Handelshøyskolen BI

BI fornyer storkontrakt for nasjonal lederutdanning i primærhelsetjenesten

Del

Handelshøyskolen BI fornyer kontrakten med Helsedirektoratet for å levere nasjonal lederutdanning til primærhelsetjenesten i en ny periode på inntil ni år.

Programdirektør ved Handelshøyskolen BI Bjørn Erik Mørk.
Programdirektør ved Handelshøyskolen BI Bjørn Erik Mørk.

BI har siden 2015 utviklet og levert lederutdanning for helse-og omsorgssektoren i Norge, og vil i løpet av 2021 ha utdannet mer 1000 ledere i nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.

- Å kunne fortsette det tette samarbeidet med norske helsemyndigheter gjennom denne kontraktsfornyelsen er en tillitserklæring vi setter høyt, og som vi skal fortsette å etterleve gjennom det viktige samfunnsoppdraget vi tar med å utdanne ledere som kan bidra til å forbedrede helsetjenester i Norge, sier rektor Inge Jan Henjesand ved Handelshøyskolen BI.

Utdanningen skal blant annet gjøre helseledere i stand til å være veivisere for god drift, samspill med omgivelsene og mestring. De skal også kunne dra nytte av forskning, og utvikle egen og ansattes kompetanse innen innovasjon, endringsledelse og bruk av teknologi.

Full uttelling på kvalitet

Anbudet fra Helsedirektoratet ble vunnet i konkurranse med to andre tilbydere, der oppdragsgiver berømmer BI spesielt for hvordan programmet skal sørge for at studentene tilegner seg forskningsbasert kunnskap i kombinasjon med praktiske ferdigheter og verktøy i tråd med læringsmål og utfordringer.

Totalt fikk BI 100 av 100 mulige poeng under tildelingskriteriet kvalitet.

- For primærhelsetjenestene så ser vi at dette er noe som bidrar til konkrete forbedringer i tjenesten, ikke minst på grunn av vektleggingen av endringsledelse og innovasjon for å få frem nye måter å jobbe på som er helt avgjørende. Det er dette som er den nye virkelighetene for ledere i denne sektoren, at ting endrer seg veldig raskt, sier Helseminister Bent Høie.

Tverrfaglig samarbeid

Videreføringen av den nåværende lederutdanningenen adresserer også behovet for styrking av innovasjon i helsesektoren, og økt forståelse av digitalisering, tjenestedesign og ny teknologi.

- Programmet er prakteksempel på hvordan tverrfaglig samarbeid kan bidra til å ruste deltakerne for å møte utfordringer som stiller krav til kunnskap og erfaring med å lede store endringer og omstillingsprosesser ved tilpasning av nye arbeidsformer, ny teknologi og organisering av tjenestene, sier Prorektor Amir Sasson ved Handelshøyskolen BI.

BI har gjennom mange år investert betydelig i et sterkt fagmiljø ved forskningssenteret Senter for helseledelse, og har en klar ambisjon om å bidra til utvikling av helse- og omsorgssektoren i Norge.

Gjennom flere skreddersydde utdanningsprogrammer har BI bred erfaring med innovasjon i offentlig sektor fra forskning og undervisning. Som strategisk kompetansepartner for Helsedirektoratet og KS vil BIs mål være å styrke kommunehelsetjenestens rolle i samspillet innad i helsetjenesten.

- Samtidig som norske helsetjenester står ovenfor et komplekst utfordringsbilde som det er viktig å håndtere på både kort og lengre sikt, utfordres ledere til å utnytte handlingsrommet for forbedringer som et ledd i å nå det overordnede målet om bidrag til bedre helsetjenester for brukere og pasienter. Gjennom undervisning som bidrar til to parallelle læringsspor sikres god individuell lederutvikling og utvikling av innovative løsninger i organisasjonene deltagerne kommer fra, sier programdirektør Bjørn Erik Mørk ved Handelshøyskolen BI.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Programdirektør ved Handelshøyskolen BI Bjørn Erik Mørk.
Programdirektør ved Handelshøyskolen BI Bjørn Erik Mørk.
Last ned bilde

Lenker

Om Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

46 41 00 00https://www.bi.edu/

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Vi er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.

Følg saker fra Handelshøyskolen BI

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Handelshøyskolen BI på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Handelshøyskolen BI

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom