GlobeNewswire by notified

Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 12 maj 2023

Dela

Hässleholm 2023-05-12

Eolus Vind AB:s årsstämma 2023 avhölls idag fredagen den 12 maj.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom framlagd ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Härutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman utdelningen för räkenskapsåret 2022 till 1,50 kronor per aktie med tisdagen den 16 maj 2023 som avstämningsdag.

Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes och Marie Grönborg nyvaldes till styrelseledamöter. Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande. Registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Vicky Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt med 15 000 kronor till ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor beslutades utgå enligt avtal.

Stämman beslutade också att införa ett långsiktigt aktiesparprogram som innebär att anställda i Sverige inom Eolus kan välja att av eventuell intjänad rörlig kontantersättning avseende räkenskapsåret 2023 förvärva aktier i Eolus för ett belopp motsvarande maximalt en månadslön. Under förutsättning att deltagaren behåller samtliga förvärvade aktier och fortsatt är anställd i Eolus-koncernen tre år efter förvärvet, ersätter Eolus deltagaren med kostnaden för att förvärva så många aktier som motsvarar hälften av antalet förvärvade aktier.

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 0702–65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 0761–16 71 99


OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 825 MW är i drift.

Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Stor udvidelse med nyt container depot og fordoblet kapacitet i Syd Vietnam1.6.2023 08:43:14 CEST | Press release

Investor nyhed nr. 04 Fordobling af Erria Container Servicesi Ho Chi Minh City Vi er begejstrede for at meddele, at Erria Container Services (ECS) har etableret et 40.000 m2 stort ’Inland Container Depot’ (ICD) i Bien Dong, som er Ho Chi Minh Citys travle ’Industrial Zone’. Det nye ICD er udstyret med topmoderne faciliteter og avanceret teknologi, der er designet til at imødekomme de krævende behov i nutidens globale logistikindustri. Inland Container Depot med strategisk beliggenhed Depotet vil have omfattende lagerplads, moderne håndteringssystemer og avancerede sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at containere opbevares sikkert og i overensstemmelse med internationale standarder. Det nye depot vil markant styrke vores logistiknetværk, og vil forbedre vores evne til at levere effektive og pålidelige logistikløsninger. Vores mål er at sikre hurtig og pålidelig håndtering af containere, reducere omkostninger og forbedre effektiviteten i hele forsyningskæden. Den strategiske beligg

Storaktionærmeddelelse i henhold til lov om kapitalmarkeder – BI Boligejendomme A/S1.6.2023 08:39:15 CEST | pressemeddelelse

København Ø, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er kapitalforvalter for Kapitalforeningen KI og Værdipapirfonden Optima, som har den direkte besiddelse af aktiekapital i selskabet BI Boligejendomme A/S på hhv. 1,6 % og 3,7 %. Besiddelse af aktiekapital og stemmerettigheder er ændret som følge af gennemført kapitalnedsættelse offentliggjort pr. 26. maj 2023. Ved denne storaktionærmeddelelse kan det oplyses, at BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S har stemmerettigheder på 5,3 % svarende til 450.300 stk. aktier i BI Boligejendomme A/S. Ingen aktionær kan dog på egne vegne eller som fuldmægtig udøve stemmeret for mere end 5 % af stemmerne på den enhver tid værende aktiekapital. Med venlig hilsen BI Boligejendomme A/S Ole Mikkelsen Direktør BI Management A/S Martin Fjordlund Smidt Direktør

Scatec closes transaction to divest Upington solar plants in South Africa1.6.2023 08:30:00 CEST | Press release

Oslo/Cape Town 1 June 2023: Scatec ASA, a renewable energy frontrunner in emerging markets, today closed the previously announced transaction to divest the Upington solar plants in South Africa. The gross consideration for divestment of Scatec’s 42% equity-share in the 258-megawatt (MW) plants is ZAR 973 million (NOK 546 million). As previously communicated the proceeds will be recycled into new investments within renewable energy. “We are very pleased to secure a value accretive transaction, in line with our strategy to optimise our portfolio and recycle capital. South Africa remains a focus market for us, and we will continue to build scale through new investments in the country. I would like to thank all parties involved in the transaction,” says Scatec CEO Terje Pilskog The net accounting gain is estimated to be NOK 791 million on a consolidated basis and NOK 348 million on a proportionate basis. The difference is primarily explained by the D&C margin related to the projects which

The board and management of Terranet subscribe in the ongoing rights issue1.6.2023 08:30:00 CEST | Press release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Members of Terranet AB's board and management intend to subscribe in the ongoing rights issue. Göran Janson intends to subscribe for all his held rights, whilst Torgny Hellström and Magnus Andersson will subscribe with rights transferred to them by Anders Blom. Further, Anders will subscribe privately for his remaining rights, in addition to the subscription commitment of SEK 13.0 million that Anders has made through Maida Vale Capital AB. Terranet has received commitments from the following persons who intend to subscribe in the Company's ongoing rights issue, privately or thro

Medlemmar i styrelse och ledning för Terranet avser att teckna i den pågående företrädesemissionen1.6.2023 08:30:00 CEST | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Medlemmar av TerranetABsstyrelse och ledningavser att teckna i den pågående företrädesemissionen. Göran Janson avser nyttja samtliga av sina uniträtter, medan Torgny Hellström och Magnus Andersson kommer att teckna med uniträtter som överlåtits vederlagsfritt från Anders Blom i syfte att säkerställa tilldelning. Anders kommer vidare att använda samtliga av sina återstående uniträtter för att teckna privat, utöver den teckningsförbindelse om 13,0 MSEK som Anders ingått genom Maida Vale Capital AB. Terranet har mottagit teckningsåtaganden från följande personer som avser teckna i Bolagets pågående företrädesemission, privat e