Bane NOR

Bergen får Norges grønneste godsterminal

Del
I 2024 åpner landets første godsterminal som kan driftes helt utslippsfritt. For Bergen sentrum kan det bety 400 færre lastebiler hvert døgn – til glede for myke trafikanter og bedring av luftkvaliteten.
Slik blir den nye utslippsfrie godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen. (Illustrasjon: Bane NOR/Cowi)
Slik blir den nye utslippsfrie godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen. (Illustrasjon: Bane NOR/Cowi)

I dag ankommer gods til Nygårdstangen både på skinner og med lastebil. Det blir det slutt på når den nye terminalen åpner. Kun elektrisk drevne godstog skal trafikkere terminalen, som blir den mest klimavennlige i Norge.

– Vi gleder oss til å kunne åpne en grønn og fremtidsrettet godsterminal, til beste for byen og jernbanen. Dette blir bra for trafikksikkerheten, trivsel for syklende og gående og for byluften, sier regional terminalleder Ove Algrøy i Bane NOR.

Her kan du se hvordan den grønne terminalen skal bli: Lenke til film

Kun elektrisk drevet trafikk

Den oppgraderte terminalen vil få nye, lengre spor som gir plass til flere lange godstog. Det blir også nye spor til togparkering, og samtlige blir elektrifisert. Dermed kan all flytting av godsvogner inne på terminalen gjøres helt utslippsfritt.

For å få plass til de nye sporene skal bygninger rives. Disse brukes blant annet til omlasting og lagring av gods som ikke kommer med jernbanen. Etter ombyggingen vil det bli redusert bilkjøring inn og ut av terminalområdet, noe som gir en ekstra miljøgevinst.

I tillegg skal følgende tiltak bidra til å gjøre terminalen utslippsfri: 

  • Elektrifiserte spor - til både lasting og parkering av godstog
  • To nye terminalbygg som forsynes med energi fra fjernvarme og solceller
  • Elektrisk løfteutstyr som kan lades
  • Ladepunkter til maskiner og utstyr
  • Elektrisk tilkobling for kjølecontainere

Mer enn dobler kapasiteten 

Bane NOR skal tilrettelegge både for lengre godstog og vekst i godsvolumet til og fra Bergen i årene fremover.

– Ombyggingen legger til rette for at flere og lengre godstog kan lastes mer effektivt. Det gir en kapasitetsøkning på over 100% som samtidig er miljøvennlig og kostnadseffektiv, sier prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR. – Vi styrker dermed konkurransekraften til gods på jernbanen.

De nye sporene og muligheten for nærlagring på terminalen vil bidra til å nå dette målet. I tillegg vil godssporene som bygges ha direkte utkjøring fra terminalen til hovedsporet på Bergensbanen. Dette gjør trafikkavviklingen mer effektiv for godstogene.

Til sammen vil bedre utnyttelse av arealene og enklere logistikk øke kapasiteten, og legge til rette for mer godstrafikk over på miljøvennlig, elektrisk jernbane.

Ombygging med full drift

Terminalen skal bygges om mens det er full godstrafikk der, noe som krever god planlegging av byggeaktivitetene.

Da Bane NOR nylig lyste ut oppdraget om ombygging av Nygårdstangen, var det med en såkalt forhåndskunngjøring der vi inviterer entreprenører til tidlig involvering i konkurransegrunnlaget og inndelingen av kontraktene. Ved å satse på tidlig dialog med byggebransjen, håper vi å få innspill fra interesserte entreprenører slik at byggeperioden blir best mulig for alle involverte på terminalen.

Kontakter

Regional terminalleder Ove A. Algrøy
Mobil: 906 05 318
E-post: ove.andre.algroy@banenor.no

Prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen
Mobil: 477 51 601
E-post: larsei@banenor.no

Bilder

Slik blir den nye utslippsfrie godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen. (Illustrasjon: Bane NOR/Cowi)
Slik blir den nye utslippsfrie godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen. (Illustrasjon: Bane NOR/Cowi)
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom