Norsk Friluftsliv

Ber norske kommuner se til Fredrikstad

Del

Norges aller første aktivitetsråd etableres nå i Fredrikstad. Målet er at flere kommuner snart skal følge etter, for å få flere til å delta i friluftsliv og egenorganisert aktivitet.

ØNSKER STØRRE BREDDE: Målet med Norges første aktivitetsråd er å gi barn og unge en større bredde i aktivitetstilbudet i sitt nærmiljø.
ØNSKER STØRRE BREDDE: Målet med Norges første aktivitetsråd er å gi barn og unge en større bredde i aktivitetstilbudet i sitt nærmiljø.

De fleste kommuner i Norge har i dag et idrettsråd som arbeider for å styrke idretten. Fredrikstad er den første kommunen som nå har fått et tilsvarende organ for friluftsliv og egenorganisert aktivitet.

– Inaktivitet er et stort folkehelseproblem, og det er derfor enda viktigere enn før å skape et samfunn som tilrettelegger for bevegelse og aktivitet. Målet med aktivitetsrådet er , forteller Lisa Mari Watson, daglig leder i Tverga, ressurssenter for egenorganisert aktivitet.

Sammen med paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv er de initiativtakere til pilotprosjektet i Fredrikstad, i tett samarbeid med kommunen.

På landsbasis oppfyller kun én av tre helsemyndighetenes krav til fysisk aktivitet.

– Ser vi på hvilke former for fysisk aktivitet folk oppgir at de ønsker å gjøre mer av, så kommer friluftsliv og andre egenorganiserte aktiviteter på topp. Dette er aktiviteter du kan gjøre når det passer deg. Vi mener det å lytte til innbyggernes ønsker og behov er en viktig nøkkel for å få flere i aktivitet. Aktivitetsrådet skal styrke de egenorganisertes stemme og behov overfor kommunen, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Initiativtakerne ønsker nå å etablere lignende pilotprosjekter i flere kommuner i løpet av de neste to årene.

Etterlyser flere kommuner

– Vi er glade for at Fredrikstad tar grep for å øke aktivitetsnivået i kommunen. Nå håper vi at flere vil følge etter. Vi tar med glede imot henvendelser fra andre kommuner rundt om i landet som ønsker å være en pilot i prosjektet, forteller Watson.

I tillegg til å skape økt aktivitet, vil aktivitetsrådet også bidra til å styrke frivilligheten i kommunene, mener Heimdal.

– I dag er egenorganiserte og organisasjoner med konkurransefrie aktiviteter for sjelden involvert når kommunene planlegger aktivitetstiltak. Vi håper dette vil bli en arena der små og store lag og foreninger kan møtes for å dele kunnskap og erfaringer, og styrke fellesskapet og samhandlingen med kommunen, sier han.

Nøkkelord

Kontakter

Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv
E-post: lasse.heimdal@norskfriluftsliv.no
Mobil: 951 51 194

Lisa Mari Watson, daglig leder i Tverga
E-post: lisa@tverga.no
Mobil: 924 03 494

Bilder

ØNSKER STØRRE BREDDE: Målet med Norges første aktivitetsråd er å gi barn og unge en større bredde i aktivitetstilbudet i sitt nærmiljø.
ØNSKER STØRRE BREDDE: Målet med Norges første aktivitetsråd er å gi barn og unge en større bredde i aktivitetstilbudet i sitt nærmiljø.
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom