Samferdselsdepartementet

Belønningsordninga: 285 millionar kroner til satsing på kollektivtransport, sykkel og gange i fire byområde

Del

Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen får no utbetalt pengar i tråd med belønningsavtalane dei har inngått med staten.

– Eg er glad for at Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen er på rett veg mot betre framkome og betre bymiljø. Fleire vel no kollektivtransport. Staten bidreg til å løfte fram lokale tiltak, og det er innbyggarane som er vinnarane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Gjennom belønningsordninga bidreg staten med pengar til kollektivtransport, sykkel og gange som gir betre framkome, miljø, klima og helse i storbyområda. Ordninga bygger opp under tiltak som har effekt, og Samferdselsdepartementet har fått rapport om kva som er oppnådd i 2018 i dei aktuelle byområda.

Utviklinga i Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen tilseier at desse områda får utbetalt pengar i 2019 i tråd med belønningsavtalane.

Utbetalingar for 2019

  • Kristiansand: 90 millionar kroner
  • Buskerudbyen: 80 millionar kroner
  • Grenland: 60 millionar kroner
  • Nedre Glommaregionen: 55 millionar kroner

Meir om vurderingar og utbetalingar i brev frå Samferdselsdepartementet til storbyområda

Nøkkelord

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Foreslår 1,2 milliardar kroner til fylkeskommunane for å administrere fylkesvegane8.11.2019 11:45:00 CETPressemelding

- Vi legg no til rette for at fylkeskommunane skal lukkast når dei tek over administreringa av fylkesvegane frå Statens vegvesen 1. januar 2020. Regjeringa sitt forslag sikrar at fylka får pengar tilsvarande det Statens vegvesen har brukt på å utføra oppgåvene, rekna til om lag 1,2 milliardar kroner. I tillegg kan fylkeskommunane få utstyr frå Statens vegvesen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren møter næringslivet og interesseorganisasjoner for å få innspill til neste NTP4.11.2019 16:37:43 CETPressemelding

Arbeidet med neste NTP er i gang. Gjennom flere runder har transportetatene og fylkene besvart oppdrag og gitt innspill til hvilke utfordringer ny NTP må løse. Tirsdag 5. november vil samferdselsminister Jon Georg Dale møte næringslivet og interesseorganisasjoner for å høre hvordan de mener NTP kan bidra til å øke konkurransekraften og nå andre mål i samferdselspolitikken.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom