Byggenæringens Landsforening

BNL er bekymret over kutt i energieffektivisering

Del

BNL er bekymret over at Enova vil kutte sterkt i støtten til energieffektivisering av bygg. Det er særlig næringsbygg som rammes. – Fremdeles utgjør energibruk i bygg om lag 40 % av den stasjonære energibruken, og energiforbruket i TWh har ikke blitt vesentlig redusert de siste 10 årene. Som nasjon syns jeg ikke Norge kan være fornøyd med en slik utvikling, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I sitt nye mandat skal Enova først om fremst levere resultater på klimagassreduksjoner. Mandatet er avstemt med den nye Klimameldingen som ble publisert 8. januar. I stedet for å satse på energieffektivisering, spesielt i næringsbygg, vil de lansere en ny satsing på utslippsfrie bygge- og anleggsplasser og på klimavennlig materialbruk.

– BNL mener at det er riktig av Enova å støtte til omlegging til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser, og det er en lang vei å gå. Her trengs det positive virkemidler både av økonomisk art, og i form av premiering av løsninger i innkjøp. Vi må huske at dette også er en global utfordring. Norge kan bidra med å øke etterspørselen etter utslippsfrie maskiner, sier Sandnes.

Når det gjelder Enovas kutt i støtten til energieffektivisering i bygg, er Sandnes skuffet.

– Vi vet at potensialet for energisparing i bygg er stort. Det er bare en type investeringer som oppfyller alle kravene til en bærekraftig oppgang etter Covid-19 og det er å energieffektivisere eksisterende bygninger og nye bygg ifølge rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og det internasjonale pengefondet (IMF). Sentrale virkemidler som kunne fått dette til å skje i Norge fjerner nå Enova, sier han.

Enova understreker i sin pressemelding at endringene de innfører ikke vil gjelde for Enovatilskuddet til privathusholdningene.

– Over halvparten av energibruken i bygg skjer i boliger. Det er derfor bra at Enova skjermer disse tilskuddene. Vi håper at de vil gjøre dem enda mer tilpasset brukerne slik at alle kan bidra til å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn

Energieffektivisering tilfører Norge ren energi på en måte som ikke skaper konflikter eller går på bekostning av biodiversitet, slik en del ny utbygging av fornybar gjør. Slik er det mulig å skaffe energi for elektrifisering av transport, industri og annet mot lavutslippssamfunnet, sier Sandnes.

Nøkkelord

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

BNL anbefaler bedriftene i byggenæringen å ta Smittestopp-appen i bruk19.2.2021 07:51:16 CETPressemelding

Byggenæringens Landsforening (BNL) er opptatt å sørge for å holde hjulene i gang i byggenæringen samtidig som vi skal bidra til å forhindre smittespredning. – BNL oppfordrer nå alle som jobber i bedrifter og ansatte til å laste ned den nye versjonen av Smittestopp-appen fra Folkehelseinstituttet. Dette er et svært viktig verktøy som vil bidra til bedre smittesporing, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom