Mattilsynet

Bekjemp trusler mot hageidyll uten plantevernmidler

Del

Løvetann i plenen, lus på rosene, mark i eplene. Det er mange utfordringer for den som vil realisere drømmen om en bugnende hage. Plantevernmidler kan i noen tilfeller løse problemene, men slike midler har også uheldige egenskaper som gjør at bruken bør begrenses. Her får du Mattilsynets tips til en ugressfri hage, uten bruk av plantevernmidler!

Plantevernmidler kan være helseskadelige for mennesker, og skal behandles og brukes med forsiktighet.
Plantevernmidler kan være helseskadelige for mennesker, og skal behandles og brukes med forsiktighet.

Plantevernmidler kan være helseskadelige for mennesker, og skal behandles og brukes med forsiktighet. Slike kjemiske midler kan bli værende i miljøet i lang tid, både i jord og i grunnvann. De kan også være skadelige for jord- og vannlevende organismer og for nyttedyr, som for eksempel bier og marihøner. Mattilsynet anbefaler derfor å gjøre tiltak som ikke krever bruk av slike midler.

-Vi ønsker å begrense bruken av plantevernmidler gjennom såkalt integrert plantevern. Det betyr å ta i bruk ulike teknikker og metoder for å unngå ugress, sykdommer og innsekter som kan gjøre stor skade i hagen, og bare bruke kjemiske midler når det mangler gode alternativer, sier Torhild Tveito Compaore, seniorrådgiver, seksjon planter i Mattilsynet.

Det finnes gode alternativer

Her har du Mattilsynet tips og råd som kan bidra til å redusere angrep av plantesykdommer, skadedyr og ugress i hagen:

  • Luk ugress.
  • Bruk plantesorter som er mest mulig motstandsdyktige mot sykdommer og innsekter som kan gjøre skade.
  • Hold frukttrærne åpne og luftige – da blir frukten mindre utsatt for soppsykdommer.
  • Dekk til grønnsaksbed med fiberduk for å hindre angrep av skadeinsekter, som gulrotflue.
  • Dekk til jord for å redusere ugress og stimulere nyttedyr, som for eksempel marihøner og løpebiller.
  • Enkelte matvarer og andre vanlige stoffer kan brukes mot skadegjørere i hagen, for eksempel kull, solsikkeolje og øl. Se liste over slike godkjente basisstoffer på mattilsynet.no.

Sikker bruk av plantevernmidler

Hvis du velger å bruke plantevernmidler så er det flere ting du må huske på. På etiketten til plantevernmiddelet står det forsiktighetsregler og eventuelle advarsler, og husk at det bare er lov å bruke plantevernmiddelet på den måten som er beskrevet der. Det kan være krav om bruk av hansker, at du skal vaske deg etter bruk, eller at barn, kjæledyr og husdyr ikke skal ferdes på området før en viss tid har gått. I tillegg skal avstanden til innsjøer, bekker, vannførende grøfter og hagedammer være minst tre meter, om ikke annet står på etiketten. Hvis du er i tvil, spør forhandleren.

-Det er også viktig å huske på at plantevernmidler skal oppbevares utilgjengelig for barn. Produktene skal oppbevares i lukket og tett emballasje, og adskilt fra for eksempel mat, dyrefôr og kosmetikk, sier Tveito Compaore.

Det er bare et fåtall plantevernmidler som er tillatt å bruke i private hager, og disse er vurdert å ha akseptable egenskaper for hobbybruk. De fleste plantevernmidler er kun tillatt til profesjonelt bruk. Du kan derfor ikke leie noen inn til å behandle kjøkkenhagen eller epletrærne med annet enn hobbypreparater. Det er heller ikke lov å ta med seg plantevernmidler fra utlandet.

Hvis uhellet er ute

Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet er en døgnåpen telefontjeneste for akutte forgiftninger (tlf. 22 59 13 00). De gir råd og veiledning om hva du bør gjøre hvis uhellet er ute. Ved alvorlige symptomer, ring medisinsk nødnummer 113.

Kontakter

Bilder

Plantevernmidler kan være helseskadelige for mennesker, og skal behandles og brukes med forsiktighet.
Plantevernmidler kan være helseskadelige for mennesker, og skal behandles og brukes med forsiktighet.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september3.9.2021 11:41:24 CEST | Pressemelding

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har vi hatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom