Norges Blindeforbund

Blindeforbundet krever økt bruk av punktskrift i samfunnet

Del

Norges Blindeforbund krever økt bruk av punktskrift for å gjøre informasjon tilgjengelig. Eksempler er bruk av punktskrift på dagligvarer, i bygg og i informasjon fra det offentlige.

Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, leser dokumenter i punktskrift.
Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, leser dokumenter i punktskrift.

- Dette er viktig for at blinde og svaksynte skal ha tilgang til samme informasjon som andre i samfunnet, og ikke bli diskriminert. Å kunne være selvhjulpen i det daglige bør være en selvfølge også for oss, sier Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund.

Verdens punktskriftsdag, etablert av FN, markeres 4. januar. Det er fødselsdagen til franskmannen Louis Braille som fant opp punktskriften, eller blindeskriften som mange kaller det. Det er en viktig dag for blinde og svaksynte, og vi benytter anledningen til å sette søkelyset på områder i samfunnet med forbedringspotensial. Dessverre er listen fortsatt lang.

Tre viktige krav: punktskrift i bygg, på dagligvarer og i offentlig informasjon

I en undersøkelse Opinion gjorde for Norges Blindeforbund, svarte 59 % at de støtter at det må komme krav til punktskrift på dagligvarer.

Det må også komme krav til punktskrift i alle bygg, i heiser og på skilt.

- Andre eksempler på informasjon som er viktig å ha tilgang til i punktskrift, er info fra NAV og det offentlige, samt prøvesvar eller innkalling til operasjon, sier Bjerknes videre. – Dette er et ledd i å sikre at synshemmede får oppfylt sine rettigheter på linje med andre i samfunnet.

Norge bryter internasjonal avtale

Dette sier konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) om krav til punktskrift på skilt:

Følgende står i CRPD artikkel 9:

«2. Partene skal også treffe alle hensiktsmessige tiltak for …

d) å sørge for at bygninger og andre anlegg som er åpne for allmennheten, har skilt i punktskrift og i en form som er lett å lese og enkel å forstå, …»

Det er ingen absolutte krav til punktskrift i byggteknisk forskrift, TEK 17. De eneste stedene hvor krav til punktskrift stilles er i følgende avsnitt:

§ 12-18 Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende

«Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være synlig kontrast mellom teksten og bakgrunnen, med luminanskontrast minimum 0,8. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd. Taktile tegn kan erstatte lyd».

«Taktile tegn kan være punktskrift».

§ 12-6. Kommunikasjonsvei

«Det skal være skilt og merking som gir nødvendig informasjon. Skilt og merking skal være lette å lese og oppfatte. Det skal være synlig luminanskontrast på minimum 0,8 mellom tekst og bunnfarge. Skilt og merking skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående. Etasjetall skal være visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer»

«Etasjer må markeres med nummer som må være lesbart og følbart i hver etasje. Det er selve etasjetallet som må kunne leses med fingrene».

Kontakter

Bilder

Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, leser dokumenter i punktskrift.
Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund, leser dokumenter i punktskrift.
Last ned bilde
Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund
Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund
Last ned bilde

Om Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund
Sporveisgata 10
0308 OSLO

23 21 50 00https://www.blindeforbundet.no
Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Norges Blindeforbund har i tillegg til interessepolitisk virksomhet tre syn- og mestringssenter, et bo- og arbeidssenter, leirer for synshemmede barn, førerhundskoler, punktskrifttrykkeri og internasjonal avdeling og fylkeslag i hvert fylke

Følg pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Blindeforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Blindeforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom