Samfunnsbedriftene

Biogass – fremtidsnæring med grønne arbeidsplasser

Del

– Bruk av biogass er en rask og enkel måte å redusere utslipp på. Vi håper flere får øynene opp for dette på onsdagens webseminar, sier daglig leder Pia Farstad von Hall i Biogass Norge.

Biogass er klimavennlig energi som utvinnes fra matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam. Ved Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) brukes biogass som drivstoff til avfallsbilene. Foto: Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene
Biogass er klimavennlig energi som utvinnes fra matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam. Ved Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) brukes biogass som drivstoff til avfallsbilene. Foto: Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene

Biogass er klimavennlig energi som utvinnes fra matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam. 

– Vi har en overflod av råmaterialer, og det er kun et spørsmål om å utnytte den. Biogass kan brukes til drivstoff, oppvarming og produksjon av elektrisitet, sier Farstad von Hall.

Sammen med Rederiforbundet, Avfall Norge og Biogass Oslofjord inviterer Samfunnsbedriftene og Biogass Norge til webseminar om biogass onsdag 19. august 2020 klokken 10.00 – 15.00. Her vil du få høre sentrale politikere og representanter fra bransjen.

Løser avfallsproblemer

– Norge har gode forutsetninger for å produsere og bruke biogass. Den er sirkulær og løser avfallsproblemer. Produksjon og bruk av biogass bidrar også til viktige klimakutt. Vi snakker om kjent teknologi som bringer oss videre mot lavere utslipp. Og nye grønne arbeidsplasser! 

– Bruk av biogass er en rask og enkel måte å redusere utslipp på. Verdikjeden er omfattende: landbruket, transportnæringen, maritim sektor, utstyrsleverandører og kommunal sektor. Det er mange ulike bedrifter og offentlige selskaper som sammen bidrar til å utvikle et fremtidsrettet grønt marked, sier Pia Farstad von Hall.

Program

Dato: 19. august 2020
Tidsramme: 10.00 – 15.00
Møterom: Streaming – lenge på nett

Møteleder: Anne Marit Post-Melby, Zero

10.00  Biogass en naturlig del av løsningen for et bedre klima     

 • Regjeringens satsing på biogass v/ statssekretær Mathias Fischer
 • EUs satsing på sirkulærøkonomi og konsekvensene for Norge v/ EU-rådgiver Paal Frisvold, Avfall Norge 
 • Helhetlig tilnærming og samspill mellom aktørene er avgjørende v/bærekraftsdirektør Bjørn Malm, Tine
 • Mulige virkemidler for biogass v/seniorrådgiver Torkil Dyb Remøy, Miljødirektoratet

Dialog om utviklingen i biogassmarkedet ledet av Anne Marit Post-Melby, Zero

11.10  Potensiale for produksjon av biogass

 • Mange råvarer skaper markedsmuligheter v/CEO Håvard Wollan, Biokraft
 • Et moderne produksjonsanlegg v/adm.dir. Ragnhild Borchgrevink, VEAS
 • Gode initiativ for biogassproduksjon på Østlandet v/styreleder Ådne Naper, Biogass Oslofjord
 • Samarbeid mellom kommuner gir mer produksjon v/Tord Peder Araldsen, Indre Hordaland Miljøverk

12.00  Lunsj

12.30   Bruk av biogass

 • Kollektivtransport og tungtransport viktige brukere v/CEO Frode Halvorsen, Air Liquide Skagerak
 • Bruk av biogass i skip v/Gunnar Malm Gamlem, Norges Rederiforbund
 • Anlegg en vekstbransje for biogass? v/Christoffer Bruserud, Oskar og Tormod Wike AS

13.10   Flere arbeidsplasser i biogassmarkedet

 • Nye ideer, nye arbeidsplasser v/ CEO Egil Andersen, Antec biogas AS 
 • Karbonfangst – en del av verdikjeden v/Andreas Gillum, Greve Biogass 
 • Landbrukets rolle v/Styreleder Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

14.15   Biogass er sirkulær og klimavennlig – hvordan kan vi legge til rette for biogass i fremtiden?

Debatten ledes av Anne Marit Post-Melby, Zero

 • Aase Simonsen, H
 • Espen Barth Eide, A
 • Anne Beate Tvinnereid, Sp
 • Lars Haltbrekken, SV
 • Solveig Schytz, V

15.00   Avslutning

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Biogass er klimavennlig energi som utvinnes fra matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam. Ved Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) brukes biogass som drivstoff til avfallsbilene. Foto: Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene
Biogass er klimavennlig energi som utvinnes fra matavfall, husdyrgjødsel og avløpsslam. Ved Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) brukes biogass som drivstoff til avfallsbilene. Foto: Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene
Last ned bilde

Lenker

Om Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene
Samfunnsbedriftene
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo

24 13 27 00http://www.samfunnsbedriftene.no

Samfunnsbedriftene er den ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for samfunnsbedrifter i Norge. Vi organiserer rundt 550 kommunalt eide bedrifter innen en rekke bransjer – med energi, avfall, havn og brann/redning som de største. Vi jobber for bedre rammebetingelser slik at våre medlemsbedrifter kan levere gode og bærekraftige tjenester til innbyggere og næringsliv. Samfunnsbedriftene er sekretariat for Biogass Norge, Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) og Kraftfylka. 

Følg pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samfunnsbedriftene på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom