Samfunnsbedriftene

Ber om tiltak for å hindre strømstans

Del

– Vi har kontaktet myndighetene for å hindre at mange innbyggere og bedrifter mister strømmen, sier direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Nå har de sendt en henvendelse til Finansdepartementet for å sikre kraftforsyning gjennom koronakrisen. 

– Smitteverntiltakene som er iverksatt i det norske samfunnet påvirker og truer enkeltpersoners og bedrifters økonomiske situasjon. Vi ønsker ikke at det skal ende med at de mister strømmen fordi regningen ikke er betalt, sier Bjelland. 

Nå etterspør hun tiltak som sikrer fortsatt strømforsyning til kunder med utestående betaling, uten at energiselskapene må ta en stor risiko.

Betalingsproblemer

– Fra medlemmene våre rapporteres det om mange forbrukere og bedrifter som får betalingsproblemer på grunn av tiltak for å bekjempe koronapandemien. Denne inntektssvikten rammer både privatkunder, lokale næringsklynger, reiseliv og energikrevende virksomheter.  

– Utestående fordringer er en stor økonomisk risiko for energiselskapene, der omfang og tiltak må vurderes nøye for det enkelte selskap. Det eneste effektive tiltaket nettselskapene har er å bruke sin adgang til å stenge strømmen. Det er en dårlig løsning i dagens situasjon, sier Bjelland. 

Hun legger vekt på at stenging av strøm ikke skjer over natten. Varsling skjer i minst to runder, og det tar normalt 4-8 uker før det eventuelt blir aktuelt å kutte strømmen. 

Treffsikkert tiltak

– Men denne situasjonen eskalerer fort, og vi kan på kort tid få et økende antall kunder der nettselskapene må vurdere hvor stor økonomisk risiko de kan bære ved utestående betaling.

Hun mener det finnes et godt virkemiddel som vil være treffsikkert på kort sikt.

– Det er en tidsbegrenset statlig garanti for fakturert og utestående strømregning. Et slikt tiltak vil sørge for at nettselskapene vil kunne stille sine krav i bero til kundens situasjon er mer normalisert. Da vil nettselskapene slippe å løpe en stor økonomisk risiko, samtidig som innbyggere og næringsliv beholder strømmen. Det vil være best for alle parter slik situasjonen er nå, sier Bjelland.

Hun sier at de jobber tett sammen med øvrige bransjeorganisasjoner for å løfte saker som gjør at nettselskapene kan bidra til den norske forsyningssikkerheten i en krevende tid for både innbyggere og næringsliv.

Mer informasjon

Direktør Cecilie Bjelland, KS Bedrift Energi
907 04 496 / cecilie.bjelland@ksbedrift.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene
Samfunnsbedriftene
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo

24 13 27 00http://www.samfunnsbedriftene.no

KS Bedrift er den ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for samfunnsbedrifter i Norge. Vi organiserer rundt 550 kommunalt eide bedrifter innen en rekke bransjer – med energi, avfall, havn og brann/redning som de største. Vi jobber for bedre rammebetingelser slik at våre medlemsbedrifter kan levere gode og bærekraftige tjenester til innbyggere og næringsliv.

Følg saker fra Samfunnsbedriftene

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samfunnsbedriftene på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samfunnsbedriftene

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom