Norsk Friluftsliv

Ber fylkesmannen umiddelbart stanse avgiftsinnkreving på Nordkapp

Del

Norsk Friluftsliv krever at fylkesmann i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker umiddelbart stanser avgiftsinnkreving på Nordkapp, og opphever kommunens løyve til hotellkjeden Scandic til å innkreve en såkalt friluftsavgift.

BOMSTASJON: Når man kommer til Nordkapp må man betale 285 kroner for en vanlig billett, eller 180 kroner i en friluftsavgift. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm / Norsk Friluftsliv
BOMSTASJON: Når man kommer til Nordkapp må man betale 285 kroner for en vanlig billett, eller 180 kroner i en friluftsavgift. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm / Norsk Friluftsliv

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen varslet Stortinget i går om hvilke regler som gjelder for innkreving av friluftsavgifter. Svaret avdekker at Nordkapp kommune har brutt regelverket for tildeling på vesentlige punkter. En naturlig følge må være at fylkesmannen umiddelbart opphever løyvet, slik at den ulovlige innkrevingen opphører, mener Norsk Friluftsliv.

I det skriftlige svaret til stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) viser statsråden bl.a. til at kommunen skal gjøre en vurdering av kostnader og synliggjøre beregninger for avgiften.
Svaret finnes her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=76528

I bomstasjonen på Nordkapp krever Scandic inn kr 285 for besøkende, hvorav 180 kroner er en friluftsavgift. Friluftsavgiften kreves også inn av de som kun skal oppleve naturen på platået. Noen rabattordninger finnes.

- På Nordkapp har kommunen hoppet over alle vanlige regler, og gitt Scandic lov til selv å kreve inn den friluftsavgift de selv ønsker. Det har Scandic også gjort, og har sammen med hotellkjeden Rica siden loven kom i 1996 krevet inn friluftsavgifter for flere hundre millioner kroner, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.


- Disse pengene har ikke primært gått til tilrettelegging for friluftsliv, men etter vår oppfatning til næringslivsvirksomhet og til overskudd for eierne. Ulovlig innkrevde avgifter må tilbakeføres til betalende eller innkreves av staten og benyttes til tiltak for friluftslivet.

Fylkesmannen bør også gjøre en vurdering om kommunen har brutt straffelovens § 171 eller 172 om misbruk av offentlig myndighet. Kommunen er flere ganger gjort oppmerksom på at løyvepraksis er i strid med friluftsloven, men har valgt å se bort fra dette.
- Dette har påført besøkende til Nordkapp samlede ekstrautgifter for flere hundre millioner kroner til fordel for næringsaktørene Rica og Scandic. Vi mener vi står overfor Norgeshistoriens største misbruk av friluftsloven, og forventer at reaksjonene på dette blir deretter, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Siste løyve til å kreve inn friluftsavgifter ble gitt av kommunen 11.desember 2018. Norsk Friluftsliv påklaget umiddelbart dette. Klagen skal behandles i dag i kommunestyremøte, men både ordfører og formannskapet har varslet at de støtter rådmannens innstilling om ikke å ta klagen til følge.

- Kommunen har brukt mer enn et halvt år på å behandle klagen. Det er derfor særlig viktig at fylkesmannen nå handler raskt, sier Lasse Heimdal.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BOMSTASJON: Når man kommer til Nordkapp må man betale 285 kroner for en vanlig billett, eller 180 kroner i en friluftsavgift. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm / Norsk Friluftsliv
BOMSTASJON: Når man kommer til Nordkapp må man betale 285 kroner for en vanlig billett, eller 180 kroner i en friluftsavgift. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm / Norsk Friluftsliv
Last ned bilde
ALLEMANNSRETTEN: Norsk Friluftsliv ønsker at allemannsretten og gratis tilgang skal gjelde på Nordkapp, som på andre attraktive friluftsmål. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm / Norsk Friluftsliv
ALLEMANNSRETTEN: Norsk Friluftsliv ønsker at allemannsretten og gratis tilgang skal gjelde på Nordkapp, som på andre attraktive friluftsmål. Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm / Norsk Friluftsliv
Last ned bilde
KLAGE: - Kommunen har brukt mer enn et halvt år på å behandle klagen. Det er derfor særlig viktig at fylkesmannen nå handler raskt, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv
KLAGE: - Kommunen har brukt mer enn et halvt år på å behandle klagen. Det er derfor særlig viktig at fylkesmannen nå handler raskt, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom