Norges Jeger- og Fiskerforbund

Ber om stopp i sjølaksefisket rundt Enningdalsvassdraget

Del

Ved start på årets laksefiske i Berbyelva i Enningdalsvassdraget i Østfold ble det av sportsfiskerne observert syk og døende laks. Nå ber Norges Jeger- og Fiskerforbund Miljødirektoratet om å innføre en umiddelbar stopp i sjølaksefisket for å ivareta gytefisk på innsig.

Syk laks fra Enningdalsvassdraget. Foto Bjarne Granli/AJFF Halden.
Syk laks fra Enningdalsvassdraget. Foto Bjarne Granli/AJFF Halden.

Ved oppstart på laksefisket i 2019 ble det registrert syk og død fisk i Berbyelva. Sportsfiskerne rapporterte til Mattilsynet, som sammen med Veterinærinstituttet fikk tilsendt den syke laksen til analyse. Man har ennå ikke svar på hva sykdommen skyldes, og det var derfor knyttet stor spenning til situasjonen ved årets laksefiskestart. Dessverre ble det også i år funnet syk og døende fisk. Veterinærinstituttet var raskt på plass og samlet inn fiskene til analyse. Ingen vet hvordan dette vil utvikle seg i tiden fremover, men lite tyder på at situasjonen vil bli bedre enn i 2019. 

Ber om rask inngripen fra Miljødirektoratet
Situasjonen akkurat nå er at sykdommen/lidelsen fortsatt er til stede og at den gjør innhogg i gytebestanden. På grunn av den ekstraordinære situasjonen ber derfor NJFF om at Miljødirektoratet innfører et midlertidig forbud mot sjølaksefisket utenfor Enningdalselva i Iddefjorden og Ringdalsfjorden. Dette vil sikre at flest mulig laks når elva, og at en vil ha bedre kontroll mht å oppnå gytebestandsmålet. Normalt vil en gjøre en slik vurdering ved midtsesongevalueringen, men NJFF understreker at situasjonen er så ekstraordinær at en stopp i sjølaksefisket må komme raskt.

God kontroll i elva
Enningdalselva er et sårbart vassdrag som driftes svært godt og aktivt av Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening (AJFF) i Halden. Fisket reguleres etter gjeldende forhold, og en har god kontroll med både fangst og situasjonen i vassdraget ellers. Det er derfor allerede strenge restriksjoner knyttet til stangfisket, og 27. mai innføres det nå på grunn av sykdomssituasjonen fredning av hunnfisk. 

Brit Tørud i Veterinærinstituttet påpeker i en sak i Halden Arbeiderblad at det ikke er nødvendig med andre tiltak enn det som allerede er innført av AJFF.
- De har allerede gode rutiner med å desinfisere alt utstyr i tilfelle det skulle være noe smittsomt, sier Tørud

I fjorden utenfor vassdraget foregår det fiske med kilenot. Dette fisket har lengre sesong enn i selve vassdraget (16. mai til 15. august i sjøen, 23. mai til 15. august i elv), og det eksisterer ingen kvoter eller reell anledning til å regulere fisket ut over å eventuelt endre fisketiden.

I elva kan, og vil, en imidlertid raskt tilpasse fisket til den til enhver tid gjeldende situasjon. Siden sykdommen ser ut til å manifestere seg først når fisken entrer ferskvann, så er det uansett av stor nytte at det opprettholdes en viss aktivitet i vassdraget mtp å få best mulig overvåking og prøvetaking. Direktoratet er i så måte godt kjent med den store dugnadsinnsatsen AJFF Halden gjør mht å holde oppsyn med situasjonen, samt den felt-bistanden de gir Veterinærinstituttet mht å samle inn fisk til analyse for å etablere mer kunnskap om sykdommen m.m.

For ytterligere informasjon, kontakt fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth på tlf 971 93 287, eller o.f@njff.no 

Bilder

Syk laks fra Enningdalsvassdraget. Foto Bjarne Granli/AJFF Halden.
Syk laks fra Enningdalsvassdraget. Foto Bjarne Granli/AJFF Halden.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom