Arkivverket

Ber Energikommisjonen om informasjon om journalføring og arkivering

Del
På bakgrunn av NRKs oppslag fredag 20. januar om manglende journalføring og offentlig tilgang på dokumenter under Energikommisjonens arbeid, vil Arkivverket kontakte kommisjonen. Formålet er å få klarhet i hvordan kommisjonen forholder seg til Arkivlovens bestemmelser om journalføring, dokumentasjonsrutiner og offentlighetens mulighet for å gjøre seg kjent med kommisjonens arbeid.

- Å arkivere og journalføre dokumenter er enormt viktig i slike saker, og det er helt nødvendig å sikre etterrettelig dokumentasjon fra kommisjonens arbeid nå, men også for å ettertiden, sier riksarkivar Inga Bolstad.
 På bakgrunn av kommisjonens uttalelser til NRK i dag, vil Arkivverket vurdere om det er noe kommisjonen er lovpålagt å gjøre annerledes. 

- Det er totalen i arkivering, journalføring og tilgang på dokumentasjon som er utfordringen og spørsmålet i denne saken. Vi kan ikke si noe om hvorvidt det er lovlig for kommisjonen å hemmeligholde all dokumentasjon eller enkeltdokumenter, eller om de gjør klokt i det, sier Bolstad.
- Vi er satt til å forvalte Arkivloven, som handler om hvordan de skal sikre dokumentasjonen de produserer, og med utgangspunkt i den vil vi undersøke lovligheten av måten de jobber på med journalføring, dokumentasjon og arkivering, sier hun.

Forvalter Arkivloven
Arkivverket forvalter Arkivloven og utfører systematisk tilsyn med arkiv- og dokumentasjonsforvaltning i all offentlig forvaltning med utgangspunkt i lovens § 7. Riksarkivaren kan blant annet inspisere arkiv og gi pålegg som er nødvendige for å oppfylle arkivloven med forskrifter. Alle offentlige organ har opplysningsplikt om arkivene og forhold som kan ha betydning for oppfylling av lovens formål. Dette gjelder uavhengig av lovpålagt taushetsplikt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Arkivverket

Arkivverket
Arkivverket
Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

480 55 666http://www.arkivverket.no/

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom