BILLEDHOGGER JON GUNDERSEN MOTTAR INGEBORG OG PER PALLE STORMS ÆRESPRIS

Del

Jon Gundersen blir torsdag 1. desember 2011 tildelt Ingeborg og Per Palle Storms Ærespris for 2011.

Æresprisen har blitt utdelt annet hvert år siden 1995. Årets prisbeløp er på kr. 250.000,- . Dette er blant de større ærespriser som utdeles til kulturformål i Norge og enestående innenfor billedhoggerkunst.

Ingeborg og Per Palle Storm bestemte ved testament at det alt vesentlige av deres midler skulle forvaltes av et legat med det formål å tilgodese billedhoggere bosatt i Norge. Midlene skal tildeles slik at de bidrar til å utvikle norsk billedhoggerkunst.

Ingeborg og Per Palle Storms legat består av advokat Christian Selmer, formann, samt billedhogger Marit Lyckander, oppnevnt styrerepresentant av en valgkomité og billedhogger Ola Enstad oppnevnt styrerepresentant av Norsk Billedhoggerforening.

Jon Gundersen (f. 1942) får æresprisen for sin betydelige innsats for norsk billedhogger-kunst. 

Jon Gundersen har en stor og allsidig produksjon. Han har hatt flere separatutstillinger blant annet i Kunstnerforbundet og Lillehammer kunstmuseum og har deltatt i mange ulike kollektive utstillinger i Norge og også i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Israel og Latvia.

Jon Gundersen er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst i Oslo, Kunstindustrimuseet i København, Oslo Kommunes kunstsamling, Storebrands kunstsamling og Lillehammer kunstmuseum. Han er også representert i diverse andre offentlige og private samlinger.

Jon Gundersen har gjort en rekke utsmykkinger over hele landet, blant annet er han kjent for sine steinskulpturer på Universitet i Oslo og Eidfjord i Hardanger.

Statuttene for æresprisen bestemmer at den skal utdeles og offentliggjøres 1.desember, som var Per Palle Storms fødselsdag. Storm døde i 1994, 83 år gammel. I 33 år var han professor ved Statens Kunstakademi og gjennom enda flere år en av de helt sentrale personligheter i norsk kunstliv. Mange av hans elever er til stede ved prishøytideligheten i Oslo torsdag.

Kontaktperson:

Styrets formann advokat Christian Selmer, Advokatfirmaet Selmer
tlf.: 23 11 65 00

Om Ingeborg og Per Palle Storms legat

Ingeborg og Per Palle Storms legat
Tjuvholmen allé 1
0252 Oslo

23 11 65 00