Landkreditt

Bønder med tydelig ja til aktiv klimainnsats

Del

Et stort flertall blant bøndene synes det er viktig at næringen omstiller seg for å redusere egne klimagassutslipp, viser ny undersøkelse. Snart får de hjelp av et nytt måleverktøy.

ØNSKER ØKT INNSATS: Norske bønder er positive til å ta i bruk teknologi og metoder som reduserer gårdens klimaavtrykk, viser ny undersøkelse. Husdyrhold og spredning av gjødsel bidrar mest til næringens CO2-utslipp. (Foto: Bjørn H. Stuedal)
ØNSKER ØKT INNSATS: Norske bønder er positive til å ta i bruk teknologi og metoder som reduserer gårdens klimaavtrykk, viser ny undersøkelse. Husdyrhold og spredning av gjødsel bidrar mest til næringens CO2-utslipp. (Foto: Bjørn H. Stuedal)

Tre av fire norske bønder synes det er viktig at landbruket tar i bruk ny teknologi og nye produksjonsmetoder for å bidra til å få utslippene ned, viser undersøkelsen, som er utført av Agri Analyse for Landkreditt.

63 prosent synes dette er ganske viktig eller svært viktig. Ytterligere 10,5 prosent svarer at det er helt avgjørende.

– I motsatt ende av skalaen er det kun 21,5 prosent som ikke synes dette er så viktig, mens resten er usikre, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Han mener svarene viser positiv vilje til miljøvennlig omstilling, og at de innebærer en klar marsjordre om å fortsette det klimaarbeidet næringen allerede har satt i gang.

Har laget klimaplan
I fjor stod jordbrukssektoren for 8,8 prosent av Norges utslipp av klimagasser, ifølge tall fra Miljødirektoratet. Næringen er den største kilden til utslipp av metan og lystgass. Det meste av metanutslippene kommer fra dyrenes fordøyelse, mens lystgass i hovedsak kommer fra spredning av kunst- og husdyrgjødsel.

Også drivstoffbruk i maskinparken og oppvarming av landbruksbygg står for utslipp i klimaregnskapet.

– Næringen har laget en klimaplan for perioden 2021 til 2030, der husdyrhold, oppvarming, gjødsling og bedre utnyttelse av biogass er blant satsningsområdene. Dette krever ressurser, og vil bli tema i de årlige jordbruksoppgjørene fremover, sier Elisabeth Sæther, rådgiver i Norges Bondelag.

Bondelaget har også foreslått en klimafondsordning som vil gi bonden skattefordel ved investering i tiltak på gården, og et eget program i ENOVA for støtte til ny, grønn landbruksteknologi.

Ny klimakalkulator
I løpet av oktober kommer dessuten et nytt verktøy for beregning av utslipp på den enkelte gård.

– Vi har i lang tid jobbet med å utvikle en klimakalkulator for næringen. Den vil gjøre det enklere å beregne gårdens utslipp og identifisere forbedringsområder. Et betydelig antall bruk har bidratt i datainnsamling og pilotutprøving, sier Tony Barman, prosjektleder for Klimasmart landbruk.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges Bondelag og en rekke virksomheter med nær tilknytning til landbruksnæringen.

Ole Laurits Lønnum i Landkreditt tror klimaomstillingen i landbruket i stigende grad også vil bli støttet opp av gode ordninger knyttet til finansiering, banktjenester og forsikring.

– Både vi og andre selskaper som jobber tett med næringen vil nok legge økende vekt på å stimulere til at investeringer i grønn teknologi og produksjon skal lønne seg. På dette området vil det komme til å skje mye de nærmeste årene, sier han.

Kontakter

Line Sollie Karlsen, kommunikasjonsrådgiver i Landkreditt
e-post: line.sollie.karlsen@landkreditt.no / telefon: 924 91 750

Bilder

ØNSKER ØKT INNSATS: Norske bønder er positive til å ta i bruk teknologi og metoder som reduserer gårdens klimaavtrykk, viser ny undersøkelse. Husdyrhold og spredning av gjødsel bidrar mest til næringens CO2-utslipp. (Foto: Bjørn H. Stuedal)
ØNSKER ØKT INNSATS: Norske bønder er positive til å ta i bruk teknologi og metoder som reduserer gårdens klimaavtrykk, viser ny undersøkelse. Husdyrhold og spredning av gjødsel bidrar mest til næringens CO2-utslipp. (Foto: Bjørn H. Stuedal)
Last ned bilde

Om Landkreditt

Landkreditt
Landkreditt
Karl Johans gate 45
0162 Oslo

23 00 08 00http://www.landkreditt.no

Om Landkreditt:

Landkreditt er et solid, mellomstort norsk finanskonsern med en offensiv strategi og klare ambisjoner om videre vekst. Kundeporteføljen til Landkreditt består i hovedsak av person- og landbrukskunder med tilknyttede aktiviteter og selskap.

Landkreditt tilbyr bank, fond, forsikring og eiendomsmegling gjennom fire datterselskaper. Konsernet har en forvaltningskapital på ca. 30 milliarder kroner.

Følg pressemeldinger fra Landkreditt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landkreditt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landkreditt

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom