Boeing og Andøya Space inngår samarbeid

Del

Boeing og Andøya Space inngår partnerskap som vil bidra til Norges ambisjon om å bli det ledende testsenter for autonome luftfartøy og samtidig etablere Europas første kapasitet for oppskyting av små og mellomstore satellitter.

Avtalen har som målsetting å forbedre evnen til Andøya Space til å gjennomføre avansert test og eksperimentering for det norske Forsvaret og NATO.

«Dette partnerskapet vil bidra til å fremme norsk industris evner og konkurransekraft innen autonome luft-systemer og oppskytninger til verdensrommet» sier Maria Laine, Boeing vice president of International Strategic Partnerships. «Størrelsen, omfanget og den strategiske verdien av våre samarbeidsmuligheter, som denne med Andøya Space, forsterker vårt strategiske partnerskap med Norge, og demonstrerer vår forpliktelse til å fylle våre lovnader».

Andøya Space er lokalisert 300km nord for polarsirkelen og er velegnet for arktisk testing av avanserte teknologisystemer i luft, på sjø og på land. Senteret er etablert med avansert utstyr for fjernmåling og datainnsamling.

Med den nye avtalen med Boeing, vil test senteret bli styrket gjennom anskaffelse av nye kapasiteter som fly til bruk for testing samt etablering av nettverk for fjernmålinger i Arktis, «Integrated Remote Sensing for the Artic» (IRSA). Inkludert i nettverket er et kommando- og kontrollsystem levert av Boeing. IRSA nettverket vil knytte Andøya Space sammen med test-lokasjoner i andre arktiske land.

«Partnerskapet med Boeing med spesielt fokus på avansert testing og autonome luftfartøy er et stort steg i retning av våre strategiske målsetninger. Denne avtalen vil sterkt forbedre våre evner gjennom anskaffelse av flybårne plattformer for test og utvikling» sier Gunnar Jan Olsen, Daglig leder ved Andøya Test Center AS, et datterselskap av Andøya Space.

Den nye avtalen med Andøya Space understøtter Boeings plan for industriell deltakelse relatert til Forsvarets anskaffelse av 5 P-8A Poseidon maritime overvåkningsfly.

Kontakter

Contact:

Steve Lott
Boeing Communications
Office: +1 703-465-3885
Mobile: +1 202-285-9590
steven.e.lott@boeing.com

Gunnar Jan Olsen
Andøya Test Center
Office: +47 7614 4400
Mobile: +47 930 51680
atc@testcenter.no

Bilder

Om Andøya Test Center AS

Andøya Test Center AS
Bleiksveien 46
8480 Andenes

Om Boeing:

For mer informasjon om Defense, Space & Security, besøk www.boeing.com

Følg oss på Twitter: @BoeingDefense og @BoeingSpace

Om Andøya Space

Andøya Space er et selskap eid 90% av Nærings- og Fiskeridepartementet, og 10% av Kongsberg Defence and Aerospace.

For mer informasjon, besøk www.andoyaspace.no