Nærings- og fiskeridepartementet

Ber EU og Storbritannia om bedre framdrift i fiskeriforhandlinger

Del

Fiskeri- og sjømatministeren har nå bedt EU og Storbritannia om bedre framdrift i forhandlingene om de tosidige fiskeriavtalene før den tresidige avtalen mellom de tre partene eventuelt signeres.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Norge, EU og Storbritannia har siden årsskiftet vært i forhandlinger om fiskerisamarbeidet for 2021. Det forhandles om en tresidig avtale om forvaltningen av felles fiskebestander i Nordsjøen. Samtidig forhandles det om tosidige avtaler med henholdsvis Storbritannia og EU om spørsmål som adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte. De tre avtalene henger nært sammen, blant annet fordi verdien av en fiskekvote også avhenger av hvor kvoten kan fiskes.

- Partene er kommet svært langt på den tresidige avtalen om fastsettelse av totalkvoter og fordeling av fellesbestander i Nordsjøen. De tosidige samtalene om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte befinner seg imidlertid fremdeles bare i startfasen, og det vil sannsynligvis ta tid å fremforhandle omforente løsninger. Spesielt er en kommet kort i forhandlingene med Storbritannia, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatministeren ønsker en bedre forståelse av hva avtaler om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte konkret vil innebære for norske fiskere, før den tresidige avtalen med EU og Storbritannia kan signeres.

- Det er nødvendig at forhandlingene drives frem ytterligere, før vi eventuelt signerer den tresidige avtalen med EU og Storbritannia om totalkvoter for fellesbestander i Nordsjøen. Norge har derfor gjort klart overfor Storbritannia og EU at vi først vil undertegne den tresidige avtalen om totalkvoter for fellesbestandene i Nordsjøen, når forhandlingene om de tosidige avtalene gir et klarere bilde av de gjensidige vilkårene for adgangen til å fiske i hverandres soner og kvotebytte. Beslutningen er tatt etter råd og med forståelse fra en samlet norsk fiskerinæring, sier Ingebrigtsen.

Fra norsk side var en klare til å starte fiskeriforhandlingene med EU og Storbritannia til vanlig tid i fjor høst, men årets fiskeriavtaler ble sterkt forsinket på grunn av brexitforhandlingene som pågikk mellom Storbritannia og EU til og med julaften.

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom