Medietilsynet

Bransjeutvalg mot kroppspress i sosiale medier lansert

Del

Under en markering på Share i Oslo mandag, ble fagutvalget for influencermarkedsføring lansert. Utvalget skal administrere og håndheve nye etiske retningslinjer. I tillegg skal utvalget gi råd til nettverk, annonsører og påvirkere om markedsføring av blant annet kosmetiske inngrep og kosttilskudd.

Det nye fagutvalget for influencermarkedsføring skal sikre gode retningslinjer som gjelder influencere, samt nettverk og annonsører. Influencere, nettverk eller annonsører som er medlemmer i Anfo eller MBL er automatisk bundet av retningslinjene. Foto Medietilsynet
Det nye fagutvalget for influencermarkedsføring skal sikre gode retningslinjer som gjelder influencere, samt nettverk og annonsører. Influencere, nettverk eller annonsører som er medlemmer i Anfo eller MBL er automatisk bundet av retningslinjene. Foto Medietilsynet

– At retningslinjer og fagutvalg nå er på plass, er en viktig brikke i arbeidet for å motvirke kropps- og utseendepress blant barn og unge, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Målet til Fagutvalget for influencermarkedsføring er å bidra til ansvarlig markedsføringspraksis, og redusere kropp- og utseendepress som barn og unge voksne blir utsatt for i sosiale medier.

Velsand understreker samtidig at det nå den egentlige jobben begynner, og at også ytterligere tiltak må til: – Det handler først og fremst om å etterleve retningslinjene og i praksis sørge for en ansvarlig markedsføringspraksis overfor barn og unge. Samtidig må vi jobbe videre med å styrke barn og unges kritiske medieforståelse slik at de i større grad kan beskytte seg selv mot denne form for kommersielt innhold.

Retningslinjene som fagutvalget vil jobbe ut fra er basert på skissen til etiske retningslinjer mot kroppspress i sosiale medier som Medietilsynet og Forbrukertilsynet overleverte Barne- og likestillingsdepartementet 2. oktober 2018. I forbindelse med arbeidet anbefalte tilsynene i et notat også ytterligere tiltak for å redusere kroppspress. Det ble blant annet foreslått å gjennomgå og forenkle eksisterende regelverk, utvikle målrettede tiltak for barn og unge for å øke deres kritiske medieforståelse, og sist men ikke minst, sette ned et faglig utvalg med ansvar for å administrere og håndheve de etiske retningslinjene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det nye fagutvalget for influencermarkedsføring skal sikre gode retningslinjer som gjelder influencere, samt nettverk og annonsører. Influencere, nettverk eller annonsører som er medlemmer i Anfo eller MBL er automatisk bundet av retningslinjene. Foto Medietilsynet
Det nye fagutvalget for influencermarkedsføring skal sikre gode retningslinjer som gjelder influencere, samt nettverk og annonsører. Influencere, nettverk eller annonsører som er medlemmer i Anfo eller MBL er automatisk bundet av retningslinjene. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor28.5.2020 13:04:39 CESTPressemelding

Lokalavisene får størstedelen av auken i årets produksjonstilskott, viser prognosen frå Medietilsynet. Totalt skal det fordelast 358 millionar kroner, 40 millionar meir enn i fjor. – Tildelinga reflekterer dei politiske signala om at lokalavisene skal prioriterst. Samtidig er prognosen i år svært usikker, blant anna fordi mange nye aviser har søkt om støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge20.5.2020 15:57:19 CESTPressemelding

Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. – Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere. Medietilsynet går nå i gang med å se nærmere på hvordan vi skal følge opp den nye bestemmelsen, sier direktør Mari Velsand.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom