Energi Norge

Bred allianse for satsing på norsk vannkraft

Del

Den økende skattleggingen av norsk vannkraft rammer viktige investeringer i fornybar energi. Flere titall prosjekter er skrinlagt eller lagt på is, skriver fornybarnæringen og industrien i et felles brev til Stortinget.

Oluf Ulseth overleverer vannkraftoppropet på vegne av 10 organisasjoner til finanskomiteens leder Nikolai Astrup (H). Foto: Bendik Solum Whist
Oluf Ulseth overleverer vannkraftoppropet på vegne av 10 organisasjoner til finanskomiteens leder Nikolai Astrup (H). Foto: Bendik Solum Whist

"Fornybarnæringen må med i det grønne skatteskiftet". Det er overskriften på brevet som ble overlevert til lederen i Stortingets finanskomité, Nikolai Astrup (H), under budsjetthøringen tirsdag. Bakgrunnen er at regjeringen nok en gang har foreslått å øke grunnrenteskatten for vannkraft, noe som mer enn utlikner den reduserte selskapsskatten. Bare siden 2014 er særskatten på vannkraft økt med 5,7 prosentpoeng.

– Skatteskjerpelsene rammer investeringer som er nødvendige for å opprettholde og videreutvikle norsk vannkraft, og som vil bidra til økt aktivitet i næringslivet. Derfor engasjerer denne saken både industribedrifter og miljøbevegelse, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Bak brevet står også Norsk Industri, EL og IT Forbundet, Nelfo, Elektroforeningen, KS Bedrift Energi, Distriktsenergi, Kraftfylka, Småkraftforeninga og miljøstiftelsen Bellona.

Enormt investeringsbehov

Norge har 1500 vannkraftverk som leverer 96 prosent av strømmen vår. Nær halvparten av produksjonskapasiteten ble bygget før 1970 og nærmer seg teknisk levealder. Ifølge energimeldingen som Stortinget behandlet i fjor, trengs det 110 milliarder kroner frem mot 2050 til rehabilitering av eksisterende kraftverk.

Økt skattetrykk vanskeliggjør disse investeringene. Ifølge kraftselskapene er flere titall vannkraftprosjekter utsatt eller skrinlagt. Bare i Sogn og Fjordane ligger prosjekter for to-tre milliarder kroner på vent, til tross for at de er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Sverige går i motsatt retning

Mens den norske regjeringen foreslår å skjerpe skatten ytterligere, går Sverige i motsatt retning. Der vedtok Riksdagen i fjor å fase ut særskatten på vannkraft. Dette innebærer en skattelettelse for vannkraften på fem milliarder kroner årlig.

– Samtlige partier på Stortinget har programfestet at de vil satse på norsk vannkraft. Nå må de vise hvordan dette skal følges opp i praksis, sier Ulseth.

Se hva partiene har vedtatt:

"Staten må stimulere til opprusting/oppgradering av eksisterende vannkraftverk gjennom skattesystemet"
Fra Fremskrittspartiets program

"Sikre gode rammebetingelser for investering og utvikling av eksisterende og nye vannkraftverk"
Fra Høyres program

"Vurdere å øke skjermingsfradraget (friinntekten) i grunnrentebeskatningen av vannkraftverk for å sikre bedre lønnsomhet for fornybar kraftproduksjon"
Fra Venstres program

"Legge til rette for opprusting og reinvestering i eksisterende vannkraftverk, blant annet ved å sikre at skatte- og avgiftssystemet ikke er til hinder for dette"
Fra Kristelig Folkepartis program

Kontakter

Bilder

Oluf Ulseth overleverer vannkraftoppropet på vegne av 10 organisasjoner til finanskomiteens leder Nikolai Astrup (H). Foto: Bendik Solum Whist
Oluf Ulseth overleverer vannkraftoppropet på vegne av 10 organisasjoner til finanskomiteens leder Nikolai Astrup (H). Foto: Bendik Solum Whist
Last ned bilde

Dokumenter

Om Energi Norge

Energi Norge
Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27
0307 Oslo

23 08 89 00https://energinorge.no/

Energi Norge er fornybarnæringens interesseorganisasjon i NHO. Medlemsbedriftene står for over 95 produsent av kraftproduksjonen og dekker rundt 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge. Vi jobber for at Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn.

Følg saker fra Energi Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Energi Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Energi Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom