Bane NOR

Behov for satsing på fornyelse av jernbanen

Del

I Bane NORs rapport «Infrastatus 2021» kommer det frem at 26 prosent av jernbanenettet har en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene. Dette er en økning på to prosentpoeng fra fjorårets rapport.

Den overordnede tilstanden for jernbanenettets infrastruktur var i 2021 karakterisert som «God».Karakteren ble 2.2, en nedgang på 0.1 karakterpoeng sammenlignet med året før. Den samlede gjenanskaffelsesverdien til infrastrukturen er estimert til 434 milliarder kroner mot 438 milliarder kroner året før. Endringen i gjenanskaffelsesverdiene skyldes i hovedsak oppdatert verdifastsetting av anleggene i 2021. 

InfraStatus skal også identifisere grupper av anlegg som har et økende fornyelsesbehov.  

Langs hver jernbanelinje befinner det seg mange ulike infrastrukturanlegg, og jernbanenettets overordnede tilstand er avhengig av at disse forskjellige infrastrukturanleggene virker godt sammen. Formålet med Infrastatus er å identifisere hvor i jernbanenettet vi kan forvente de største fremtidige fornyelseskostnadene, i god tid før fornyelsesbehovet, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR. 

Analysen viser at anlegg som representerer 26 prosent av den samlede gjenskaffelsesverdien, har en slik tilstand at de bør fornyes innenfor neste tolvårsperiode. Behovet gjelder infrastrukturanlegg over hele landet.  

Om rapporten 

InfraStatus er den andre i en serie av årlige statusrapporter for jernbanen. Rapporten gir en overordnet klassifisering av tilstanden til det nasjonale jernbanenettet, som i dag består av 32 jernbanelinjer i drift. InfraStatus’ tilstandsklassifisering er et viktig bidrag til vårt kontinuerlige arbeid med å vurdere jernbaneinfrastrukturens tilstand og behov for fornyelse – fra et overordnet og langsiktig perspektiv.  

Nøkkelord

Kontakter

Døgnåpen pressevakt

For alle typer spørsmål, ikke minst for hendelser i togtrafikken der pressevaktene uttaler seg på relativt kort varsel.

Tel:91656565presse@banenor.no

Bilder

Dokumenter

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom