Samferdselsdepartementet

Befaring i forbindelse med Hordfast-prosjektet mandag 24. juni

Del

Mandag 24. juni skal kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og samferdselsminister Jon Georg Dale på befaring i forbindelse statlig plan for Hordfast. Pressen er invitert til å delta på befaringen.

Samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren skal på befaring av Hordfast-prosjektet og ta ferja over Bjørnafjorden. Foto: Henrik Jonassen/SD
Samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren skal på befaring av Hordfast-prosjektet og ta ferja over Bjørnafjorden. Foto: Henrik Jonassen/SD

Hordfast er en sentral del av arbeidet med fergefri E39. Befaringen gjelder statlig kommunedelplan for E39 Stord – Os, som er til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Befaringen har tre samlingspunkter: På fergen Halhjem – Sandvikvåg begge veier og på Jektavik fergekai for orientering om søndre og midtre kryssing av Langenuen.

Program:

10:10: Avreise med fergen fra Halhjem. Oppmøte er i salongen. Overfartstid: ca. 45 min.

-       Statens vegvesen orienterer om prosjektet generelt og kryssingen av Bjørnafjorden             spesielt

-       Fylkesmannen orienterer om miljøutfordringene knyttet til prosjektet

11:20: Jektavik fergekai. Orientering om søndre og midtre kryssing. Det er satt av om lag 20 minutter til orientering og spørsmål fra pressen som ikke skal være med tilbake.

12:15: Avreise med fergen fra Sandvikvåg. Oppmøte i salongen. Overfartstid: ca. 45 min.

På overfarten vil involverte aktører holde innlegg på 4 minutter hver.

-       Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

-       Samarbeidsrådet for Sunnhordaland:

        o   Styreleder for samarbeidsrådet og ordfører i Austevoll kommune, Morten Storebø

        o   Ordfører i Tysnes kommune, Kåre Martin Kleppe

-       Os kommune ved leder i plan- og bygningsutvalget Gustav Bahus

-       Hordaland fylkeskommune v/ leder for utvalg for miljø og samferdsel, Jon Askeland

-       Hordfast AS v/ Øyvind Halleraker

-       Norges miljøvernforbund ved leder Kurt Oddekalv

-       Samferdselsminister Jon Georg Dale

Resten av tiden på fergen er satt av til spørsmål fra pressen.

For spørsmål fra media om befaringen:

Ansvar for programmet og samferdselsministeren: Kommunikasjonsrådgiver i Samferdselsdepartementet, Henrik Jonassen: 976 28 091 / hj@sd.dep.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Bilder

Samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren skal på befaring av Hordfast-prosjektet og ta ferja over Bjørnafjorden. Foto: Henrik Jonassen/SD
Samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren skal på befaring av Hordfast-prosjektet og ta ferja over Bjørnafjorden. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy15.10.2019 11:35:15 CESTPressemelding

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør11.10.2019 11:45:00 CESTPressemelding

- Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en svært dyktig og meget kompetent vegdirektør med tung ledererfaring fra bransjen. Jeg er glad for at hun har takket ja til denne viktige jobben og er klar til å starte om kort tid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane7.10.2019 10:01:00 CESTPressemelding

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom