Statens vegvesen

Blakkesrud bru i Eidsvoll er utbedret

Del
Blakkesrud bru som går over E6 i Eidsvoll kommune på privat veg er utbedret og kan gjenåpnes.
Foto: Statens vegvesen.
Foto: Statens vegvesen.

Blakkesrud bru var en av de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter at Tretten bru kollapset. Statens vegvesen har jobbet kontinuerlig med vurderinger og tiltak for bruene som fortsatt er stengt eller har redusert belastning etter at Tretten bru kollapset.

Utbedringstiltak og nedskrevet aksellast

Brua ble åpnet i 2011 og har en lengde på 38,29 meter. Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar for Blakkesrud bru, men det er Eidsvoll kommune som er formell eier av brua. Veien som brua binder sammen over E6 er privat. Brua kan gjenåpnes når vegeierne har ryddet veien og brua for snø. Brua er mye brukt i forbindelse med skogdrift.

Arbeidene med å utbedre Blakkesrud bru er nå sluttført. Den får permanent nedskrevet lastkvalifisering fra BK 10/60 til BK 8/32. Bruklasse forkortes «Bk» og første tall angir største tillatte aksellast og andre tall angir største tillatte totalvekt.

Brua er sikker

– Det er gledelig at vi har funnet løsninger som gjør at Blakkesrud bru nå kan gjenåpnes når de private vegeierne ønsker det. Brukerne av brua kan være trygg på at den er sikker å bruke for den belastningen som den nå er klassifisert for, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Statens vegvesen fortsetter arbeidet med løsninger for de gjenstående bruene som etaten har vedlikeholdsansvar for som fortsatt er stengt eller som har midlertidig nedsatt lastkvalifisering etter Tretten brus kollaps.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Foto: Statens vegvesen.
Foto: Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.