Plastikkirurg1 AS

Beklagelse av uheldige kommentarer på Instagram

Del

Plastikkirurg1 beklager at vi benyttet Instagram uheldig og på en lite skjønnsom måte. Særlig vil vi beklage til de enkeltpersoner som har mottatt kommentarer på sosiale medier direkte fra Plastikkirurg1.

Plastikkirurg1 er etablert for å tilby høyeste kvalitet og erfaring innenfor kirurgiske og ikke-kirurgiske kosmetiske behandlinger. Vi har satt ut markedsføringen av vår nye klinikk, blant annet via sosiale medier, til en ekstern leverandør. Dette for å mest effektivt kunne tilby vår ekspertise og 40-års erfaring innenfor det vi er gode på.

Etter henvendelser fra media er vi gjort oppmerksom på at vår Instagramkonto har gitt enkeltpersoner uønsket oppmerksomhet. Da vi ble klar over dette gjorde vi umiddelbart tiltak for å stoppe denne uønskede oppmerksomheten.

Vi har inntil nå valgt å ikke kommentere saken. Vi trodde den første saken var et enkeltstående tilfelle. Vi er nå via media blitt gjort kjent med at flere er berørt. Vi ønsker derfor å beklage, samt ser vi behov for å forklare oss og tydeliggjøre at vi tar dette svært alvorlig.

I forbindelse med driften av vår Instagramkonto var det benyttet såkalte ‘automated comments’ for å øke synligheten av vår instagram konto. ‘Automated comments’ blir laget automatisk uten at vi eller vår leverandør har lagt inn disse kommentarene personlig. Vi ser at det var dårlig skjønn fra vår side å bruke denne typen løsninger. Det er svært beklagelig at noen er blitt utsatt for uønsket oppmerksomhet som følge av dette.

Plastikkirurg1 tar ansvar for kommentarene på Instagram gjort i vårt navn. Straks vi ble klar over dette iverksatte vi tiltak og stoppet praksisen for å få kontroll med aktiviteten på Instagram.

Vi er også kjent med at noe av innholdet i bloggen på nettsiden vår er kritisert. Vi er i ferd med en gjennomgang av nettsiden og bloggen vår for å sikre at vi formulerer oss forsvarlig og etisk korrekt. Plastikkirurg1 vil fremover sikre at markedsføringen vår skjer på en forsvarlig måte og i tråd med de krav som stilles til vår virksomhet

Nøkkelord

Kontakter

Styreleder Tom Inge Ørner
Telefon: 90600423
Epost: orner@plastikkirurg1.no

Om Plastikkirurg1 AS

Plastikkirurg1 AS
Sandslimarka 63
5254 Sandsli

https://plastikkirurg1.no/

Plastikkirurg1 tilbyr kirurgiske og ikke-kirurgiske kosmetiske behandlinger i Bergen. 

Følg saker fra Plastikkirurg1 AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Plastikkirurg1 AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.