Statens vegvesen

Blir største entreprenør i Harstadpakken

Del

Anlegg Øst vant oppdraget med å bygge det største delprosjektet i Harstadpakken.

Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens Vegvesen
Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens Vegvesen

I skarp konkurranse med Harstad Maskin AS vant entreprenørselskapet Anlegg Øst Entreprenør AS oppdraget med å bygge riksveg 83 prosjektet, S1, Kanebogen – Margrethe Jørgensens veg. Den 2,2 kilometer lange parsellen går fra Kanebogen til Seljestad. Prosjektet er en videreføring av arbeidene med å gi Harstad en ny framtidsrettet innfartsåre langs riksveg 83.

God konkurranse

Det har vært en jevn og god konkurranse med to seriøse tilbydere som begge leverte svært gode tilbud gjennom forhandlingene med Statens vegvesen.

– Anlegg Øst Entreprenør AS vant fordi de leverte den beste kombinasjon av pris, plan for gjennomførring og ivaretakelse av sikkerhet, helse, miljø og klima. De er derfor tildelt kontrakten, sier prosjektleder i Statens Vegvesen, Geir Hartz Jørgensen. 

Kostnad

Strekningen som skal bygges inneholder blant annet to rundkjøringer, en påkjøringsrampe, og sykkelveg m/fortau langs riksveg 83. Entreprenøren fra Lillehammer i Innlandet fylke skal bygge anlegget for 331.198.909 millioner pluss moms. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 520 millioner kroner (2021 kr) også kalt styringsramme.

 

Krevende utbygging

Trafikkavvikling er særlig krevende når det må bygges langs eksisterende veger nært bysentrum. Om lag 17500 kjøretøy benytter rv. 83 inn og ut av Harstad hvert døgn*.

– I tillegg til pris er tilbyderne derfor også målt på hvordan de planlegger å gjennomføre utbyggingen, samt på hvordan de skal ivareta helse, miljø, sikkerhet (HMS) og klima, sier Jørgensen.

 

Fellesprosjekt

Harstadpakken er et fellesprosjekt mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Anbudskonkurransen ble utlyst august i år, etter at stortinget i juni besluttet tilleggsfinansiering av bypakken gjennom Prop. 204S (2020-2021).

 

Byggestart

Byggingen starter i løpet av våren og første spadetak vil bli markert.

Les med om ny rv. 83 i Harstad her

* (Gjennomsnittlig trafikkmengde målt per døgn over et år kalles ÅDT eller årsdøgntrafikk).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens Vegvesen
Delprosjekt S1 Kanebogen-Margrethe Jørgensens vei skal sikre Harstad en framtidsrettet innfartsåre. Illustrasjon: Statens Vegvesen
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom