GlobeNewswire

Bokslutskommuniké 2020, januari - december

Dela

Kvartalet

 • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 405 MSEK (346), motsvarande en ökning med 17%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 10 MSEK
 • Orderingången uppgick till 408 MSEK (337), motsvarande en ökning med 21%
 • Rörelseresultatet uppgick till 75 MSEK (55, justerat rörelseresultat föregående år var 33), motsvarande en rörelsemarginal på 18,5% (15,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 57 MSEK (67, justerat resultat efter skatt föregående år var 31)
 • Vinst per aktie till 1,21 SEK (1,46, justerad vinst per aktie föregående år var 0,68)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 83 MSEK (61)
 • Förvärv har skett av 70% av aktierna i Procentec B.V.
 • Förvärv har skett av resterande 25,1% av aktierna i WEBfactory GmbH
 • Styrelsen har beslutat om nya finansiella mål för koncernen  

Helåret

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 467 MSEK (1 519), vilket motsvarar en minskning med 3%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 19 MSEK
 • Orderingången uppgick till 1 447 MSEK (1 470), motsvarande en minskning med 2%
 • Rörelseresultatet uppgick till 288 MSEK (243, justerat rörelseresultat föregående år var 246), motsvarande en rörelsemargi­nal på 19,6% (16,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 220 MSEK (205, justerat resultat efter skatt föregående år var 188)
 • Vinst per aktie till 4,79 SEK (4,43, justerad vinst per aktie föregående år var 4,06)
 • Kassaflödet från den löpande verksam­heten uppgick till 370 MSEK (254)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 kr (0)

VD kommentar

Tillbaka till tillväxt i det fjärde kvartalet
Efter några utmanande kvartal var det glädjande att konstatera ett trendbrott i fjärde kvartalet med en återhämtning på marknaden. Både orderingången som uppgick till 408 MSEK och försäljningen som uppgick till 405 MSEK förbättrades organiskt med 13% res­pektive 8% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Som kommunicerats i de två senaste kvartalsrapporterna fortsätter den successiva förbättringen i marknaden, men nu även med tillväxt jäm­fört med motsvarande kvartal förra året.

Vårt arbete med att förbättra bruttomarginalen fortsätter att utveck­las väl. Trots motvind av valutan uppvisar vi en bruttomarginal på 61,6% (61,2%) för kvartalet och för helåret på 62,0% (61,1%). Kvartalets rörelseresultat uppgår till 75 MSEK, en signifikant förbättring jämfört med föregående år. Det positiva resultatet är drivet av åter­hämtning i försäljning i kombination med goda bruttomarginaler och låga omkostnader. Vi uppskattar att vi har cirka 20 MSEK i ej återkommande besparingar, relaterade till pandemieffekter i försälj­ning och marknad i fjärde kvartalet. För helåret uppskattar vi att samma siffra uppgår till cirka 48 MSEK. För helåret uppnår vi en rörelsemarginal om 19,6% som är snubblande nära vårt långsiktiga mål om 20%.

Kassaflödet fortsätter vara starkt med 83 MSEK (61) i kvartalet och rekordhöga 370 MSEK (254) för helåret, vilket bidragit till att sänka vår skuldsättning till en låg nivå. När vi stänger året har vi en nettoskuld i förhållande till EBITDA om låga 0,49 (1,20).

Återhämtning på våra huvudmarknader
Efter ett antal utmanande kvartal i Centraleuropa ser vi en tvåsiffrig tillväxt i orderingången för kvartalet. Det är flera faktorer som ligger bakom återhämtningen, framförallt mer positiva tongångar från våra kunder. Vi ser också att elektronikindustrin generellt har en växande efterfrågan, vilket sätter press på komponentleverantörer - vilket i sin tur leder till ökade ledtider som delvis får våra kunder att öka lagernivåerna.

USA fortsätter att utvecklas stabilt med några procents tillväxt både i försäljning och orderingång, främst drivet av slutkunder inom konsument- och läkemedelsindustrin.

Asien uppvisar en stark tillväxt i försäljning som resultat av årets starka orderingång i Kina och Japan. Kinas stora investeringar i vindkraftsprojekt står för en stor del av tillväxten och spås komma att vara en fortsatt tillväxtdrivare för HMS i Kinas jakt på att bli koldioxidneutrala 2060.

Nya Design-Wins vittnar om fortsatt stort intresse för HMS produkter
Trots att många av våra kunder har haft ett utmanande år så har intresset för HMS lösningar fortsatt varit högt och vi har rekord i antal nya ”leads”, framförallt från digitala events och kampanjer. För de av våra produkter som säljs enligt vår Design-Win affärsmodell kan vi konstatera ett fortsatt stabilt inflöde av nya kunder under 2020. Totalt erhöll vi 165 (199) nya Design-Wins under året, och det totala antalet aktiva Design-Wins uppgår till 1 820 (1 797), en ök­ning med 1% jämfört med föregående år. Av dessa är 1 418 (1 399) i produktion medan 402 (398) förväntas komma i produktion under kommande år. Av årets totala omsättning är 46% (49) relaterat till Design-Win-affärsmodellen.

HMS 2025-strategi lanserad under november
Vi har under kvartalet presenterat bolagets nya långsiktiga strategi, HMS2025. HMS2025 omfattar nya finansiella mål, som innefattar ett tillväxtmål med en nettoomsättning som överstiger ”π” miljarder (3,14 miljarder) SEK samt ett rörelsemarginalmål på 20%. För att nå dessa ambitiösa mål, kommer vi ha ett ökat fokus på förvärv, vilket resulterar i en något justerad utdelningspolicy. Vidare innehål­ler HMS2025 nya ambitioner kring våra fokusmarknader, hållbarhet, medarbetar- och kundnöjdhet.

Förvärv under kvartalet
Den 1 oktober förvärvades 70% av nederländska Procentec B.V. Resterande 30% ägs av tre ledande befattningshavare i bolaget. Bolaget, som erbjuder hårdvara och mjukvara för övervakning och diagnostik av nätverkstrafik i industriella processer, kommer att ge HMS nya möjligheter till affärer med användare av automationsut­rustning. Vi ser stora möjligheter att utveckla denna affär från dagens diagnostikverktyg till att framöver kunna erbjuda tjänster som ger preventivt stöd att minska driftproblem i våra kunders kritiska industriella nätverk.

Vi har under kvartalet även förvärvat den återstående delen av tyska WEBfactory GmbH. Som 100%-ig ägare kan vi nu öka integratio­nen och användningen av WEBfactorys mjukvaruprodukter tillsammans med övriga produktsegment, och vi ser stora möjligheter till nya affärer som kombinerar hårdvara och mjukvara.

Ett ljusare 2021
Det fjärde kvartalet var ett steg i rätt riktning för HMS. Även om det fortfarande finns en stor osäkerhet i marknaden och risk för lokala nedstängningar, ser vi att världen anpassar sig allt bättre till situationen som följer med pandemin. Vi räknar med att 2021 kom­mer präglas av en fortsatt återhämtning och ser även att den positiva trenden har fortsatt i starten av 2021.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balan­serad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsätt­ningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2021-02-03

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

CrossAmerica Partners LP Reports Fourth Quarter and Year-End 2020 Results1.3.2021 22:15:00 CETPress release

Allentown, March 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CrossAmerica Partners LP Reports Fourth Quarter and Year-End 2020 Results Reported Fourth Quarter 2020 Operating Income of $8.1 million and Net Income of $9.0 million compared to Operating Income of $9.4 million and Net Income of $4.3 million for the Fourth Quarter 2019Generated Fourth Quarter 2020 Adjusted EBITDA of $24.4 million and Distributable Cash Flow of $26.2 million compared to Fourth Quarter 2019 Adjusted EBITDA of $25.6 million and Distributable Cash Flow of $18.8 millionReported Fourth Quarter 2020 Gross Profit for the Wholesale Segment of $36.8 million compared to $32.7 million of Gross Profit for the Fourth Quarter 2019Reported Fourth Quarter 2020 Gross Profit for the Retail Segment of $19.5 million compared to $2.3 million of Gross Profit for the Fourth Quarter 2019Distributed 308.5 million wholesale fuel gallons during the Fourth Quarter 2020 at an average wholesale fuel margin per gallon of 7.8 cents Reported Full Year 2020

Historic Hyperloop Vehicle to be Unveiled to the Public at the Smithsonian FUTURES Exhibition this Fall1.3.2021 21:32:46 CETPress release

Vehicle made history in November 2020 carrying the world’s first hyperloop passengers Virgin Hyperloop joins the ranks of cutting-edge innovations debuted at Smithsonian WASHINGTON, March 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Just months after the world’s first hyperloop passenger testing, Virgin Hyperloop today announced that the passenger-carrying vehicle, dubbed “Pegasus,” will be making its public debut at the Smithsonian Arts + Industries Building in November 2021. Previously, the Building has showcased world-changing inventions like Edison’s lightbulb, the first telephones, and Apollo rockets. “Growing up, I spent family vacations at the Smithsonian National Air and Space Museum, seeing first-hand how engineers could change the world,” said Josh Giegel, CEO and Co-Founder of Virgin Hyperloop. “Having the vehicle the Virgin Hyperloop team created on display at the Smithsonian, inspiring the next generation of engineers to think big, is truly a dream come true.” The historic Arts + Industri

GOGL – Special General Meeting1.3.2021 21:00:00 CETPress release

1 March 2021 Golden Ocean Group Limited (NASDAQ and OSE: GOGL) (the "Company”) advises that a Special General Meeting of the Company will be held on 26 March 2021 to consider a proposal to increase the Company's authorized share capital. The record date for voting at the Special General Meeting is set to 3 March 2021. The notice, agenda and any associated material will be distributed prior to the meeting. The Board of Directors Golden Ocean Group Limited Hamilton, Bermuda This information is subject of the disclosure requirements pursuant to Euronext Oslo Rule Book II item 4.2.4.

PRESS RELEASE: BIGBEN - DESCRIPTION OF THE SHARE BUY BACK PROGRAMME1.3.2021 18:35:00 CETPress release

Press release Lesquin, 1st March 2021 17:45hrs Description of the share buy back programme authorised by the Combined general meeting of 30 July 2020 and implemented by the Board of directors of 1 March 2021 Bigben Interactive announces the implementation of its share buyback programme authorised by the General Meeting of Shareholders on 30 July 2020. In this respect, the Company has provided an investment services provider, CIC Market Solutions, with a mandate to acquire shares. 1.Legal framework Pursuant to the provisions of Articles L. 225-209 et seq. of the French Commercial Code, Articles 241-1 to 241-7 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers (the French Stock Exchange Authority) and EU Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and of the European Council of 16 April 2014 on market abuse, the aim of this description is to present the purpose and terms of the Company's share buyback programme. 2. Date of the combined general meeting of shareholder

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER1.3.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-03-03CertificateCommercial paper issued in SEK by non-financial companies with their registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date. i.e. with the latest maturity date as of 2021-09-03 Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Special terms, i.e. the purchase may not have been made after 2021-02-22 BidsCounterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date2021-03-03Bid times09.00-09.30 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 4 billionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SEK 250 million issued by the s

RAPALA VMC CORPORATION - NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING1.3.2021 16:00:00 CETPress release

Rapala VMC Corporation Stock Exchange Release March 1, 2021 at 17:00 p.m. RAPALA VMC CORPORATION - NOTICE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING Notice is given to the shareholders of Rapala VMC Corporation (“Rapala” or the “Company”) to the Annual General Meeting to be held on Thursday 25 March 2021 starting at 10:00 a.m. (EET) at the address Mäkelänkatu 91, 00610, Helsinki, Finland. The Company’s Board of Directors has resolved on exceptional meeting procedures based on the temporary legislative act to limit the spread of the Covid-19 pandemic (677/2020), which entered into force on 3 October 2020. In order to ensure the health and safety of the shareholders, employees and other stakeholders of the Company, the Annual General Meeting will be organized without shareholders’ and their proxy representatives’ presence at the Annual General Meeting venue. Shareholders can participate in the Annual General Meeting and use their shareholder rights in connection with the Annual General Meeting by vot

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Comments on the market – Founder, Chairman & CEO is buying stock again1.3.2021 15:43:20 CETPress release

March 1, 2021 Dear Shareholders and Investors, We released our 2020 numbers last Friday, February 26, 2021. 2020 was a good year. We achieved excellent results for three quarters, whilst the fourth quarter was weak. At this time we clearly see a positive turn in the market for the NAT Suezmaxes. Last week we concluded a spot contract at about USD 20,000 a day and another spot contract at about USD 15,000 a day. A week ago the comparable number was about USD 4,000 a day. Operating costs are covered at USD 8000/day. I would also like to advise you that today I have bought 50,000 shares at USD 3.13. My son, Alexander Hansson and I are among the largest shareholders of NAT. Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections fo