Avinor

Bergen lufthavn Flesland er tildelt Eiendomsprisen 2018

Del

Hvert år deler eiendomsbransjen i Bergen ut eiendomsprisen til et spennende bygg og eiendomsprosjekt. Kriteriene for å bli nominert er at prosjektet har lagt vekt på funksjonalitet, estetikk og samfunnsmessige hensyn, som miljø og kommunikasjonsmessige løsninger.

Fra venstre juryens formann Cecilie Andersson sammen med Petter Hope, Ivar Samset, Heidi Eriksen, Christel Øen, Øyvind Rye og Aslak Sverdrup, alle fra Avinor.
Fra venstre juryens formann Cecilie Andersson sammen med Petter Hope, Ivar Samset, Heidi Eriksen, Christel Øen, Øyvind Rye og Aslak Sverdrup, alle fra Avinor.

I år kunne Bergen lufthavn med lufthavndirektør Aslak Sverdrup i spissen, hente hjem prisen for utbyggingsprosjektet ny terminal på Bergen lufthavn, Flesland.

«Da kineserne bygde den forbudte by i Beijing syntes de det var noe som manglet- et fjell- så de bygde ett. Det ga både god Feng Shui og en fin innsjø man kan promenere rundt. Alle var, og er enige om at det er fint, både med fjellet og med vannet. Det gir karakter og stemning til palassområdet.

Da Avinor skulle bygge ny terminal på Flesland fjernet de et halvt fjell og fordelte det ut på egen tomt, inkludert i et tjern inne på eget område og fikk dermed planet ut.

Når slik rasering sjelden gir kvalitativt romlige grep, må man spørre seg: Hvordan i all verden kan konklusjonen være den samme som rundt den Forbudte by; ... imponerte brukere, tilfredse ansatte, fornøyde oppdragsgivere, omgivelser som på meningsfulle måter får inngå i prosjektet?»

Slik starter juryformann Cecilie Andersson for Eiendomsprisen 2018 i Bergen sin begrunnelse for årets tildeling.

Aslak Sverdrup takket i sin tale arkitekten, prosjektet, alle de tusen som har bygget, flyselskapene, samarbeidspartnerne, og sist men ikke minst, alle ansatte som har bidratt inn i prosjektet og til en svært vellykket åpning.

Juryen sier i sin begrunnelse at de i år har sett etter prosjekter som hadde ambisjoner utover eget byggeri, «et bygg som klarte å inngå i den stedlige sammenhengen og tilføre stedet, programmet og områdeutviklingen nye ambisjoner.»

Juryen landet på valget av det nye terminalbygget av flere grunner, og er ikke bare imponert over bygget, men også selve byggeprosessen og alle forberedelsene til en åpning av ny flyterminal over natten.

Om bygget sa juryen: «Hovedgrepene for den nye terminalen er romlig sett gedigne og generøse, men uten å være prangende, nærgående eller påtatte. Dette er et bygg som på en behagelig måte blir et bakteppe for livet som går sin gang. Noen ganger er flyene forsinket og det oppstår køer, men rommet er stadig der med en ro og en ivaretagelse av situasjonen, der det er luftigheten, utsynet til fjord og fjell, og oversikten som får spille hovedrollen.»

Juryen mener prosjektet har klart å ivareta en fleksibilitet som kan svare på endrede behov gjennom ulike årstider, med skjerpede sikkerhetskrav og endrede strømninger i reisemønster.

Juryen har bestått av Egil Herman Sjursen (Holberg Fondene), Hans Martin Moxnes (EBA), Cecilie Andersson (Bergen Arkitekthøyskole).

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Bergen lufthavn, Flesland er et sentralt trafikknutepunkt for Bergensregionen og Vestlandet, med over 6 millioner passasjerer årlig. Med omlag 70 direkteruter til inn- og utland sørger lufthavnen for at reiseglade Vestlendinger reiser ut i verden, og vi bidrar til vekst næringslivet i vår region. Etter mange års plassutfordringer åpner den nye flyterminalen 17. august 2017.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre juryens formann Cecilie Andersson sammen med Petter Hope, Ivar Samset, Heidi Eriksen, Christel Øen, Øyvind Rye og Aslak Sverdrup, alle fra Avinor.
Fra venstre juryens formann Cecilie Andersson sammen med Petter Hope, Ivar Samset, Heidi Eriksen, Christel Øen, Øyvind Rye og Aslak Sverdrup, alle fra Avinor.
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Besøk presserommene til våre flyplasser:

Oslo lufthavn  |  Følg

Bergen lufthavn Flesland  |  Følg

- Avinors offentlige journal

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom