms og Finnmark i nord. Foreningen ble etablert i 2013. Det var snøscooterklubbene i Selbu og Tydal som tok initiativ til å samle alle landets klubber i en egen uavhengig forening drevet av klubbene selv. Foreningens styre blir valgt på landsmøtet i fellesrådet. SKFR har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med snøscooter og turkjøring. Fellesrådet bistår også med råd om hvordan man kan starter en ny klubb og andre råd overfor snøscooterinteresserte i Norge. Foreningen har god dialog med myndighetene på sentralt, regionalt og lokalt plan. Foreningen hjelper også lokalpolitikere som skal være med å bestemme om og hvor det skal gå løyper i sine kommuner.

Reitwagen.no
Reitwagen.no har fokus på nyheter, bakgrunn og kjøreopplevelser til lands og til vanns knyttet til snøscooter, motorsykkel, ATV, vannscooter, båt og biler/classic cars i Norge.

Bilder

Erik Kirkvold, SKFR på snøscootertur i Tydal. Foto Reitwagen.no
Erik Kirkvold, SKFR på snøscootertur i Tydal. Foto Reitwagen.no
Last ned bilde
Erik Kirkvold, SKFR på tur i Tydal. Foto Reitwagen.no
Erik Kirkvold, SKFR på tur i Tydal. Foto Reitwagen.no
Last ned bilde
Bengt Rune Strifeldt, Frp. Foto Reitwagen.no
Bengt Rune Strifeldt, Frp. Foto Reitwagen.no
Last ned bilde
Bengt Rune Strifeldt, Frp
Bengt Rune Strifeldt, Frp
Last ned bilde
Erlend Svardal Bøe, 1. kandidat til Stortinget for Høyre i Troms
Erlend Svardal Bøe, 1. kandidat til Stortinget for Høyre i Troms
Last ned bilde
Rune Sjastad, Stortingsrepresentant, Finnmark, AP
Rune Sjastad, Stortingsrepresentant, Finnmark, AP
Last ned bilde
Sandra Borch. Foto privat og Reitwagen.no
Sandra Borch. Foto privat og Reitwagen.no
Last ned bilde
Vetle Langedahl er 1. kandidat til Stortinget for Høyre i Finnmark.
Vetle Langedahl er 1. kandidat til Stortinget for Høyre i Finnmark.
Last ned bilde

Om Snøscooterklubbenes Fellesråd - SKFR

Snøscooterklubbenes Fellesråd - SKFR
Snøscooterklubbenes Fellesråd - SKFR
Løvtun
7590 Tydal

977 11 626https://skfr.no/

Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, omfatter 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør til Troms og Finnmark i nord. Foreningen ble etablert i 2013. Det var snøscooterklubbene i Selbu og Tydal som tok initiativ til å samle alle landets klubber i en egen uavhengig forening drevet av klubbene selv. Foreningens styre blir valgt på landsmøtet i fellesrådet. SKFR har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med snøscooter og turkjøring. Fellesrådet bistår også med råd om hvordan man kan starter en ny klubb og andre råd overfor snøscooterinteresserte i Norge. Foreningen har god dialog med myndighetene på sentralt, regionalt og lokalt plan. Foreningen hjelper også lokalpolitikere som skal være med å bestemme om og hvor det skal gå løyper i sine kommuner.