Grønt Punkt Norge

Blant de aller første i Europa på kjemisk materialgjenvinning av plast

Del

Grønt Punkt Norge, som drifter returselskapet Plastretur, og Quantafuel AS har signert en leveransekontrakt på inntil 10 000 tonn plastemballasje, og blir dermed blant de første i Europa på kjemisk materialgjenvinning av plast.

Quantafuels anlegg i Skive, Danmark. Foto: Quantafuel
Quantafuels anlegg i Skive, Danmark. Foto: Quantafuel

Plastretur skal levere mellom 7000 og 10 000 tonn med plastemballasje fra norske husholdninger til Quantafuel, som nå får testet i storskala å lage ny råvare til produksjon av ny plast. Enkelt fortalt innebærer den kjemiske prosessen at den brukte plasten blir omdannet til gass og oppgradert til petrokjemisk råvare av Quantafuel. Deretter materialgjenvinnes produktet til ny plast av kjemikaliegiganten BASF, altså tilnærmet tilbake til et jomfruelig resultat. Dette vil også gi plasten en kvalitet som kan brukes i f.eks. matemballasje, noe som det er begrensninger for i ordinær mekanisk materialgjenvinning. 

Quantafuel har en overvekt av norske eiere og dette gir dermed en ekstra motivasjon til å benytte innsamlet norsk plast i sin gjenvinning. Fabrikken har de lagt til Skive i Danmark i en grønn industripark med særlig fokus på sirkulære verdikjeder.

Den norske gjenvinningsaktøren GemiNor deltar også i prosjektet, og vil stå for å utvikle en sorteringslinje skreddersydd til Quantafuels behov, hvor formålet er å utnytte så mye av plastemballasjen som mulig til kjemisk materialgjenvinning. 

  • Dette prosjektet sikrer at 10 000 tonn plast fra norske husholdninger kan materialgjenvinnes i vår fabrikk og bli til nye plastprodukter, sier Leder for strategi og bærekraft Thomas Steenbuch Tharaldsen.
  • Dette er et foregangsprosjekt innen kjemisk gjenvinning og viser Europa hva som skal til for å oppnå de ambisiøse målene som er satt i EU for materialgjenvinning av plast. Her går Grønt Punkt Norge foran og viser vei for Norge, og vi er sikre på at mange flere europeiske land vil følge etter, fortsetter Tharaldsen.

Prosjektet vil også bli viktig for å dokumentere kjemisk materialgjenvinning i et bærekraftsperspektiv. Underveis vil partene kartlegge plastavfallets opphav, alternativbruken av plasten, samt hvor stor andel av plastavfallet som blir videreforedlet til råstoff for ny plast. Funnene vil bli oppsummert i en rapport, som vil bli overlevert til Miljødirektoratet, som har vært konsultert allerede fra planleggingen av prosjektet.

  • Her har vi en unik mulighet til å følge plastavfallet gjennom en nordisk verdikjede og dokumentere i hvor stor grad vi lukker kretsløpet for plast, sier Tharaldsen. Målet er å få enda mer kunnskap, høyest mulig ressursutnyttelse og mest mulig miljøgevinst. Kjemisk materialgjenvinning gjennom pyrolyse er den teknologien med størst potensiale til å løse plastproblemene i Europa.

Etter Korona-pandemien samles det nå inn langt mer plastemballasje fra husholdninger. Dette er en stor utfordring i et marked med lav etterspørsel, underkapasitet på sorteringsanlegg og lav kronekurs. Plastretur, som driftes av Grønt Punkt Norge, er derfor meget glade for å ha fått avtalen i havn så raskt. 

  • Det er ofte i kriser innovasjon blir til. Å levere innsamlet plast til kjemisk materialgjenvinning fremfor å sende endel til energiutnytting er meget godt nytt for miljøet, sier Svein Erik Rødvik, gjenvinningsleder i Grønt Punkt Norge. – Som det første landet i Europa blir det spennende å få svar på hvor mye av plasten som faktisk blir materialgjenvunnet kjemisk, avslutter han.

INFO: 

For mer informasjon eller ytterligere kommentarer, vennligst kontakt administrerende direktør i Quantafuel, Kjetil Bøhn, tlf:  91573818, epost: kjetil.bohn@quantafuel.com

eller

Svein Erik Rødvik, leder for gjenvinning i Grønt Punkt Norge, tlf 400 38 170, epost: svein.erik@grontpunkt.no

Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef Grønt Punkt Norge, tlf 95 06 38 05, epost: kari-lill@grontpunkt.no

Om Quantafuel: Quantafuel AS er et norsk teknologidrevet selskap som utvikler, eier og drifter anlegg for produksjon av høykvalitets kjemikalier fra plastavfall. I løpet av de siste 10 årene har Quantafuel utviklet patentert teknologi som omdanner blandet plastavfall til kjemikalier som kan benyttes til ny plastproduksjon, og bidrar derfor til å øke materialgjenvinningsgraden i de land selskapet har anlegg.

Quantafuel skal etablere flere produksjonsanlegg i Europa i samarbeid med partnere på steder og i land med gunstige rammevilkår for sirkulær økonomi.

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av de godkjente returselskapene Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Er bedriften din medlem av Grønt Punkt Norge, kan du være trygg på at bedriftens miljøansvar blir ivaretatt etter avfallsforskriften.

 This press release is also available in English, here.

Kontakter

Bilder

Quantafuels anlegg i Skive, Danmark. Foto: Quantafuel
Quantafuels anlegg i Skive, Danmark. Foto: Quantafuel
Last ned bilde
Quantafuels anlegg i Skive, Danmark. Foto: Quantafuel
Quantafuels anlegg i Skive, Danmark. Foto: Quantafuel
Last ned bilde
Plast i baller. Foto: Grønt Punkt Norge/ Beathe Schieldrop
Plast i baller. Foto: Grønt Punkt Norge/ Beathe Schieldrop
Last ned bilde

Om Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge
Grønt Punkt Norge
Karenslyst Alle 9A
0212 Oslo

22 12 15 00http://www.grontpunkt.no

For bedrifter som tar miljøansvar
Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS ut året. Grønt Punkt er Europas mest brukte varemerke. Merket betyr at det er betalt inn vederlag for emballasjen - det vil si at produsent eller importør har betalt for forsvarlig innsamling og gjenvinning.
Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene for emballasje. Det vil si Sirkel Glass AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.

Følg pressemeldinger fra Grønt Punkt Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Grønt Punkt Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Grønt Punkt Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom