Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bifile kvinner størst helseproblemer

Del
Bifile kvinner har de største helseproblemene. Det viser en ny rapport Uni Research Helse har gjort på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir (Bufdir) ved LHBT-senteret. Rapporten «Helse blant lesbiske og bifile kvinner i Norge» viser at bifile kvinner skiller seg ut med blant annet dårligere generell helse, mer psykiske plager og mer skadelig alkoholbruk sammenliknet med lesbiske og heterofile kvinner.

Funnene viser tydelig at det trengs ekstra oppmerksomhet om bifile kvinners helse og livssituasjon, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Studien hviler på et solid empirisk grunnlag med bedre overførbarhet enn noe tidligere norsk forskningsprosjekt om helse blant lesbiske og bifile kvinner. Den baserer seg blant annet på helsedata fra en spørreundersøkelse som omfatter 197 lesbiske kvinner, 405 bifile kvinner og 979 heterofile kvinner.

De fleste lesbiske og bifile kvinnene har like god helse som heterofile kvinner. Rapporten viser imidlertid at selvmordstanker og selvmordsforsøk er mer utbredt blant lesbiske og bifile kvinner enn blant heterofile. Hele 19% av bifile kvinner og 12% av lesbiske kvinner svarer at de noen gang har forsøkt å ta sitt eget liv. Tilsvarende tall for heterofile kvinner i utvalget er 5%.

Bifile kvinner har dårligere selvvurdert helse, mer kronisk sykdom og fysisk funksjonsnedsettelse enn lesbiske og heterofile kvinner viser rapporten. Samtidig er det positive funnet at forholdene for lesbiske og heterofile kvinner er omtrent like på disse områdene.

I tillegg er det funn som tyder på at en del lesbiske kvinner er utsatt for belastninger som gir seg utslag i helseutfordringer, sier Trommald. Blant annet er psykiske plager alvorligere og mer utbredt blant bifile og lesbiske kvinner enn blant heterofile kvinner, og spesielt i yngre aldersgrupper.

Åpenhet om seksuell orientering overfor fastlegen er langt vanligere blant lesbiske kvinner (73 %) enn blant bifile kvinner (17%). Lesbiske er langt mer tilfredse enn bifile kvinner med sin seksuelle orientering. Lesbiske kvinner har lavere oppslutning om forebyggende kreftundersøkelser enn bifile og heterofile kvinner. Til gjengjeld har lesbiske kvinner svært lav forekomst av seksuelt overførbare infeksjoner.

Til slutt viser rapporten at tobakksbruk er mer utbredt blant bifile og lesbiske kvinner, med høyest andel røykere blant de bifile kvinnene og høyest andel snusbrukere blant de lesbiske kvinnene. Det siste gjelder særlig for de yngste aldersgruppene.

Lansering av ny forskningsrapport om helse blant lesbiske og bifile kvinner.

Tid: Fredag 30. januar 2015, 11.00 til 12.30

Sted: Bufdir/LHBT-senteret Holbergs terrasse, Stensberggt. 27, i 7. etasje, Oslo


Forskere fra Uni Research Helse vil presentere sine funn.

Les mer:

http://www.bufetat.no/lhbt/  

For informasjon om forskningsmiljøet og bestilling av rapport i papirformat,
kontakt Uni Research Helse
helse@uni.no

Kontaktperson i Bufdir:

Bjørn Lescher-Nuland, seksjonssjef

E-post: bjorn.lescher-nuland@bufdir.no

Tlf: 46619821

Kontaktperson i Uni Research Helse:

Kirsti Malterud

Allmennmedisinsk forskningsenhet

E-post: Kirsti.malterud@gmail.com

Tlf: 555 86 133

Nøkkelord

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom