GlobeNewswire

Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet.

Dela

Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet.


FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 30 735 (34 903) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -3 247 (4 370) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -5 891 (812) kSEK
• Resultat per aktie -0,46 (0,06) SEK

Helår 2020
• Nettoomsättning för helåret uppgick till 117 905 (134 010) kSEK
• EBITDA uppgick till 6 900 (13 095) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 1 435 (6 610) kSEK
• Resultat per aktie 0,12 (0,52) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN
Arcoma lanserar nya röntgensystemet OMNERA 500A på amerikanska marknaden.


EFTER PERIODEN
• Jesper Lindroos, inköpschef blir medlem i ledningsgruppen.
• Sanna Rydberg, VD för Arcoma har den 12/1 2021 förvärvat 7 000 aktier i bolaget.

VD-kommentar

POSITIVA SIGNALER FRÅN MARKNADEN
Efter ett tredje kvartal som kraftigt påverkats av coronapandemin har försäljningen under det fjärde kvartalet vänt och vi ser en återhämtning i marknaden. Försäljningen i kvartalet når 30,7 MSEK (22,2 MSEK) +8,5 MSEK i tredje kvartalet och (34,9 MSEK) -4,1 MSEK jämfört med motsvarande period förra året. Totalt för helåret 2020 är vår försäljning negativt påverkad av coronapandemin och vi avslutar året på 118 MSEK vs 134 MSEK (-12%) i 2019.

I Europa ser vi en återhämtning under den senare delen av kvartalet och det är roligt att försäljningen tar fart igen även om vi inte når upp till 2019 års volymer. Under pandemin har anbudsarbetet och inköp av nya röntgensystem pausats,
stoppats och försenats men nu ser vi en positiv trend i att detta arbete återupptas. Vi vet att röntgen är en central del i vårdens arbete för att snabbt kunna ställa rätt diagnos för många patienter. Pusselbiten som röntgenbilden ger är central och vi ser fortsättningsvis en stabil och växande marknad.

I Asien växer vår försäljning under året med 57%. I Nordamerika avslutar vi året positivt genom att lansera vårt nya röntgensystem OMNERA 500A tillsammans med vår partner Canon Medical Systems i USA. Det sker i samband med den stora radiologimässan RSNA som i år var helt digital. Resultatet i kvartalet har påverkats negativt av en bokföringsmässig omklassificering av en projektrelaterad intäkt om 1,7 MSEK. Ombokningen påverkar även bruttomarginalen 36% (40%). Exkluderat omklassificering uppgår bruttomarginalen till 39% vilket är oförändrat jämfört med 2019. Vårt fokus kvarstår på kontinuerligt arbete med kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Glädjande nog har vi också sett en ökad efterfrågan på viktiga marknader under inledningen av det första kvartalet 2021, även om det naturligtvis fortfarande är för tidigt för att veta om detta är en uthållig återhämtning.


FÖRVÄRVSKOSTNADER PÅVERKAR RESULTATET I KVARTAL FYRA
Under perioden har vi arbetat med ett större förvärvsprojekt som vi efter en intensiv process beslöt oss för att avbryta. Ledningen och styrelsen anser att Arcoma nu har nått en punkt i sin utveckling där vi vill bygga vidare på våra försäljningskanaler och utvecklingskapacitet genom att förvärva kompletterande verksamheter eller produkter. Vi ser att det finns många möjligheter att utvärdera och kommer att lägga allt större fokus på detta. Resultatet påverkas negativt av ett flertal kostnadsposter av engångskaraktär som sammanlagt uppgår till 3,5 MSEK. Den största posten består av kostnader för finansiella, regulatoriska och juridiska rådgivare i samband förvärvsprojektet. EBITDA i kvartal fyra når – 3,2 MSEK jämfört med 4,3 MSEK samma period förra året.

Under året erhöll vi också ett bidrag, kopplat till coronapandemin från Tillväxtverket. Det är mycket positivt att vi till största delen nu återbetalar detta och därmed tar det som en kostnad i fjärde kvartalet. Vi är glada över att försäljningen vänt, att vi har ett högt tryck i vår produktion och att vi inte behöver och inte kan permittera i den mån vi bedömde från första början.


VI SATSAR FRAMÅT
Vi har under året, tillsammans med Konica Minolta utvecklat ett nytt avancerat röntgensystem. Utvecklingsprojektets tidplan påverkades bland annat av coronapandemin men nu ser vi fram emot lanseringen av nya produkten AeroDR X90 som kommer
att ske inom kort. Vi ser också med tillförsikt fram emot Canon Medical Systems fulla lansering av Omnera 500A. Arcoma har en stabil och lönsam verksamhet och med en god potential att öka lönsamheten. Vi fortsätter därför att jobba enligt vår strategi där tillväxt genom förvärv är en del av vår plan framåt. Tillsammans med vår engagerade organisation och våra fantastiska partners fortsätter vi att utveckla vår produktportfölj och växa Arcoma.

Sanna Rydberg
VD, Arcoma AB (publ)

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Delårsrapporter och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på nedan länk:
www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 8:30

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Better Collective – Share buyback program completed5.3.2021 19:30:00 CETPress release

Regulatory Release 4/2021 On March 4, 2021 Better Collective A/S initiated a share buyback program for up to EUR 100,000, to be executed during the period from March 4, 2021 to March 31, 2021. The following transactions have been executed under the program on March 5, 2021 Date Number of sharesAverage weighted purchase price (SEK per share)Amount (SEK)05/03/20213,532197.2223696,598.16Accumulated under the program following above purchase:3,532197.2223696,598.16 Better Collective A/S holds 3,773 treasury shares corresponding to 0,01 % of the outstanding share capital of the company. The share buyback program is hereby completed. Contacts Investor Relations: Christina Bastius Thomsen +45 2363 8844 e-mail: investor@bettercollective.com This information is such information as Better Collective A/S is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above on March 5, 2021 at 7.3

TGS Share Repurchase5.3.2021 17:51:25 CETPress release

Oslo, Norway (5 March 2021) – On period from 2 March 2021 to 4 March 2021, TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) purchased 41,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 141.2252 per share. Following the purchase, TGS holds 195,000 own shares, representing 0.166% of the total outstanding shares. The shares were purchased in connection with the share repurchase announced on 11 February 2021. Overview of transactionsDateAggregated daily volume (number of shares)Weighted average share price per day (NOK)Total daily transaction value (NOK)2-Mar-2120,000140.90672,818,1343-Mar-2120,000141.57002,831,4004-Mar-211,000140.7000140,700Previously disclosed buy-backs under the program (accumulated)79,000138.327910,927,901Accumulated under the buy-back program120,000139.317816,718,135The issuer's holding of own shares:Following the completion of the above transactions, TGS owns a total of 195,000 own shares, corresponding to 0.166% of TGS' share capital.Appendix:An overview

Bavarian Nordic to Host Full Year 2020 Results Conference Call5.3.2021 17:30:00 CETPress release

COPENHAGEN, Denmark – March 5, 2021 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY) will announce its 2020 annual report on Friday, March 12, 2021. The management of Bavarian Nordic will host a conference call at 2:00 pm CET (8:00 am EST) on the same day to present the full-year results followed by a Q&A session. A live and replay version of the call and relevant slides will be available at http://bit.ly/3rkKNed. To join the Q&A session dial one of the following numbers and state the participant code 5589045: Denmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495. About Bavarian Nordic Bavarian Nordic is a fully integrated vaccines company focused on the development, manufacture and commercialization of life-saving vaccines. We are a global leader in smallpox vaccines and have been a long-term supplier to the U.S. Strategic National Stockpile of a non-replicating smallpox vaccine, which has been approved by the FDA under the trade name JYNNEOS®, also for the protection

Bavarian Nordic afholder telefonkonference i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet for 20205.3.2021 17:30:00 CETpressemeddelelse

KØBENHAVN, 5. marts 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør årsregnskab for 2020 på fredag den 12. marts 2021. Samme dag afholder selskabets ledelse en telefonkonference kl. 14:00 dansk tid med henblik på at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen samt downloade den tilhørende præsentation på http://bit.ly/3rkKNed. For at stille spørgsmål på telefonkonferencen, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden 5589045: Danmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495. Om Bavarian Nordic Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigh

ASM INTERNATIONAL N.V. PUBLISHES ANNUAL REPORT 20205.3.2021 16:27:39 CETPress release

Almere, The Netherlands March 5, 2021 ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today publishes its Annual Report 2020. For the first time, ASMI publishes the Annual Report in accordance with European Single Electronic Format (ESEF) reporting requirements with the format of the report being Extensible Hypertext Markup Language (xHTML). In line with the ESEF requirements, the primary consolidated financial statements have been labelled with XBRL tags. ASMI's Annual Report 2020 is available in ESEF reporting package, HTML file and as a PDF file on the company's website www.asm.com. ASMI will hold its Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on May 17, 2021. The AGM agenda with all related documents will be available in due time. About ASM International ASM International NV, headquartered in Almere, the Netherlands, its subsidiaries and participations design and manufacture equipment and materials used to produce semiconductor devices. ASM International, its subsidiaries and pa

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS5.3.2021 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2021-03-09BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2024 The following issuers are accepted for delivery: Göteborgs Stad Helsingborgs Stad Jönköpings Kommun Malmö Stad Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2021-02-26BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2021-03-09Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 1000 +/- 1000 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 1 000 million. No bid may contain Bonds exceeding SEK 1000 million issued by Stockholms

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS5.3.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-03-08BillsSWEDISH T-BILL: SE0015504907. 2021-05-19 SWEDISH T-BILL: SE0014808747, 2021-09-15 Bid date2021-03-08Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0015504907: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0014808747: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0015504907: 500 mln SEK per bid SE0014808747: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-03-10Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-03-05 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and