Legemiddelindustrien (LMI)Legemiddelindustrien (LMI)

Bekkemellem om patentfjerning: - skyter på feil blink

Del

LMI er kritisk til oppheving av patenter på COVID-vaksiner. Flaskehalsen for å sikre raskest mulig vaksinering for hele verdens befolkning er tilgang til råstoffer og godkjente produksjonsfasiliteter— ikke patenter.

– Mens vi støtter problemstillingen om at vaksinasjon over hele verden går for sakte, mener vi at patentoppheving skyter på feil blink. Ifølge ekspertene som kan dette markedet, er flaskehalsene tilgang til råstoff og godkjente, trygge og høyteknologiske produksjonslokaler som kreves for vaksineproduksjon, sier LMIs administrerende direktør, Karita Bekkemellem.

Det stilles med rette enorme krav til sikkerhet og teknologi for å produsere COVID-vaksinene. Bare i Pfizers vaksine er det 280 forskjellige komponenter fra hele verden som skal settes sammen under svært regulerte og kontrollerte former, som krever høyteknologisk utstyr og kompetanse.

– Det er vanskelig å se for seg at det skal eksistere et vesentlig antall fabrikker som har de høyteknologiske og trygge fasiliteter som kreves for denne type vaksineproduksjon, og som per i dag ikke allerede produserer for fullt på lisens fra selskaper som eier patentene.

Og, hvis det er sånn, at det er fasiliteter med slikt utstyr og kapasitet rundt omkring i verden, som bare står tomme, og som ikke har kontaktet et av selskapene som har patenter på COVID-vaksiner med forespørsel om å drive lisensproduksjon, så bør man jo undre seg over hva som har hindret dem, fortsetter Bekkemellem.

– Legemiddelselskapene som har utviklet COVID-vaksinene har jobbet på spreng med å utvide produksjonskapasiteten i lang tid, og har blant annet inngått samarbeid med mange konkurrerende selskap for å kunne utnytte all ledig produksjonskapasitet. Resultatet av denne innsatsen ser vi blant annet ved at Pfizer bare i løpet av de siste månedene har klart å styrke sin produksjonskapasitet fra litt over en milliard doser i 2021 til langt over to milliarder doser. Vi bør nå fokusere på å gjøre mer av det som virker, fremfor å sette denne produksjonsveksten i fare, fortsetter Bekkemellem.

Truer forsyning og sikkerhet
Hvis patenter på COVID-vaksiner oppheves vil det bety at «oppskriften» på hvordan produktet lages offentliggjort og kan kopieres og lages av andre. Legemiddelindustrien ønsker at vaksiner er rettferdig, raskt og riktig fordelt over hele verden. Fjerning av patenter vil løse lite av dette, men heller sette prosessen om å vaksinere hele verdensbefolkning i fare.

– Oppheving risikerer å være til hinder og forstyrre verdikjedene til allerede etablerte produksjonssteder. Hvis ikke-lisensierte produksjonsfasiliteter, som kan ha mindre kapasitet, eller krav til sikkerhet og kvalitet, skal begynne å konkurrere om allerede lite tilgjengelig råstoff vil det være utfordrede for den globale forsyningen.

– Samtidig vil dette øke risikoen for dårlige, og i verste fall falske vaksiner på markedet. Produksjonslokaler må gjennom grundig testing av myndigheter og eksterne kontrollører for å forsikre den livsviktige kvaliteten og sikkerheten på vaksinene. Hvem tester lokalene og utstyret til de ikke-lisensierte produksjonsenhetene? Og hvordan sikrer vi at ikke rene forfalskninger kommer inn i de vanlige forsyningslinjene når det blir mer uoversiktlig hvem som produserer? Er det noe verden virkelig ikke trenger nå, så er det at tiltroen til vaksinene synker ytterligere, sier Bekkemellem.

Kan skade innovasjon
Fjerning av patenter på vaksinene vil også være skadelig for å stimulere til forskning og utvikling av nye vaksiner på muterte virusvarianter eller til neste pandemi.

– Verden er helt avhengig av samarbeidet mellom legemiddelindustri, stater, akademia og andre organisasjoner som har gått sammen for å forske frem vaksiner mot pandemien på rekordtid. Dette hadde ikke vært mulig uten legemiddelindustrien og forutsigbare rammer. Fjerning av patent vil ta bort insentiver for å fortsette forskning og utvikling til denne pandemien, så vel som den neste, sier Bekkemellem.

Patenter fungerer også som en trygghet for samarbeid og videreutvikling, ikke som en bremsekloss. Når aktører som har et patent på et legemiddel er trygge på at deres rettigheter til patentet vil bli respektert over hele verden, blir det også lettere å gå åpent inn i samarbeid med andre aktører og å investere enda mer i videreutvikling og i produksjon.

En bedre løsning
Alternativet til å oppheve patentet, er ikke å «la alt være som før» ifølge Bekkemellem.

-Når målet er å øke tilgangen til vaksiner globalt, finnes det en langt bedre løsning som ikke vil gjøre kampen mot COVID enda vanskeligere. Hvis man ønsker å se på tilnærmingen til patentsystemet, så burde det gjøres under stabile former og ikke som en ad-hoc-løsning under pandemi hvor det kreves mest mulig forutsigbarhet. Det viktigste vi kan gjøre for å vinne kampen, er at vi samarbeider for at flere produksjonsfasiliteter blir etablert som kan inngå produksjon for selskaper med etablerte verdikjeder, trygge og kvalitetssikrede fasiliteter og med kunnskapen som kreves, sier hun.

Nøkkelord

Kontakter

Espen SnipstadKommunikasjonssjef

23 16 15 08 / 913 35 106

espen@lmi.no

Bilder

Om Legemiddelindustrien (LMI)

Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelindustrien (LMI)
Essendrops gate 3
0301 Oslo

23 16 15 50http://www.lmi.no

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. LMI skal være den natur­lige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grundersel­skaper som opererer på legemiddel/life science området.

De 60 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Det omsettes legemidler i Norge for 18 milliarder kroner.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge.

Følg pressemeldinger fra Legemiddelindustrien (LMI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Legemiddelindustrien (LMI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Legemiddelindustrien (LMI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom