Byggenæringens Landsforening

Ber om miljøtiltak og intensiver for rehabilitering av boliger og bygg

Del

– Rehabilitering av boliger og bygg er et viktig bidrag for å opprettholde sysselsetting gjennom krisen og etter krisen og for å nå klima- og miljømålene, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Foto: Moment Studio /BNL
Foto: Moment Studio /BNL

Byggenæringen BNL har sendt brev til alle kommuner og til Stortinget hvor det bes om at det iverksettes egne insentiver og tiltak som sørger for klimavennlig rehabilitering, oppussing og oppgraderinger av både private boliger og offentlige bygg.

Tilpasning og oppgradering av boliger er også med på å støtte helse- og omsorgsmål hvor mennesker kan bo lengst mulig i hjemmene sine. Dette fremfor å bo på institusjoner når man blir pleietrengende.

– Byggenæringen bidrar til å holde hjulene i gang. Samtidig har samfunnet allerede målsetting om sirkulær økonomi, klima- og miljømål og helse- og omsorgsmål. Byggenæringen kan gjennom sitt omfang og tilstedeværelse i hele landet, være med på å både holde hjulene i gang gjennom krisen og også bygge landet for fremtiden, sier Sandnes videre.

BNL ber derfor om at det defineres og iverksettes insentiver og tiltak som sørger for rehabilitering, oppussing og oppgradering av private boliger og offentlige bygg basert på følgende: 

1. Forlenget levetid: Sirkulær økonomi forutsetter forlenget levetid på byggene.

2. Livsfaseboliger: Innsats for privat rehabilitering/oppgradering støtter overordnede samfunnsplaner og prinsipper i omsorgstrappen. Kommuner har helse- og omsorgsplaner og der oppgraderinger av eksisterende boliger vil støtte disse samfunnsmålene.

3. Energieffektivisering: Tilskudd fra Enova må ikke kun rettes mot total-rehabiliteringer, men også mot trinnvise forbedringer/oppgraderinger. Dette er viktig for å nå klima- og miljømål, også med tanke på en sosial profil der det ikke kun er de som har god råd til å ta alt på en gang som får støtte. 
4. Privat rehabilitering av boliger: Gir muligheter for å iverksette raske tiltak som   ikke er søknadspliktige og som er viktige for å holde hjulene i gang gjennom krisen. 

Disse tiltakene vil slik: 

– Rehabilitering av boliger og bygg treffer hele landet når det gjelder sysselsetting og mange yrkesgrupper. Vi tror slike tiltak og insentiver vil bidra til sysselsetting i hele landet . Byggenæringen inviterer til felles innsats og mobilisering for å skape aktivitet og berge arbeidsplasser nå, avslutter Sandnes.

Les brevet her

Bilder

Foto: Moment Studio /BNL
Foto: Moment Studio /BNL
Last ned bilde

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom