Handelshøyskolen BI

BI DEBATT 8. OKTOBER: Statsbudsjettet for 2021

Del

BIs forskere kommenterer statsbudsjettet. Temaer inkluderer skatt i et valgbudsjettår, forvaltningen av oljefondet og et statsbudsjett i krisetid.

BI arrangerer statsbudsjettseminar 8. oktober.
BI arrangerer statsbudsjettseminar 8. oktober.

Statsbudsjettet 2021 innleder for alvor neste års valgkamp. Norge går mot økonomisk koronakrise og et paradigmeskifte i oljeinntekter. Våger Solberg-regjeringen i et valgbudsjett å gi nødvendige skattelettelser av en viss størrelse til næringslivet, eller klatter man ut midlene ved å gi litt til alle? Tar budsjettet Norge videre mot mer grønn beskatning?

Redaksjonen inviteres til å delta. Det er også mulig for media å stille spørsmål og få kommentarer fra foredragsholdere. Du kan registrere deg her. Arrangementet vil også bli streamet på Handelshøyskolen BIs Facebook side.

Deltagere

Ole Gjems-Onstad har vært professor i skatterett på BI siden 1985. Han har publisert en rekke bøker om temaet, og er aktivt brukt av media som ekspertkommentator på skatt for næringsliv og enkeltpersoner. Han har deltatt på BIs Statsbudsjettseminar i en årrekke.

Hilde C. Bjørnland er prorektor og professor i samfunnsøkonomi på BI. Hun er blant Norges ledende økonomer, og har sittet i en rekke utvalg, blant annet om retningslinjer for bruk av oljepenger (handlingsregelen), økonomiske konsekvenser av korona og klimaomstilling.

Gisle J. Natvik er professor i samfunnsøkonomi på BI. Han er spesielt interessert i hvordan politiske støtteordninger fordeler byrder og påvirker verdiskaping. I kjølvannet av korona har han vært hyppig i media om tiltakspakkene for norsk økonomi.

Per Valebrokk fra Storm Communication er moderator i en påfølgende debatt der det er mulighet for å stille spørsmål til deltakerne.

Program

  • 09:00 «Skatt i et valgbudsjett» ved professor Ole Gjems Onstad
  • 09:15 «Et oljefond for sparing, eller et fond for korona og omstilling?» ved professor Hilde C. Bjørnland
  • 09:25 «Statsbudsjett i krisetid – byrdefordeling mellom generasjoner» ved professor Gisle J. Natvik
  • 09:35 Paneldebatt med Per Valebrokk fra Storm Communications som moderator

Du kan registrere deg her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BI arrangerer statsbudsjettseminar 8. oktober.
BI arrangerer statsbudsjettseminar 8. oktober.
Last ned bilde

Lenker

Om Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

46 41 00 00https://www.bi.edu/

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Vi er den eneste norske handelshøyskolen med trippel internasjonal akkreditering.