Husbanken

Bodø blir pilotkommune i digitaliseringsprosjekt

Del

- En tillitserklæring fra Husbanken og KS! sier Bodø kommunes rådmann. Nå sitter Bodø sammen med fem andre kommuner i førersetet på veien mot et nytt digitalt system for kommunale utleieboliger.

BODØPILOTENE: (Fra v.) rådgiver Aleksander Nordnes, leder av boligkontoret, Ellinor Myhre (bak), rådmann Rolf Kåre Jensen, boligkoordinator/styreleder i KBL, Lise Henriette Rånes (bak) og teamleder på utleie Rolf Olsen. Foto: Bodø kommune
BODØPILOTENE: (Fra v.) rådgiver Aleksander Nordnes, leder av boligkontoret, Ellinor Myhre (bak), rådmann Rolf Kåre Jensen, boligkoordinator/styreleder i KBL, Lise Henriette Rånes (bak) og teamleder på utleie Rolf Olsen. Foto: Bodø kommune

Prosjekt Kobo fikk 25 søknader fra kommuner som ville bli pilotkommuner i prosjektet. Bodø ble valgt ut sammen med Alta, Lillehammer, Bjørnafjorden, Bærum og Sarpsborg. 

- Det er hyggelig og en tillitserklæring at Husbanken og KS har valgt ut Bodø kommune. Nå skal vi bidra til at det blir lettere å søke kommunal bolig i hele Norge, sier rådmann Rolf Kåre Jensen.

Matchet kriteriene

Pilotkommunene er valgt etter kriterier som handler om geografisk spredning, størrelse, organisering, systemstøtte på området og digital modenhet. Bodø kommune har mange boligsøkere og har utmerket seg tidligere gjennom sitt boligsosiale engasjement.

- Bodø kommune er også involvert fra før i prosjektet via styrings- og referansegruppe, og har deltatt i både konseptutvikling og planleggingsfase, sier tjenesteeier Beate Lofseik.

- Motivasjon og tid til å bidra har også hatt betydning for utvalget, fortsetter hun.

Dessuten jobber styrelederen i Kommunale boligers landsforening (KBL) som boligkoordinator i kommunen, noe prosjektet anser som en fordel.

Tett på

Nå får altså Bodø kommune også sitte tett på i utviklinga av selve systemet.

- Vi er glade for å få Bodø og de fem andre kommunene med på laget, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram og fortsetter:

- Målet er at det skal bli enklere å søke om bolig for dem som trenger det, mens det for kommunene blir enklere å fatte vedtak, finne egnet bolig og sikre rett oppfølging. I tillegg får kommunen bedre data til å utforme politikk og skape et system som ivaretar brukerne.

I prosjekt Kobo samarbeider stat og kommune om å skape sømløse digitale løsninger for innbyggerne. KMD har satt en kostnadsramme for prosjektet på 90 millioner kroner over tre år. Husbanken og KS fikk oppdraget i samarbeid med 11 referansekommuner.

- Det er synd at vi ikke kunne få med alle de 25 kommunene som ville være pilot. Men alle som søkte vil få tilbud om å delta i å teste ut systemet, forsikrer Lofseik.

Etterlengtet system

Et digitalt system for kommunale boliger har vært etterlengtet hos kommunene. Det viste en spørreundersøkelse prosjektet utførte sommeren 2020. Les mer om det her. Farvel til Excel i boligarbeidet

Også Bodø kommune gleder seg til systemet er oppe og går.

- Vi ser frem til en hverdag med bedre verktøy og bedre struktur på data som vil gjøre den lovpålagte rapporteringa enklere, sier leder av boligkontoret, Ellinor Myhre.

Tilbud for alle kommuner

Prosjektet ferdigstilles og går over i videre utvikling og drift fra 2023, men de første delene av systemet skal etter planen kunne tas i bruk i allerede i løpet av 2021.

Alle norske kommuner vil få tilbud om å koble seg på.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BODØPILOTENE: (Fra v.) rådgiver Aleksander Nordnes, leder av boligkontoret, Ellinor Myhre (bak), rådmann Rolf Kåre Jensen, boligkoordinator/styreleder i KBL, Lise Henriette Rånes (bak) og teamleder på utleie Rolf Olsen. Foto: Bodø kommune
BODØPILOTENE: (Fra v.) rådgiver Aleksander Nordnes, leder av boligkontoret, Ellinor Myhre (bak), rådmann Rolf Kåre Jensen, boligkoordinator/styreleder i KBL, Lise Henriette Rånes (bak) og teamleder på utleie Rolf Olsen. Foto: Bodø kommune
Last ned bilde

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom