Helse Sør-Øst RHF

Bedre slagbehandling for pasienter i Oslo

Del

Oppholder du deg i Oslo og rammes av hjerneslag får du et bedre behandlingstilbud i dag enn for noen år siden.

Maskin til bruk i trombektomibehandling. Foto: Helse Sør-Øst RHF
Maskin til bruk i trombektomibehandling. Foto: Helse Sør-Øst RHF

Et vedtak i Helse Sør-Øst i 2018 om at alle pasienter med mistanke om hjerneslag skulle sendes direkte til Oslo universitetssykehus har bidratt til en betydelig raskere og bedre behandling av pasienter med hjerneslag i hovedstaden.

Ved mistanke om hjerneslag er det svært viktig at pasienter kommer raskt til diagnostikk og behandling. Jo tidligere behandlingen starter, jo lavere er risikoen for følgetilstander av hjerneslaget. I følge Helsedirektoratet bør akuttbehandlingen starte tidligst mulig, fortrinnsvis innen tre timer.

Frem til etableringen av et slagsenter i Oslo i 2019 ble pasienter rutinemessig flyttet mellom sykehusene før de kunne få mer avansert behandling på Ullevål eller Rikshospitalet.

-       Målet med «Én dør inn» for pasienter med mistenkt hjerneslag var å samle kompetanse for å redusere variasjon, øke andelen akuttbehandling og tilby behandling på et internasjonalt nivå. Vi er svært fornøyd med de resultatene vi ser etter denne omorganiseringen, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst RHF.

Suksess

Tall fra Norsk hjerneslagregister viser at etableringen av slagsenteret i Oslo har gitt gode resultater.

I 2018 var andelen av pasienter som fikk blodproppoppløsende behandling (trombolyse) i Oslo 15 prosent, og andelen pasienter som fikk denne behandling innen 40 minutter etter innleggelse var 65 prosent.

I 2021 var andelen pasienter som fikk trombolyse økt til 23 prosent og andelen pasienter som fikk slik behandling innen 40 minutter etter innleggelse var økt til 72 prosent.

-       Oslo lå under landsgjennomsnittet på begge disse viktige kvalitetsindikatorene i 2018, men ligger i 2021 over landsgjennomsnittet. Oslo slagsenter har vært en suksess, men viser at det er sykehus i Norge som gjør det enda bedre, så det er rom for rom for ytterligere forbedring, sier Frich.

Trombolyse er behandling som gis intravenøst for å løse opp blodpropper som er årsaken til en stor andel av hjerneslagene. Trombolyse kan gis til en andel av pasienter med hjerneslag, og er blant annet avhengig av hvor raskt pasienten kommer til sykehus etter symptomene begynte.

Fornøyde

De ansvarlige for Oslo slagsenter er Hege Ihle-Hansen, seksjonsoverlege Nevrologisk avdeling, Svein Håkon Ingebretsen, overlege på slagavdelingen og Hanne Flinstad Harbo, avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling.

Alle tre er svært fornøyd med de resultatene som er oppnådd i løpet av disse 3,5 årene. Resultatene har ikke kommet av seg selv, og skyldes i stor grad et stort engasjement og et nært og godt samarbeid mellom flere fagmiljøer i sykehuset, påpeker de tre.

Selve slagteamet som mottar pasienten består av forvakt slag, bakvakt slag, trombolysesykepleier, mottakssykepleier, bioingeniør, radiograf og radiolog.

I dag er det slagsenteret som har nest flest alarmer etter traumemottaket i sykehuset. Det betyr at slagteamet mottar mellom 5 og 7 personer med akutt i slagalarm i snitt per dag, i tillegg til flere som kommer til vurdering senere i forløpet.

Innmelding starter allerede fra ambulansen slik at teamet møter forberedt i mottak og klargjør for CT av hodet så fort pasienten kommer inn. Hvis bildene tilsier det starter trombolysebehandlingen allerede på CT bordet. Noen av pasientene vil ha behov for trombektomi. Dette er en såkalt blodproppfisking. Etter en omlegging i 2020 gjennomføres det nå trombektomi både på Rikshospitalet og på Ullevål. To enheter som samarbeider godt understreker Hanne Flinstad Harbo.

Etter 24 timers overvåking på Ullevål overføres flere pasienter til sitt sektorsykehus, Lovisenberg eller Diakonhjemmet.

Ved slagavdelingen på Ullevål starter rehabiliteringen umiddelbart etter ankomst. I tillegg til de fagruppene som inngår i den første akutte behandlingen spiller fysio- og ergoterapeuter og logopeder samt sosionom og ernæringsfysiolog en viktig rolle i det videre forløpet.

Etter tre måneder er det inn til kontroll.

 

Kontakter

Medievakt Helse Sør-Øst RHF
telefon: 97 14 70 65
mail: medievakt@helse-sorost.no

Bilder

Maskin til bruk i trombektomibehandling. Foto: Helse Sør-Øst RHF
Maskin til bruk i trombektomibehandling. Foto: Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde
Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF
Jan Frich, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde
Fra venstre: Hege Ihle-Hansen, seksjonsoverlege Nevrologisk avdeling, Svein Håkon Ingebretsen, overlege på slagavdelingen og Hanne Flinstad Harbo, avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling. Foto: Helse Sør-Øst RHF
Fra venstre: Hege Ihle-Hansen, seksjonsoverlege Nevrologisk avdeling, Svein Håkon Ingebretsen, overlege på slagavdelingen og Hanne Flinstad Harbo, avdelingsleder ved Nevrologisk avdeling. Foto: Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire regionale helseforetak i Norge, og eier av de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Det arbeider tilsammen 81.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene.

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom