Norges Blindeforbund

Blindeforbundet roper varsko: Underbemanning i helsesektoren vil gå utover synet

Del

En ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det vil være stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Det utdannes for få sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere og ergoterapeuter.

Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, er bekymret. Underbemanning i helsesektoren vil gå utover synet. Foto: Tom Egil Jensen
Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, er bekymret. Underbemanning i helsesektoren vil gå utover synet. Foto: Tom Egil Jensen

- Norges Blindeforbund frykter at øyehelse og tilgang på synskompetanse vil drukne i den generelle debatten, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes.

Bekymring rundt arbeidsmarkedet for helsepersonell

Generalsekretær Per Inge Bjerknes frykter at manglende synskompetanse innen helse- og omsorgstjenestene i fremtiden, vil bli store både for personene det gjelder og for samfunnet.

Norges Blindeforbund er bekymret for hva dette vil bety for kapasiteten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene, herunder oppfølging av personer som opplever synstap. Samtidig viser dette viktigheten av å inkludere flere i arbeidslivet, slik at flere kan være med å løse de viktige oppgavene i samfunnet.

Med flere eldre øker antall synshemmede

Kommunene mangler synskompetanse allerede i dag. Dette gjør at mange som får redusert syn, ikke har tilgang på den hjelpen de trenger, blant annet når det gjelder tilgang til hjelpemidler, rehabilitering og opplæring for å kunne leve et selvstendig liv. Norges Blindeforbund er bekymret for at denne utviklingen vil forverres i årene fremover, dersom dette ikke blir satt tydelig på dagsorden både i kommunene, i utdanningssektoren og i debattene om offentlige budsjetter.

- Norges Blindeforbund frykter at øyehelse og tilgang på synskompetanse vil drukne i den generelle debatten, siden dette berører relativt få. Samtidig viser undersøkelser at over 300.000 nordmenn har redusert syn i større eller mindre grad, og antallet vil øke i årene fremover i takt med at det blir flere eldre i samfunnet. Konsekvensene av manglende synskompetanse innen helse- og omsorgstjenestene vil bli store, både for personene det gjelder, for pårørende og for samfunnet som helhet, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes.

Arbeidskraften er der. Ta den i bruk!

Norges Blindeforbund mener økt yrkesdeltagelse fra personer som i dag står utenfor arbeidslivet, er en forutsetning for å dekke det fremtidige behovet for arbeidskraft, også innen helse og omsorg. Dette perspektivet ser ut til å være fraværende i SSB sin analyse, der de går ut fra samme yrkesdeltagelse fremover som i 2019.

Om lag 100.000 personer med funksjonsnedsettelser som ønsker å jobbe, står i dag utenfor arbeidslivet. Samfunnet må øke innsatsen for å inkludere disse i arbeidslivet, også for å kunne ha tilstrekkelig med arbeidskraft for å skape fremtidens velferdstjenester.

Kontakter

Bilder

Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, er bekymret. Underbemanning i helsesektoren vil gå utover synet. Foto: Tom Egil Jensen
Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, er bekymret. Underbemanning i helsesektoren vil gå utover synet. Foto: Tom Egil Jensen
Last ned bilde

Om Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund
Sporveisgata 10
0308 OSLO

23 21 50 00https://www.blindeforbundet.no

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Norges Blindeforbund har i tillegg til interessepolitisk virksomhet tre syn- og mestringssenter, et bo- og arbeidssenter, leirer for synshemmede barn, førerhundskoler, punktskrifttrykkeri og internasjonal avdeling og fylkeslag i hvert fylke. 

Følg pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Blindeforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom